Hyppää sisältöön

Ripeää kasvua rinnakkain

Ripeää kasvua rinnakkain

24.02.2022

Arnon kehittää jatkuvasti ratkaisuja päästöjen minimointiin yhdessä kaivos-, energia- ja meriteollisuudessa toimivien kone-, laite- ja järjestelmätoimittaja-asiakkaiden kanssa.

Ennusteiden mukaan globaali energiankulutus kasvaa vielä kymmenien vuosien ajan noin parilla prosentilla vuosittain. Sen vuoksi teollisuus tarvitsee innovaatioita, joiden avulla raaka-aineita voidaan hyödyntää paremmin.

TEKSTI JA KUVA | ARNON

Energiankulutus kasvoi maailmanlaajuisesti viime vuonna 2,3 prosentilla, ja sen kasvun arvioidaan jatkuvan samanlaisena vielä lähivuosikymmenten ajan. Samaan aikaan kansalaisten ja yhteisöjen huoli ympäristöstä lisääntyy ja vaatimukset ympäristökuorman vähentämiseksi voimistuvat. Monella meistä onkin tunne, että jotain pitäisi tehdä.

Arnon tekee kumppaneidensa kanssa joka päivä merkittäviä asioita tämän haasteen selättämiseksi. 

– Monet ratkaisut uusiutuvien energiamuotojen hyväksikäyttöön ja päästöjen vähentämiseen ovat jo valmiita ja käytössä, toteaa Arnonin toimitusjohtaja Harri Lamminen.


Vahvuutena skaalautuvuus

Arnonin ja heidän asiakkaidensa kumppanuussuhde perustuu jatkuvasti kehittyvään yhteistyöhön, syvälliseen ammatilliseen osaamiseen ja asiakkaiden tarpeiden mukaan optimoituun tarjoamaan.

– Me osaamme ja ennen kaikkea haluamme skaalata tuotantomme asiakkaidemme vaatimusten tahdissa. Meitä ei hidasta mukavuudenhalu, koska olemme itse valinneet selkeän kasvu-uran. Meille kaikista tärkeintä on tuottaa asiakkaille todellista lisäarvoa, Lamminen vakuuttaa. 

Arnonin kone-, laite-, ja järjestelmätoimittaja-asiakkaat kaivos-, energia- ja meriteollisuudessa kehittävät kuumeisesti ratkaisuja laitteidensa päästöjen minimointiin tai jopa nollaukseen. Sähkökäyttöisyys avaa monia uudenlaisia mahdollisuuksia etenkin, kun siihen yhdistetään automaatioasteen nosto ja teollisen internetin palvelut.

– Kehitys kohti uusiutuvia energiamuotoja ja nollapäästöjä tapahtuu väistämättä, ja Arnon haluaa olla kehityksen kärjessä.

Konkreettisia esimerkkejä löytyykin jo monelta rintamalta. Lamminen esittelee kolme ratkaisua, joissa näkyy vahvasti Arnonin kädenjälki: tuulivoiman varastointia Karibialla, puhdasta ilmaa merillä ja geotermisestä lämmöstä syntyvän sähkön.


Ympäristöt hyötyvät 

Ensimmäisenä esimerkkinä Lamminen mainitsee Bonairen saaren Karibialla, jonne Arnon toteutti kompaktin energiavaraston. 

Aiemmin saarella jouduttiin rajoittamaan sähkönjakelua kriittisten järjestelmien sähkönsaannin varmistamiseksi. Ilman riittäviä energiavarastoja tuulivoiman hyödyntäminen ei onnistunut parhaalla mahdollisella tavalla, koska sähkön tuotanto ja kulutus eivät osu samaan hetkeen. Nyt tuulivoimalat pystyvät kuormituksen ollessa huipussaan tuottamaan jopa 90 prosenttia koko saaren energiantarpeesta. Samalla tarve voimalaitoksen käytölle on vähentynyt.

Toinen esimerkki on maailman merillä seilaavien laivojen rikkipesurit, jotka niin ikään hyödyntävät Arnonin osaamista. Pesurien ansiosta laivat voivat käyttää polttoaineena bunkkeria, ja huolehtia rikkidioksidipäästöjen puhdistamisesta savukaasut pesemällä. 

Vuodesta 2015 alkaen laivojen polttoaineen rikkipitoisuus rikkirajoitusalueilla, esimerkiksi Itämerellä ja Pohjanmerellä, rajoitettiin 0,1 prosenttiin. Kaikilla valtamerillä laivapolttoaineen rikkiraja laskee vuonna 2020 puoleen prosenttiin. Savukaasupesureiden markkina on siis edelleen kasvamaan päin.

Monet ratkaisut uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämiseen ovat jo käytössä.

Arnonin toimitusjohtaja Harri Lamminen

– Arnon on suunnitellut ja toteuttanut sähköistystä ja automaatiota rikkipesureihin jo yli kymmenen vuoden ajan, Lamminen kertoo.

Kolmantena esimerkkinä on noin vuosi sitten käynnistynyt kumppanuus ruotsalaisen Climeonin kanssa. Maan geoterminen lämpö sekä tehtaiden ja laivojen hukkalämpö muuttuvat Climeonin innovaation avulla tehokkaasti sähköksi. 

Maailmanvalloitusta suunnittelevan yrityksen vaatimukset olivat korkeat niin teknologisen osaamisen, kustannustehokkuuden kuin skaalautuvuudenkin osalta. Climeonin moduuli muuntaa lämmön sähköksi aiempia teknologioita tehokkaammin ja kannattavammin. Arnon suunnitteli ja toteutti moduulin haastavan sähköistyksen.

TEOLLISUUS EKOLOGISEKSI

  • Arnonin tavoitteena on vähentää tai jopa nollata teollisuuden laitteiden ja koneiden päästöjä.
  • Kumppaneiden kanssa tehdään kehitystyötä, jotta uusiutuvia energiamuotoja käytettäisiin paremmin.
  • Yhteisiä ratkaisuja ja innovaatioita käytetään ympäri maailmaa.

Haku