Hyppää sisältöön

Rauhan ja vakauden ylläpitäminen on koko maailman yhteinen etu

Rauhan ja vakauden ylläpitäminen on koko maailman yhteinen etu

15.06.2023

Rauhan ja vakauden ylläpitämiseen kuuluu käytännön työtä ja vaikuttamista konfliktiherkillä alueilla. EU:n tarkkailuoperaatio Georgiassa edistää turvallisuutta partioimalla vuoden 2008 sodanjälkeistä rajalinjaa sekä rakentamalla luottamusta osapuolten välille.

Suomi on rauhantyön edelläkävijä, joka on sitoutunut vahvistamaan rauhaa ja vakautta sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Mitä vakaampi maailma, sitä turvallisempi meidän on elää.

TEKSTI saana lehtinen | kuva eumm / anu virtanen

Suomella on takanaan pitkä vakauden aikakausi, jonka aikana rauhasta on tullut monelle itsestäänselvyys. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on kuitenkin karusti muistuttanut meitä rauhantilan hauraudesta: keskinäisriippuvaisessa maailmassa emme elä erillämme sodista, konflikteista ja kriiseistä, vaan niiden aallot ulottuvat nopeasti myös omaan yhteiskuntaamme. Siksi maailma tarvitseekin jatkuvaa, yhteiskuntavakautta edistävää työtä, joka turvaa arkeamme ja kantaa samalla myös kriisien yli.

Suomalainen rauhantyö tunnetaan maailmalla

Rauha ei tarkoita pelkästään väkivallan puuttumista, vaan myös yksilön ja yhteisöjen vapautta toteuttaa itseään ja mahdollisuutta vaikuttaa omiin elinolosuhteisiinsa. Suomi edistää rauhaa sekä paikallisesti että kansainvälisesti valtiollisten organisaatioiden sekä lukuisien kansalaisjärjestöjen voimin. Esimerkiksi suomalaisten kriisialueilla tekemä, vuoropuhelua sekä paikallisyhteisöjen turvallisuutta edistävä työ tunnetaan maailmalla laajalti.  

Rauhan edistäminen kriisialueilla on aina pitkäjänteisyyttä vaativaa työtä. Vaikka rauhan rakentaminen vie aikaa, se on aina myös Suomen etu. Kantamalla vastuuta ja tukemalla vakaata yhteiskuntakehitystä maailmalla, vahvistamme samalla omaa turvallisuuttamme. Nyt suomalaiset toimijat tekevät tätä työtä esimerkiksi Ukrainaan liittyen.

Lopulta ratkaisu sodan kaltaiseen ongelmaan on sen aiheuttajan, ihmisen, käsissä.

Konkreettisen rauhanvälitys- ja konfliktinratkaisutyön lisäksi rauhan luominen ja vakauden ylläpitäminen on paikallisyhteisöjen tukemista ja neuvonantoa esimerkiksi yhteiskunnan rakenteiden kehittämiseksi. Kestävää rauhaa rakennetaan kääntämällä katse konfliktien ja kriisien juurisyihin – kuten eriarvoistaviin toimintatapoihin ja asenteisiin – sekä vahvistamalla yhteiskuntien voimavaroja ja kestokykyä.

Yhteiskunnallista rauhaa ja vakautta ylläpidetään myös toimintakulttuurilla, jossa ristiriidat ratkaistaan neuvottelemalla tai muuten väkivallattomasti. Panostamalla koulutukseen ja rauhankasvatukseen luodaan edellytyksiä väkivallattomille toimintamalleille niin Suomessa kuin maailmalla.  

Rauhan tavoittelu ja vakauden ylläpitäminen on kaikkien yhteinen asia. Lopulta ratkaisu sotien ja ilmastonmuutoksen kaltaisiin ongelmiin on aina niiden aiheuttajan – ihmisen – käsissä.

RAUHAA EDISTÄVIÄ TOIMIJOITA SUOMESSA

Kriisinhallintakeskus
Sisäministeriön yhteydessä toimiva Kriisinhallintakeskus eli CMC Finland on Suomen siviilikriisinhallinnan kokoava ja sitä kehittävä kansainvälinen toimija, joka edistää rauhaa ja inhimillistä turvallisuutta. CMC:n asiantuntijat työskentelevät kansainvälisten organisaatioiden tehtävissä.

Rauhankasvatusinstituutti
Rauhankasvatusinstituutti ry on valtakunnallinen rauhankasvatuksen kehittäjä ja käytännön toimija. RKI kouluttaa opetus- ja kasvatusalan ammattilaisia, tuottaa oppimateriaalia laaja-alaisesti rauhan kysymyksistä sekä tekee käytännön rauhantyötä nuorten parissa kotimaassa ja kansainvälisesti.

Rauhanvälityskeskus
Ulkoministeriöön kuuluva keskus kehittää Suomen rauhanvälitystoimintaa sekä yhteistyötä muiden kansainvälisten ja kotimaisten toimijoiden kanssa. Tuki konfliktien rauhanomaiselle ratkaisemiselle on olennainen osa Suomen ulkopolitiikkaa.

Sadankomitea
Rauhan ja turvallisuuden asiantuntijajärjestö Sadankomitea käy aktiivista, yhteiskunnallista keskustelua militarismin purkamisen ja rauhan edistämisen puolesta. Järjestö jakaa asiantuntijuuttaan esimerkiksi median, ministeriöiden ja YK:n käyttöön.

SaferGlobe
SaferGlobe on suomalainen ajatushautomo, joka tuottaa tietoa ja kehittää välineitä kestävän rauhan ja turvallisuuden edistämiseksi. Se tukee muun muassa haurailla ja konfliktialueilla toimivien yritysten vastuullisuutta sekä rauhanteknologioiden kehitystä.

Suomen Rauhanliitto
Rauhanliitto on 18 rauhantyötä tekevän järjestön kaksikielinen kattojärjestö, joka tekee Suomessa laaja-
alaisesti työtä kestävän rauhan ja aseistariisunnan puolesta tiedottamalla sekä kampanjoimalla. Se tarjoaa
myös rauhankasvatusta sekä väyliä aktivoitua ja toimia.

Haku