Hyppää sisältöön

Silta uusiutuvaan energiaan

Silta uusiutuvaan energiaan

31.08.2021

Teollisuuden, raskaan liikenteen ja meriliikenteen tarpeisiin pohjautuvia nesteytetyn maakaasun eli LNG:n palveluita tarjoavan Rohe Solutions Oy:n myyntipäällikkö Mikko Korpinen ja toimitusjohtaja Sanna Kokkonen keskustelevat uusien LNG:n kuljettamiseen käytettävien trailereiden lomassa.

Nesteytetyn maakaasun eli LNG:n käyttö on investointi puhtaampaan tulevaisuuteen jo tänään, koska sama laitteisto mahdollistaa tulevaisuudessa uusiutuvien polttoaineiden käyttöönoton.

Teksti Pekka Säilä  Kuva Joona Raevuori

EU:n uuden ilmastopaketin myötä tavoitteena on saavuttaa 55 prosentin päästövähennykset Euroopassa vuoteen 2030 mennessä. Päästövähennystavoitteet ovat kunnianhimoisia ja niiden saavuttaminen edellyttää, että ratkaisuja on otettava laajasti käyttöön. Yritykset tekevät lähivuosina merkittävästi investointeja vähäpäästöisiin ratkaisuihin ja panostavat vastuullisuuteen. 

Erityisen haastavia tavoitteet ovat teollisuudessa ja liikenteessä, lisäksi toimenpiteitä tulee tehdä ripeällä aikataululla. Vallitseva ja useimpien alojen toimintaa viitoittava megatrendi onkin vähähiilisyys.

– Vähähiilisyys edellyttää uusiutuvan sähkön nykyistä merkittävästi laajempaa käyttöä, joka on mahdollista esimerkiksi hyödyntämällä sähköä kaasumaisessa muodossa. LNG-infra kokonaisuudessaan toimii myös tässä roolissa sen lisäksi, että juuri nyt ilmastopäästöjä voidaan LNG:n avulla leikata maalla ja merellä polttonesteitä korvaten, toteaa Rohe Solutionsin hallituksen puheenjohtaja Markku Tommiska.

Siirtymä kohti biokaasua

Euroopassa LNG on tunnistettu selkeäksi osaksi raskaan liikenteen ja meriliikenteen tulevaisuuden ratkaisuja. Tavoitteena on, että Euroopassa liikennöi yli 280 000 LNG:tä käyttävää rekkaa vuoteen 2030 mennessä. LNG toimii siirtymänä kohti nesteytettyä biokaasua ja kestää jo nyt vertailun perinteiseen fossiiliseen polttoaineeseen. 

Esimerkiksi raskaassa liikenteessä LNG:n kasvihuonekaasupäästöt ovat jopa 30 prosenttia ja NOX-päästöt jopa 90 prosenttia pienemmät. Myös käytettävän kaluston kustannustehokkuus on selkeästi parempi kuin dieselpolttoainetta käyttävällä kalustolla. 

– LNG on investointi tulevaisuuteen, koska se toimii mahdollistajana tulevaisuuden uusiutuville polttoaineille.  Nesteytettyä biokaasua on vielä niukasti saatavilla ja se on selkeästi kalliimpaa, mutta sen saatavuus paranee koko ajan. Samaan aikaan uusiutuviin polttoaineisiin liittyvä liiketoiminta ja teknologiat, kuten Power To Gas, kehittyvät. Hyvästä kehityksestä huolimatta, uusien kaasumaisten tuotteiden saanti laajasti markkinoille vie kuitenkin vielä useamman vuoden, arvioi Rohe Solutions Oy:n toimitusjohtaja Sanna Kokkonen.

LNG TOIMII mahdollistajana tulevaisuuden uusiutuville polttoaineille.

 

Terminaali varastoi energiaa

Rohe Solutions Oy on Haminan Energian ja Alexela Energian omistama yhteisyritys, joka tarjoaa teollisuuden, raskaan liikenteen ja meriliikenteen tarpeisiin pohjautuvia nesteytetyn maakaasun eli LNG:n palveluita aina toimituksesta varastointiin ja tankkausasemien asennusratkaisuihin. 

Omistajista Haminan Energia panostaa erityisesti uusiutuvaan energiaan sekä LNG-markkinan kehittämiseen. Virolainen energiayhtiö Alexela on taas alueellisesti yksi suurimpia nestemäisten polttoaineiden jakelijoita, joka on määrätietoisesti kasvattanut energiaratkaisujensa valikoimaa ja toiminta-aluetta. Samaan yhtiöryppääseen kuuluu myös Hamina LNG Oy, joka rakentaa parhaillaan LNG-terminaalia Haminan satamaan.

– Haminan LNG-terminaali on ainoa terminaali Suomessa, joka on kytketty paikalliseen jakeluverkkoon sekä kansalliseen siirtoverkkoon. Uusi terminaali mahdollistaa uusiutuvien energiakaasujen varastoimisen ja höyrystämisen kaasuverkkoihin. Terminaalin energiavarastokapasiteetti on 185 GWh. Terminaalin ja voimakkaasti kehittyvän Power To Gas -teknologian johdosta uusiutuva energia, kuten esimerkiksi aurinko- tai tuulisähkö, saadaan varastoitua pitkää talvea varten. Terminaalin palvelut edellä mainittujen lisäksi ovat LNG:n varastointipalvelut, rekkalastaus ja shore to ship -bunkraus kertoo Hamina LNG Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kalevi Mattila.

Kohti vihreämpää maailmaa

Rohe Solutionsilla on tällä hetkellä työn alla useita LNG-kohteita. Kainuun Voimalle Kajaaniin on valmistunut energiantuotannossa öljyä korvaava LNG:n käyttölaitos ja poltinratkaisu, joka on tällä hetkellä käyttöönottovaiheessa. Suunnitteluvaiheessa ovat puolestaan nesteytetyn maakaasun tankkausasemat Haminaan ja Kouvolaan, jotka vastaavat raskaan liikenteen koko ajan kasvavaan LNG:n kysyntään. 

Haminan LNG-terminaalin valmistuttua, sieltä hoituvat myös nesteytetyn maakaasun toimitukset kaikkialle Suomeen. Bunkraus, eli laivojen LNG-polttonestetoimitukset voidaan tehdä joko suoraan Haminan terminaalista tai toteuttaa autotoimituksina eri satamiin.

– Me Rohella autamme asiakkaita vähentämään päästöjä tarjoamalla tähän hetkeen palveluita, jotka kantavat pitkälle tulevaisuuteen. Tavoitteenamme on kehittää tarjontaamme rohkeasti vihreämpään suuntaan, toimitusjohtaja Kokkonen kiteyttää.

Haku