Hyppää sisältöön

Säästöä yksityisten teiden ja siltojen peruskorjauksella

Säästöä yksityisten teiden ja siltojen peruskorjauksella

12.03.2021

OTSO Metsäpalvelut Oy:n Jyrki Pihlavan mukaan tien hyvä kunto nostaa puun kysyntää ja hintaa, metsämaan arvoa sekä laskee tienhoidon kustannukset kymmeniksi vuosiksi.

Teiden ja siltojen kunnon heikkeneminen huolestuttaa. Metsäinfran rapistuminen heikentää Suomen huoltovarmuutta ja taloudellista hyvinvointia.

Teksti Vilma Timonen  Kuva OTSO Metsäpalvelut

OTSO Metsäpalvelut Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Pihlava on seurannut suomalaisen metsäinfran kehitystä läheltä, sillä metsä- ja yksityisteiden sekä siltojen suunnittelu, rakentaminen ja hallinnointi ovat yrityksen ydinliiketoimintaa. Pihlava arvioi, että Suomen yksityisteiden korjausvelka kasvaa 1000–2000 kilometriä vuodessa.

– Tilanne on huolestuttava, sillä henkilöliikenteen lisäksi metsä- ja yksityisteitä käyttävät raskaat puunkuljetusautot. Teiden huono kunto ja siltojen alhainen kantavuus vaikeuttavat ympärivuotisia puukuljetuksia, mikä heikentää maamme huoltovarmuutta ja kansantalouden tilaa. Toimivalla yksityistiestöllä on myös huomattava merkitys pelastustoimelle ja metsien virkistyskäytölle. Puu on kotimaassa tärkeä energianlähde ja metsäteollisuus maamme vientitoiminnan tärkeimpiä kivijalkoja, Pihlava muistuttaa.

Vuosittain toistettavat, pienimuotoiset huoltotyöt ylläpitävät tiestön kuntoa. Ne eivät kuitenkaan enää riitä, jos tien kunto on huono. Tien perusparannustarpeen voi havaita raiteistumisesta, pintamurskeen vähäisyydestä ja veden kerääntymisestä tielle. Siltojen ongelmat puolestaan ilmenevät usein perustusten vierustassa tapahtuvina maan sortumina ja valumina. 

Tukea perusparannuksiin

Pihlavan mielestä kuluva vuosi on hyvää aikaa teiden kunnostukseen. Koronapandemia on tyhjentänyt useimpien kalentereita, joten projektien edistämiselle on aikaa. Tiestön perusparannuksia varten on nyt myös runsaasti rahoitusta saatavissa.

– Kemera-laki sai jatkoaikaa vuoteen 2023 asti, joten Metsäkeskus myöntää edelleen metsänomistajille Kemera-tukea metsäteiden perusparantamiseen. Tiekunnat taas voivat hakea tukea tie- ja siltahankkeisiin ELY:ltä. Tälle vuodelle rahoituspottia kasvatettiin 17 miljoonasta 30 miljoonaan euroon. Kannattaa muistaa, että tien hyvä kunto nostaa puun kysyntää ja hintaa sekä metsämaan arvoa. Samalla tienhoidon kustannukset laskevat kymmeniksi vuosiksi.

– Koronan kokoontumisrajoitusten vuoksi tiekuntien kokouksia jäi viime vuonna pitämättä. Tiekuntien kannattaa lähteä rohkeasti hyödyntämään sähköisiä kokousmahdollisuuksia, vaikka hybridiversioinakin. Sähköiset kokoukset tuovat myös etäämpänä asuvat tieosakkaat helposti mukaan tiekunnan toimintaan, Pihlava painottaa.

OTSO Metsäpalvelut Oy tuottaa yksityismetsänomistajien, yritysten ja yhteisöjen tarpeisiin räätälöityjä puustonkäsittelyprojekteja ja yksityisteiden sekä -siltojen rakennus- ja perusparannusprojekteja valtakunnallisesti. Myös tieisännöinti sekä luonnon- ja metsäomaisuuden hoitopalvelut kuuluvat palvelutarjontaan. Noin 80 toimihenkilön ja valtakunnallisen alihankkijaverkoston voimin OTSO pystyy toteuttamaan suuriakin metsäpalvelukokonaisuuksia avaimet käteen -ratkaisuina. 

– Suomen suurimpana yksityistiepalveluiden tarjoajana haluamme tehdä teiden ja siltojen perusparannuksesta asiakkaillemme mahdollisimman helppoa ja vaivatonta. Hoidamme kaiken kuntokartoituksesta suunnitteluun ja toteutukseen. Tieinfran lisäksi tuemme myös Suomen sähkö- ja rataverkoston toimitusvarmuutta poistamalla puustoa voimalinjojen ja junaratojen läheisyydestä, Pihlava kertoo.

Haku