Hyppää sisältöön

Satama- ja vesirakentamisen tulevaisuus näyttää valoisalta

Satama- ja vesirakentamisen tulevaisuus näyttää valoisalta

9.05.2022

Pohjoisten merialueiden haasteelliset olosuhteet ovat kehittäneet Terramaresta merkittävän vesirakennusalan erikoisosaajan ja asiantuntijan.

Terramarella on vuosikymmenien kokemus satama-, ympäristö- ja väylähankkeiden toteutuksesta kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Yritys odottaa innolla tulevia hankkeita. 

TEKSTI | MARKKU SALONEN KUVAT | TERRAMARE

Meriliikenteen kehitys ja kasvu edellyttävät satamien ja väylien jatkuvaa nykyaikaistamista. Terramare Oy:llä on ollut merkittävä rooli näissä hankkeissa, kuten myös energiateollisuuteen ja ympäristöön liittyvissä vesirakennuskohteissa.

Yrityksen kattaviin vesirakennuspalveluihin kuuluvat satamalaitureiden toteutukset laiturikenttineen ja varusteineen, satama-altaiden ja -väylien ruoppaukset, vedenalaiset louhintatyöt sekä meriperustukset. Ympäristökohteisiin ovat kuuluneet esimerkiksi tuuli- ja vesivoimahankkeet sekä tulvasuojeluruoppaukset. Terramare toteuttaa kohteet omalla vesirakennuskalustollaan, johon kuluu yli 40 uivaa erikoisyksikköä. 

– Vesirakentaminen edellyttää tavanomaiseen maarakentamiseen verrattuna laajasti erikoisosaamista. Olemme Terramaressa saavuttaneet pitkän toimintahistoriamme aikana merkittävän aseman alan luotettavana urakoitsijana ja asiantuntijana. Pystymme tarjoamaan asiakkaillemme tehokkaita ja kilpailukykyisiä ratkaisuvaihtoehtoja jo suunnitteluvaiheessa, jossa asiantuntijuudella on haastavalla alalla merkittävä rooli, toimitusjohtaja Hannu Tomperi kertoo.

Teknisen osaamisen ja ammattitaitoisen henkilöstön lisäksi yritys on tunnettu myös määrätietoisesta kehitystyöstä. Vakiintuneita innovaatioita vesirakennusalalle ovat olleet muiden muassa kulmatukimuurilaiturien ja vedenalaisen louhinnan menetelmät sekä tietotekniikan sovellukset ruoppaukseen.


Ajankohtaisia projekteja

Terramaren ajankohtaisia kohteita ovat olleet muun muassa Helsingin Länsisatamaan rakennettu Hernesaaren risteilijälaituri, Helsingin Koirasaaren meritäyttö rakennettavalle asuinalueelle sekä Kotkassa sijaitsevan Mussalon sataman D-laiturin ja satama-altaan toteutus paperi- ja selluteollisuuden tarpeisiin. Satamalaajennuksia tehdään tällä hetkellä myös Naantalissa ja Raumalla. 

Terramaren henkilöstöön kuuluu lähes 200 huippuammattilaista.

Ruotsissa Terramare on mukana toteuttamassa uutta Norvikin konttisatamaa 1 140 metrin laituriosuudella sekä Göteborgissa Göta-joen alittavaa kuusikaistaista maantietunnelia. Kaukaisemmista kohteista mainittakoon Intian Karwarissa toteutetut vedenalaiset louhintatyöt.


Vesirakentamisen trendit

Vesirakentamisen lähitulevaisuuden näkymät ovat hankkeiltaan monipuoliset. Näihin sisältyvät muun muassa paperi-, sellu- ja kaivosteollisuuden merikuljetuksiin liittyvät hankkeet, risteilijäliikenteen kasvu ja tuulivoimainvestoinnit.

– Vesirakentajan näkökulmasta ajateltuna lähitulevaisuuden investoinnit näyttävät lupaavilta. Kaikki turismiin, teollisuuteen, energiaan ja logistiikkaan tehtävät hankkeet tarjoavat hienoja mahdollisuuksia niin asiakkaillemme kuin meillekin. Olemme rohkeita ja innovatiivisia, sekä valmiita tukemaan suunnitteilla olevia hankkeita kaikilla rintamilla, Tomperi tähdentää lopuksi.

Haku