Hyppää sisältöön

Robot kan ge läkemedelsrådgivning

Robot kan ge läkemedelsrådgivning

14.03.2023

Forskargruppens medlemmar Linda Nyholm, Sara Rosenberg, Mattias Wingren, Sören Andersson och Malin Andtfolk runt Furhat-roboten. På bilden saknas Susanne Hägglund och Prashani Jayasingha Arachchige

Åbo Akademis tvärvetenskaplig FarmAInteraktion projektteam har fått goda resultat av att använda en social robot med AI-stödd applikation i läkemedelsrådgivning.

text johanna haveri | bild sami pulkkinen


Den artificiella intelligensens snabba utveckling gör att vi människor talar med maskiner på ett helt nytt sätt. Förväntningarna är höga inom många samhällsområden på AI:ns potential. Det här skapar ett stort behov av kunskap kring hur denna kommunikation ska se ut.

Åbo Akademis campus i Vasa finns en stark tvärvetenskaplig forsknings -och innovationsmiljö inom området. Projektet FarmAInteraktion studerar om och hur en social robot – i detta fall roboten Furhat – kan ge läkemedelsrådgivning på apotek utan att äventyra medicineringssäkerheten och patientsäkerheten.

–Vår studie visar bl.a att det finns användning också för en social robot som kompletterar, inte ersätter, farmaceuter som arbetar med kundbetjäning på apotek. Farmaceuterna menar att apoteksmiljön är viktig, kunderna vågar lita på informationen som roboten ger eftersom den är placerad på ett apotek, säger Linda Nyholm, projektledare och äldre universitetslektor i vårdvetenskap.

Inom projektet designas en robotapplikation där Furhat ger råd åt en apotekskund kring användningen av ett läkemedel.

– Vi vände blicken mot de egenvårdsläkemedel som kräver extra rådgivning av en farmaceut eller provisor. Läkemedlet skulle bl.a. vara ett sådant som förvaras bakom disken, och målgruppen för läkemedlet fick gärna ha en positiv attityd till teknologi, säger Sara Rosenberg, provisor och doktorand i farmaci.

Utgående från de här specialvillkoren föll valet på akuta p-piller.

Flertrådigt projekt

Att föra ut AI-stödda tillämpningar i samhället kräver att man beaktar många olika aspekter – etiska frågor, teknikens ramar, personalens och kundernas behov och förväntningar samt hållbarhetsaspekter. Forskningsteamet bakom FarmAInteraktion representerar hälsovetenskap, farmaci, informationsteknologi och experter inom människa-robot interaktion med finansiering från forskningsprofilen Lösningar för hälsa.

– AI-lösningar blir mer effektiva, hållbara och etiska om man genast från början i en sådan här innovationsprocess beaktar alla aspekter och involverar slutanvändarna i alla skeden av utvecklingen, säger Sören Andersson, UX-analytiker vid Experience Lab.

I Experience Lab skapades en simulerad apoteksmiljö där både farmaceuterna och kunderna interagerade med roboten upprepade gånger. Det här låg till grund för designen av robotapplikationen så att läkemedelsrådgivningen ska löpa så smidigt som möjligt i en autentisk situation.

Lovande resultat och mer forskning att göra

Preliminära resultat från simuleringarna med kunderna pekar på flera styrkor hos sociala robotar, exempelvis att de inte dömer människan och att de är snabba och sakliga i sin kommunikation, men också svagheter.

– Att undersöka socialrobotik inom området farmaci är intressant av många orsaker. På apotek ges kunderna råd om användningen av läkemedel och det finns behov av rådgivning på många olika språk. Bland annat på grund av farmaceutbristen vore det bra att hitta serviceformer som kompletterar farmaceuternas arbete, förklarar Linda Nyholm.

Läkemedelsbolag och några apotek i Vasa är intresserade av att testa roboten men innan den flyttas från laboratorieförhållanden till klientanvändning måste många juridiska och etiska frågor gås igenom tillsammans med berörda myndigheter.

– De här studierna har öppnat många nya och intressanta forskningslinjer för den närmaste framtiden, eftersom teknologin utvecklas väldigt snabbt, konstaterar Nyholm och forskargruppen poängterar om behovet av tvärvetenskapliga team för att svara mot samhällets förväntningar för framtida AI-stödda lösningar.

Haku