Hyppää sisältöön

Sähköbusseilla suunta kohti nollapäästöjä

Sähköbusseilla suunta kohti nollapäästöjä

2.02.2021

Hankepäällikkö Ville Uusi-Rauvan mukaan sähköbussit ovat hiljaisia, ilmastoystävällisiä ja lähipäästöttömiä. Ne eivät tuota käytössä hiilidioksidia, eivätkä noki- ja pienhiukkaspäästöjä. 

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä eli HSL tavoittelee Helsingin seudun bussiliikenteessä yli 90 prosentin päästövähennyksiä vuoteen 2025 mennessä. Vertailukohtana on vuoden 2010 päästötaso. Tiukka tavoite saavutetaan muun muassa sähköbussien käyttöönotolla ja biodieselin käytöllä.

Teksti Tuomas I. Lehtonen  Kuva Juha Arvid Helminen

HSL:n sähköbussihankkeen hankepäällikkö Ville Uusi-Rauvan mukaan HSL ja sen edeltäjä YTV ovat panostaneet bussiliikenteen päästövähennysten eteen 90-luvun puolivälistä lähtien. Päästövähennykset ovat onnistuneet pitkälti dieselautokantaa uudistamalla ja siirtymällä vähäpäästöisen biodieselin käyttöön. Vuodesta 2010 joukkoliikenteen päästöt ovat vähentyneet merkittävästi. 

Nyt pelkästään polttomoottoriteknologian avulla on vaikea saada aikaan merkittäviä päästövähennyksiä. Siksi HSL on alkanut painottaa sähköbussien käyttöönottoa, sillä niiden käyttö ei aiheuta lainkaan pakokaasupäästöjä ympäristöön.

– Korvaamme sähköbusseilla dieselbusseja, kun ne tulevat elinkaarensa päähän. Sähköbusseilla pääsemme aidosti nollapäästöihin, sillä käytämme pelkästään uusiutuvilla energialähteillä, kuten tuuli- ja vesivoimalla, tuotettua sähköä. Biodieselin käytöllä pystymme leikkaamaan dieselbussien hiilidioksidipäästöjä 80 prosenttia tavalliseen dieseliin verrattuna, Uusi-Rauva kertoo.

Yli sadan sähköbussin vuosi

HSL:n alueella ensimmäisiä testisähköbusseja otettiin käyttöön vuonna 2012 liikennöitsijän aloitteesta. Vuonna 2015 HSL perusti sähköbussien ePeli-ekosysteemihankkeen, jolloin HSL hankki 10 sähköbussia liikennöitsijöille. 

Hankkeesta saatujen kokemusten perusteella HSL kehitti sähköisen liikenteen hankintamallejaan ja solmi ensimmäiset markkinaehtoiset, sähköbusseja sisältävät liikennöintisopimukset, jotka tulivat voimaan vuodesta 2019 lähtien. Tällä hetkellä pääkaupunkiseudun liikenteessä on 60 sähköbussia ja tämän vuoden aikana määrä nousee 164:ään. Se on noin 13 prosenttia HSL:n lähiliikenteen bussikannasta. 

Tavoitteena on, että vuonna 2025 sähköbussien osuus olisi 30 prosenttia ja vuonna 2030 jo 50 prosenttia. Uusi-Rauvan mukaan liikennöitsijät ovat sitoutuneet vahvasti sähköistämishankkeeseen.

– Tähän vuoteen asti sähköbussit ovat olleet omaehtoinen keino vähentää päästöjä. EU:n uusi puhtaiden ajoneuvojen direktiivi edellyttää, että julkisissa liikennepalveluhankinnoissa tulee olla tietty määrä nollapäästöisiä busseja eli sähköbusseja. Direktiivi ja sen myötä kansallinen lainsäädäntö tulevat voimaan 2.8.2021. Lakiluonnoksen mukaan HSL:n vuosina 2021–2025 tehtävissä liikennöintisopimuksissa sähköbussien osuuden tulee olla 35 prosenttia ja 2026–2030 jo 60 prosenttia, Uusi-Rauva avaa.

Latausjärjestelmät varikolla

Ensimmäiset 10 sähköbussia HSL hankki liikennöitsijöiden käyttöön. Vuodesta 2019 lähtien sähköbussihankinnat ovat olleet liikennöitsijöiden vastuulla. Hankintahinnaltaan sähköbussit ovat tuplasti dieselbusseja kalliimpia. Sähköbussin hinnasta 45 prosenttia koostuu akustosta. 

Merkittäviä kustannussäästöjä tuo kuitenkin dieselautoa vähäisempi huoltotarve, 75 prosenttia vähäisempi energiankulutus sekä sähkön dieseliä edullisempi hankintahinta. Akkuteknologian kehittyminen laskee nopeasti sähköbussien hintoja. Akkujen hinnat ovat laskeneet jo noin 80 prosenttia ja vuoteen 2030 mennessä hintojen odotetaan jopa puolittuvan nykyisestä.

Uusi-Rauva kertoo valmistajien ilmoittavan uusimpien sähköbussien toimintasäteeksi optimiolosuhteissa yli 500 kilometriä. Ulkoilman lämpötila, käyttöolosuhteet sekä sisätilojen lämmitys- tai viilennystarve kuitenkin lyhentävät toimintasädettä. Paukkupakkasilla lämmitystä voidaan tehostaa lisälämmittimellä.

– Usein riittää, että autot ladataan varikolla latausjärjestelmillään. Linjoilla, joiden liikennöintiaika on pitkä ja vuoroväli tiheä, voidaan hyödyntää pikalatauspisteitä päätepysäkeillä. Nyt pikalatauspisteitä on kahdeksalla päätepysäkillä ja tänä vuonna niiden määrä kasvaa kahteentoista. Vaihtoehtona olisi ylimääräisten bussien hankkiminen. Näin reitillä voisi operoida vara-auto, kun toinen siirtyy ladattavaksi.

HSL vastaa joukkoliikenteen järjestämisestä sekä liikennejärjestelmän toimivuudesta ja kehittämisestä Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisen, Keravan, Sipoon, Tuusulan, Kirkkonummen ja Siuntion alueella.

Haku