Hyppää sisältöön

Sairauksia ja saasteita vastaan

Sairauksia ja saasteita vastaan

30.03.2023

Kalundborgin tehtaalla tuotetaan puolet koko maailman insuliinista. Tehdas käy uusiutuvalla energialla, kuten kaikki Novo Nordiskin tuotantolaitokset.

Vastuullisuus on ollut keskeinen osa kroonisten sairauksien lääkehoitoon keskittyvän Novo Nordiskin toimintaa jo vuosien ajan. Vuonna 1923 perustetun globaalin yrityksen tavoitteena on kohentaa potilaiden elämänlaatua sekä saavuttaa nollapäästöt. 

TEKSTI SAANA LEHTINEN | kuvaT NOVO NORDISK

Tanskalainen lääkeyritys Novo Nordisk tunnetaan kroonisten sairauksien, kuten diabeteksen ja lihavuuden innovatiivisista lääkehoidoista. Maailmanlaajuisesti toimivalla ja tänä vuonna 100-vuotisjuhlavuottaan viettävällä yrityksellä on takanaan pitkä historia paitsi lääkekehityksessä ja kliinisessä lääketutkimuksessa, myös kestävässä kehityksessä. 

Pitkäjänteistä työtä kestävän kehityksen eteen tukee yrityksen omistuspohja. Noin neljäsosa Novo Nordiskin osakkeista on Novo Nordisk -säätiön hallinnoimia ja säätiö pitää hallussaan lähes 80 prosenttia yrityksen äänivallasta.

– Yrityksen omistusjärjestely antaa vakaan pohjan niin liiketoiminnalle kuin kliiniselle tutkimus- ja kehitystyölle, mutta yhtä lailla myös säätiön kautta tuettavalle tieteelliselle ja yhteiskunnalliselle kehitykselle,  taustoittaa Novo Nordiskin talous- ja vastuullisuusjohtaja Kalle Anttila.

Säätiö jakaa vuosittain yli miljardi euroa apurahoina tieteellisiin, humanitäärisiin ja sosiaalisiin projekteihin, joiden tarkoituksena on edistää terveyttä ja kestävää kehitystä. Apurahoilla etsitään paitsi lääketieteellisiä läpimurtoja, myös ratkaisuja esimerkiksi ilmastokriisiin ja globaaliin ruokahuoltoon. Moni suomalainenkin tutkija on mukana ratkaisemassa näitä haasteita säätiön tuella.

Kohti päästöttömyyttä

Novo Nordisk lisäsi ESG-raportoinnin osaksi yhtiöjärjestystään jo vuonna 2004 ja viime vuosien aikana vastuullisuus on noussut vielä entistä näkyvämmäksi osaksi Novo Nordiskin arkea.

Novo Nordiskin tavoitteena on pudottaa toiminnastaan aiheutuvat päästönsä nollaan vuoteen 2030 mennessä ja toimia viimeistään vuonna 2045 kokonaan ilman ympäristövaikutuksia. Yrityksen ilmastotavoitteita edistetään konkreettisilla toimenpiteillä ja seurataan selkeillä mittareilla.

– Kaikissa tuotantolaitoksissamme on käytetty vuodesta 2020 lähtien 100-prosenttisesti uusiutuvaa energiaa, kuten myös toimitiloissamme Suomessa. Kuljemme kohti päästöttömyyttä myös liikkumisesta aiheutuvia päästöjä vähentämällä. Viime vuonna onnistuimme pienentämään lentopäästöjämme Suomessa 44 prosentilla verrattuna koronaa edeltävään aikaan. Lisäksi autokantamme sähköistyminen on myös hyvässä vauhdissa.

Anttila nostaa Novo Nordiskin ympäristövaikutusten osalta esiin myös uudelleenkäytettävistä materiaaleista valmistettujen tuotteiden kehittämisen ja vastuullisesti toimivan kumppaniverkoston. 

– Yhteinen arvomaailma on meille tärkeä, joten vuoteen 2030 mennessä tavoittelemmekin yhteistyötä ainoastaan päästöttömien alihankkijoiden kanssa, Anttila toteaa.

Kroonisten sairauksien aiheuttama taakka minimiin

Globaaleja terveyshaasteita ratkovalle Novo Nordiskille vastuullisuus tarkoittaa ympäristöstä huolehtimisen lisäksi kroonisten sairauksien ennaltaehkäisemistä sekä tasa-arvoisempien hoitomahdollisuuksien edesauttamista. Tästä esimerkkinä toimii Cities Changing Diabetes -ohjelma, joka pyrkii ratkomaan miljoonia ihmisiä koskettavan diabeteksen haittoja ennaltaehkäisyn ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

Novo Nordiskin talous- ja vastuullisuusjohtaja Kalle Anttila pyrkii työssään ehkäisemään kroonisten sairauksien lisäksi ilmastonmuutosta.

– Ohjelma muodostaa yli 40 kaupungin kansainvälisen verkoston, johon toivomme saavamme mukaan myös suomalaisen kaupungin, Anttila kertoo.

Novo Nordiskin  päämääränä on maailma, jossa kroonisten sairauksien ilmaantuvuus käännetään laskuun ja niiden taakka sekä yksilölle että yhteiskunnalle minimoituu. Matka on Anttilan mukaan vielä pitkä ja sen takia katse on kiinnitettävä kokonaisvaltaisiin ratkaisuihin, ennaltaehkäisystä alkaen. 

Kunnianhimoiset tavoitteet vievät vaikuttaviin tuloksiin

Niin kroonisten sairauksien kehityksen kääntäminen kuin ympäristöhaasteiden ratkaiseminen ovat molemmat suuria kokonaisuuksia, joita mikään toimija ei voi ratkaista yksinään. Anttilan mukaan laajan yhteistyön lisäksi tarvitaankin entistä korkeammalle asetettuja tavoitteita ja jatkuvaa kehitystä. 

– Ratkaisut kaikkiin ongelmiin eivät ole vielä tiedossa. Mielestäni on silti erittäin tärkeää, että tavoite on kunnianhimoinen ja sitä kohti kuljetaan, vaikkei olisikaan täysin selvää, miten lopputulokseen päästään. Tärkeintä on liikkua koko ajan eteenpäin ja kehittää omaa toimintaa yhdessä kumppanien kanssa, Anttila päättää.

Haku