Hyppää sisältöön

Soft skillsien taitaja luo ympärilleen hyvinvointia

Soft skillsien taitaja luo ympärilleen hyvinvointia

2.12.2021

Koulutettava kerrallaan luodaan hyvinvointia paitsi yksilö- myös yhteiskuntasolla, summaa Life Coach Academyn koulutusjohtaja Auli Hedman. 

Kuilu työssään hyvinvoivien ja uupuneiden välillä kasvaa. Ratkaisussa keskeiseksi tekijäksi nousee kouluttautuminen työelämätaitojen osaajaksi.

Teksti Maisa Lampinen  Kuva Sanni Hirvonen

Työuupumus on yleistyvä, yksilöä ja yhteiskuntaa kuormittava ongelma. Elinikäisen oppimisen paine näkyy työelämätutkimuksissa työhyvinvointia heikentävänä tekijänä, mikäli henkilöstöä ei osata tukea prosessin aikana. Uupumisesta puhuminen on helpottunut, mutta useilla työpaikoilla on edelleen osaamisvajetta uupumuksen ehkäisemisessä. Life Coach Academy ehdottaa vastaukseksi työelämätaidoissa kouluttautumista. 

Valmennus vastaa tarpeisiin

Työelämätaidoissa korostuvat soft skillseiksi kutsutut vuorovaikutukseen, empatiaan, itsetuntemukseen ja itseohjautuvuuteen liittyvät psykologiset taidot. Nämä työhyvinvointia edistävät ominaisuudet mainitaan palkan kaltaisten ulkoisten tekijöiden sijaan asioina, joita uuden sukupolven työntekijät pitävät tärkeänä. Työssä kaivataan aitoa kokemusta siitä, että työntekijän hyvinvoinnista välitetään. Mikäli tuntemus uupuu eikä puutetta oteta vakavasti, asiantuntijat menetetään valveutuneimmille kilpailijoille.

– Kun työpaikalla on hyvä meininki, se näkyy myös tuloksissa. Rakentava vuorovaikutus on menestyksen avain, Life Coach Academyn koulutusjohtaja Auli Hedman kertoo ja lisää sopivalla leikkisyydellä: mukava on uusi musta.

Ratkaisukeskeinen, valmentava ote on nykyajan työelämässä arvokas taito. Hyvinvointi- ja menestystaidot eivät kuitenkaan kehity saati jalkaudu arkeen itsestään, vaan niitä tulee opetella systemaattisesti. Oppimiselle kaivataan nopeaa, työn oheen istuvaa väylää. Life Coach Academy on vastannut tarpeeseen kehittämällä LCAF Certified Coach -koulutusohjelman.

Coach kerrallaan kohti työhyvinvointiyhteiskuntaa 

Coaching on ohjausmuoto, jossa valmentaja auttaa valmennettavaa saavuttamaan tavoitteensa ja löytämään keinoja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin lisäämällä itseymmärrystä, löytämällä toimintastrategioita ja vahvistamalla voimavaroja. Itse substanssi tulee asiakkaalta, valmentaja tuo valmennusprosessiin tarvittavat työkalut. 

LCA:n holistiseen ihmisnäkemykseen perustuvassa koulutuksessa ei opita vain kyselemisestä, kuuntelemisesta ja palautteen antamisesta koostuvaa dialogia, vaan se sisältää myös teoriatietoa. Jotta coach osaa valmentaa laadukkaasti, häneltä vaaditaan syvää ymmärrystä kustakin teemasta. 

Pilot-hankkeena Pohjois-Suomen kesäyliopistolle 2013 syntynyt koulutus on sittemmin laajentunut vuoden kestäväksi monimuoto-opintoina suoritettavaksi ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi. Koulutus antaa coaching-ydintaitojen lisäksi tietotaitoa tunne-elämän johtamisesta, vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaidoista sekä työhyvinvointivalmentamisesta. Tyypillisesti koulutukseen osallistuu itsensä kehittämisestä kiinnostuneiden yksityishenkilöiden lisäksi HR- ja esihenkilöitä sekä muita ihmissuhdetyön ammattilaisia.

lifecoachacademy.fi

Haku