Hyppää sisältöön

Sivuvirrat vaihtuvat rahaksi

Sivuvirrat vaihtuvat rahaksi

22.09.2022

TKI-asiantuntija Janne Koivisto lisää mäskiä reaktoriin Centrian ChemPlant-pilottitehtaassa. Tehdas tarjoaa yrityksille uniikin ympäristön ja laajan kattauksen laitteita tuotekehityskokeiluille. 

Kompostoitavista jätteistä voi irrota vielä paljonkin hyötyä. Sivuvirroissa piilee mahdollisuus uudelle liiketoiminnalle.

TEKSTI JA  KUVA | HELI SALMELA JA EGIDIJA RAINOSALO

Yhteiskunta on siirtymässä enenevissä määrin fossiilisista raaka-aineista biopohjaisiin raaka-aineisiin, mutta myös niiden holtiton käyttö voi aiheuttaa materiaalien saatavuusongelmia ja ekosysteemien muutoksia. Ruokateollisuus itsessään perustuu korkealaatuisten biopohjaisten raaka-aineiden käyttöön, mutta sekä positiivisten ympäristövaikutusten että taloudellisen hyödyn takia sen sivuvirroista ja jätteistä tulisi erotella kaikki käyttökelpoiset ainesosat. Eroteltuja, vielä arvokkaita ainesosia voi edelleen hyödyntää useissa korkean arvon tuotteissa, kuten esimerkiksi kosmetiikassa tai ravintolisissä. Vasta niiden käytön jälkeen lopulliset jätteet kannattaa hävittää kompostoimalla tai polttamalla.

Kultaa keitetystä ohrasta

Panimo- ja tislaamoteollisuuden pääraaka-aine on mallastettu korkean laadun ohra. Prosessin alussa mallas liuotetaan kuumaan veteen. Ohran sisältämä tärkkelys liukenee ja jäljelle jää mäski, joka luetaan jätteeksi. Joissakin tapauksissa mäskiä lisätään nautaeläinten rehuun, mutta yleensä se päätyy suoraan kompostiin. 

– Yrityksellemme on tärkeää löytää uusia käyttökohteita mäskille ja muillekin sivuvirroille, koska se voi parantaa liiketoiminnan kannattavuutta. Myös ympäristöarvot ovat meille tärkeitä, ja raaka-aineiden monipuolinen hyödyntäminen vähentää toiminnan elinaikaisia ympäristövaikutuksia, kertoo Samuli Taponen Valamon Viinitila ja Tislaamo Oy:sta.

Mäski sisältää muun muassa elintarvikelaatuisia proteiineja, antioksidantteja sekä hemiselluloosaa. Idea Nature Oy:n luonnonkosmetiikan formuloinnin asiantuntija Heli Pirinen huomauttaakin, että kun nämä aineet erotetaan toisistaan, ne ovat haluttuja ainesosia monissa luonnonkosmetiikan tuotteissa.

– Kokeilin muutamia reseptejä, joissa käytin Centria-ammattikorkeakoululla mäskistä uutettuja ainesosia ja ne osoittautuivat hyväksi vaihtoehdoksi. Centrialta saatua pohjatietoa näiden aineiden valmistuksesta hyödynnän oman yritykseni seuraavassa vaiheessa, jossa ajattelin itse tehdä aineiden uutot. Kosmetiikan lisäksi niitä on mahdollista käyttää myös ravintolisissä.

Kemian avulla erotellaan arvoaineet biomassasta

Centrian kemia ja biotalous -tiimissä on jo pitkään kehitetty arvoaineiden talteenottomenetelmiä luonnonmateriaaleista, kuten marjoista, kasveista, puusta ja mäskistä. Laboratoriomittakaavan kokeilut pystytään siirtämään isommallekin laitteistolle – jopa 200 litran reaktorikokoon. 

Käytössä on laaja analytiikkalaitteisto aineiden laadun määrittämiseen. Centrialaiset ovat avoimesti jakamassa tietotaitoaan ja tutkimustuloksiaan yritysten kanssa ja näin auttamassa yrityksiä kehittämään ja optimoimaan teollisen mittakaavan prosesseja. Tärkeää on myös se, että Centriassa pystytään tuottamaan ensimmäiset erät raaka-aineita sovelluskokeiluja varten.

– Pienelle yritykselle voi olla haastavaa lähteä kehittämään uusia uuttomenetelmiä, sillä ne vaativat erityistä osaamista ja laitekantaa. Centrialta löytyy tarvittava osaaminen ja halu olla yrityksen kumppani. Aktiivisen kansallisen ja kansainvälisen hanketoiminnan myötä tulee tutuksi myös alan muu osaaminen, jota voi tarvittaessa hyödyntää yrityksen konkreettisessa tapauksessa, kertoo Centrian TKI-koordinaattori Egidija Rainosalo

SYMBIOMA.EU

Haku