Hyppää sisältöön

Rohkeimmat hyötyvät teollisesta murroksesta

Rohkeimmat hyötyvät teollisesta murroksesta

18.02.2022

Lemonsoftin tuotehallintajohtaja Pauli Siirtola on vakuuttunut siitä, että teollinen murros luo pk-yrityksille uusia mahdollisuuksia. 

Pienetkin yritykset pystyvät hankkimaan teknologiaa, joka mahdollistaa toiminnan tehostamisen, tekoälyn hyödyntämisen sekä täysin uudenlaisten ekosysteemien ja verkostojen rakentamisen. 


TEKSTI | TUOMAS I. LEHTONEN   KUVA | LEMONSOFT

Teollisuus 4.0 eli teollisuuden neljäs murros ravistelee tuotantosektorin rakenteita. Tekoäly, IoT, automaatio, edistynyt analytiikka ja lisätty todellisuus vyöryvät voimalla tuotannolliseen toimintaan. 

Lemonsoft Oy:n tuotehallintajohtaja Pauli Siirtolan mukaan tekoälyä ja automatiikkaa hyödyntämällä voidaan esimerkiksi analysoida suuria tietomassoja ja luoda ennusteita teollisen prosessin kehittymisestä. Tämä helpottaa yritysjohtoa esimerkiksi investointipäätösten tekemisessä. 

Teknologinen kehitys tuo yrityksille myös uusia mahdollisuuksia erikoistumiseen ja yhteistyöhön. 

– Digitalisaatio sekä kehittyneet infra- ja järjestelmäratkaisut mahdollistavat erikoistumisen sekä pienten, tarkasti räätälöityjen sarjojen tuotannon. Markkinoille syntyy täysin uudenlaisia arvontuotantoketjuja ja kumppanuusverkostoja, jotka hyödyntävät kehittyneitä alustaratkaisuja, Siirtola kertoo. 

Tämän myötä verkostotoimijat voivat jatkossa sopia joustavasti esimerkiksi tuotantoeräkohtaisesta yhteistyöstä. Siirtola uskoo, että uudenlaiset toimintamahdollisuudet tuovat menestymismahdollisuuksia erityisesti pk-toimijoille. 

Suomalaiset takamatkalla 

Lemonsoft on selvittänyt sadan kotimaisen teollisuussektorilla toimivan pk-yrityksen tarpeita uusien teknologioiden osalta. 

Siirtolan mukaan yritykset ovat vähitellen heräämässä murroksen tuomiin kehitystarpeisiin. Hän kuitenkin arvioi suomalaisten yritysten olevan digitalisaation ja tekoälyn soveltamisessa viisi vuotta muita teollisuusmaita jäljessä. 

– Yritykset haluavat tehostaa tuotantoa sekä parantaa asiakaskokemusta ja palvelutasoa ohjelmistoautomaation ja -robotiikan avulla. Nämä toimenpiteet edustavat kuitenkin vielä kolmatta teollista vallankumousta, joka käynnistyi jo 40 vuotta sitten. Monet pienet ja keskisuuret yritykset ovat voineet edetä hankkeissaan vasta nyt, kun hinnat ovat laskeneet ja hankkeiden toteuttamiseen on mahdollista hakea myös julkista rahaa. 

Nyt pitäisi tehdä investointeja, joiden vaikutus näkyy vasta vuosien päästä

Lemonsoftin tuotehallintajohtaja Pauli Siirtola

 

Siirtola painottaa, että pk-yritysten tekemät investoinnit ovat tärkeitä ja vievät suomalaisen teollisuuden kehitystä eteenpäin. Kansainvälisten kilpailijoiden etumatkaa pitäisi kuitenkin kiriä nopeammin kiinni. Siirtolan mielestä on harmillista, että järjestelmähankkeista tavoitellaan yleensä lähinnä säästöjä. 

– Kannattaisi pohtia, miten liiketoimintaa voisi kasvattaa tar-joamalla parempaa asiakaskokemusta, toimitusvarmuutta ja ennustettavuutta. Esimerkiksi meidän järjestelmämme tekoälyä voitaisiin käyttää tehokkaammin tulevaisuuden ennustamiseen. Nyt pitäisi uskaltaa tehdä investointeja, joiden vaikutukset näkyvät vasta vuosien päästä. 

Räätälöity järjestelmä 

Lemonsoft on kehittänyt kokonaisvaltaisen toiminnanohjausjärjestelmän, joka auttaa niin teollisuussektorilla kuin muillakin toimialoilla operoivia yrityksiä toteuttamaan digiloikan vaivattomasti ja kustannustehokkaasti. 

Moduuleista rakentuvaa Lemonsoft ERP -järjestelmää voidaan räätälöidä ja skaalata asiakastarpeen mukaan. Se kattaa kaikki asiakasyrityksen järjestelmätarpeet materiaalivirtojen hallinnasta talous- ja henkilöstöhallintoon sekä tuotannonohjauksesta asiakas- ja projektinhallintaan. 

– Olemme saaneet kiitosta erityisesti arvontuotantoketjun digitalisoinnista, läpinäkyvyyden lisäämisestä yrityksen sisällä ja tuotannon virtaviivaistamisesta. Järjestelmämme avulla asiakkaat ovat pystyneet luopumaan esimerkiksi turhiksi osoittautuneista välivarastoinneista, Siirtola toteaa. 

Järjestelmän ohella Lemonsoft on pystynyt rakentamaan myös asiakkaalle lisäarvoa tuovan kumppaniverkoston. Kumppanien avulla Lemonsoft pystyy tarjoamaan esimerkiksi sähköisiä taloushallintopalveluja, perintäpalveluja ja verkkolaskutuotteita.

Haku