Hyppää sisältöön

Robotiikka avuksi ajovoima-akkujen kierrättämiseen

Robotiikka avuksi ajovoima-akkujen kierrättämiseen

13.01.2023

Akkupuiston takana ovat Ylivieskan kaupunki ja Centria-ammattikorkeakoulu. Kuvassa Risto Rova, Jari Pihlajamäki, Jari Kaarela, Sami Sarlin, Markku Hartikainen ja Tomi Pitkäaho. 

Pohjois-Pohjanmaalla Ylivieskassa tutkitaan sähköajoneuvojen akkujen kierrätystä ja purkuprosessien automatisointia.

TEKSTI | HEIDI KAARTINEN   KUVA | JANNE HEIKKILÄ

Ylivieskassa tutkitaan ja kehitetään alan yritysten toimintaa tukevaa akkupuistokonseptia, sekä ajoneuvojen ajovoima-akkujen robotisoitua kierrätysprosessia. Pitkäjänteisen kehitystyön uskotaan tuottavan alueen elinkeinoelämälle erityisosaamista sekä uusia toimintamahdollisuuksia.

Centria-ammattikorkeakoulu toimii aktiivisesti Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamissa hankkeissa, joista SAAROB tutkii akkujen robotisoitua purkamista. BR Pilot Plant ja BatRec -hankkeet puolestaan keskittyvät kehittämään Ylivieskan alueelle koetehdasta akkumateriaalien kierrättämiseen sekä alan toimijoille suunnattua yrityspuistoa.

Robotisointi helpottaa suurten akkujen käsittelyä.


Kansallisella tasolla ainutlaatuinen Battery Recycle -akkupuistokonsepti hakee uusia ratkaisuja akkujen ja akkukäyttöisten laitteiden kierrättämiseen ja uusiokäyttöön. Ylivieskaan ollaan perustamassa tähän tarkoitukseen erikoistunut, alan yrityksiä houkutteleva innovaatioympäristö, Akkupuisto. Innovaatiokeskittymään kaavaillaan uudenaikaista kiertotaloustyyppistä ekosysteemiä, jossa kehitetään akkumateriaalien kierrätystä alueen talouden, yritystoiminnan ja ympäristön näkökulmista. 

Uudenlaista asiantuntijuutta tulevaisuuden kasvualalle

Battery Recycle -hanke toteutetaan yhteistyössä Centria-ammattikorkeakoulun, Ylivieskan Teknologiakylän, Sievin Teollisuuspuiston sekä Pohjois-Pohjanmaan alueen yritysten kanssa. Hankkeen päätoteuttaja on Ylivieskan kaupungin elinvoimapalvelut ja sen projektipäällikkönä toimii Risto Rova

Kyseessä on yksi tulevaisuuden kasvualoista sähköisten ajoneuvojen, työkalujen, sähköpyörien ja muiden esimerkiksi litiumioniakkuja käyttävien laitteiden nopean lisääntymisen johdosta. Tällä hetkellä hankkeeseen on sitoutunut useita yrityksiä sekä kotimaasta että ulkomailta ja uusien toimijoiden kanssa on neuvotteluja käynnissä jatkuvasti. Yhtenä mahdollisuutena oppilaitoksista valmistuneille on startup-yrityksen perustaminen akkuteollisuusalalle tai siihen liittyvälle alalle kuten muun muassa kierrätysteknologia, logistiikka, teollisuusautomaatio, tuotantotalous tai robotiikka. Hankkeen luoma verkosto ja kontaktit tarjoavat näillä aloilla toimimiselle hyvät lähtökohdat, Rova pohtii.

Sähkökäyttöisten ajoneuvojen rekisteröintien määrä on tällä hetkellä voimakkaassa kasvussa, mikä puolestaan johtaa kierrätykseen päätyvien ajovoima-akkujen määrän kasvamiseen tulevina vuosina. SAAROB-hankkeen tavoitteena on kehittää ratkaisuja ja toimintamalleja sähköajoneuvojen akkujen robotisoituun purkamiseen ja kierrätykseen. 

Tuloksena odotetaan syntyvän konsepti sähköautojen ajovoima-akkujen robotisoidusta purkamisesta. Tämä hankkeen luoma konsepti on hyödynnettävissä myös hankkeen päättymisen jälkeen ja tuo näin uutta osaamista Pohjois-Pohjanmaan alueelle.

Jatkossa kansallinen tutkimusrahoitus mahdollistaa toiminnan vakiinnuttamisen sekä luo toimintaedellytyksiä. Kansainväliset hankkeet edesauttavat kansainvälistymistä sekä avaavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Näistä ensimmäisten valmistelu on hyvässä vauhdissa.

Haku