Hyppää sisältöön

Rakentamisen hiilijalanjälki pienemmäksi

Rakentamisen hiilijalanjälki pienemmäksi

3.06.2021

Ekologisten ratkaisujen käyttö on tulevaisuudessa yksi rakentamisen tärkeimmistä osa-alueista. Tähän ekovilla on aidosti ekologinen ratkaisu. 

Rakennusala tuottaa noin 40 prosenttia kotimaan hiilidioksidipäästöistä. Eniten päästöjä synnyttää rakennusmateriaalien valmistaminen ja käytönaikainen energiankulutus. 

Teksti Pekka Säilä  Kuva EcoUp

Hiilineutraali rakentaminen tarkoittaa rakentamiseen liittyvää toimintaa, joka tuottaa vain sen verran päästöjä kuin se kykenee sitomaan, esimerkiksi talon rakenteissa käytettävään puuhun ja puupohjaisiin materiaaleihin. 

Kasvaakseen puu tarvitsee hiilidioksidia, josta se sitoo hiilen itseensä ja vapauttaa hapen takaisin ilmakehään. Kun puusta valmistetaan rakennusten osia ja esimerkiksi puukuitua, sitoutuu puussa oleva hiili näihin rakenteisiin ja materiaaleihin rakennuksen koko käyttöiäksi. Puupohjaisten tuotteiden käytöllä onkin merkittävät suorat ja välilliset vaikutukset päästöjen vähentämiseen. 

Ekologinen eriste puusta 

Ekovilla on yli 40-vuotias kotimainen eristevalmistaja sekä osa suomalaista EcoUp-kiertotalouskonsernia. Ekovillan valmistuksessa käytetään kierrätettyä puukuitua, kuten sanomalehtipaperia. 

– Meillä on käytössä neljä tehdasta Ekovillan tuotannossa. Tuotannon prosessit sekä logistiikka on hiottu ympäristövaikutuksen kannalta parhaaseen mahdolliseen kuosiin. Ekovillan valmistusprosessi logistiikkaketjuineen on hiilinegatiivinen, mikä mahdollistaa sen, että Ekovillan avulla myös muut toimijat voivat käyttää hiilenpoisto-oikeuksia, kertoo Ekovillan myynnistä vastaava myynti- ja markkinointijohtaja Kimmo Pyörälä EcoUp Oy:stä

Ekovillaan perustuvia hiilenpoisto-oikeuksia on saatavilla Puro.earth-markkinapaikan kautta. Tarjoajaksi hyväksyminen edellyttää toimijalta tarkkaa, riippumattoman arvioijan tekemää selvitystä itse tuotteen, tuotannon ja logistiikan ympäristövaikutuksista. 

– On todennettu, että yksi kilo Ekovilla-puhallusvillaa sitoo itseensä 1,2 kilogrammaa hiilidioksidia. Erotus myydään hiilenpoisto-oikeuksina Puro.earthin kautta. 

Innovaatiokyky tuottaa 

Ekovillan emoyhtiö EcoUp tunnetaan rakentamisen kiertotaloutta uudistavista ratkaisuista. Konsernissa tehtävä tuote- ja teknologiakehitys tähtää rakentamisen kiertotalousasteen nostamiseen EU-jätedirektiivissä asetetun 70 prosentin tasolle, josta vielä Suomessa jäädään. Hiljattain konserni lanseerasi teknologian, jonka avulla purkurakentamisesta syntyvää mineraalivillajätettä voi hyödyntää geopolymeerien valmistamisessa. Ekovilla taas edustaa pitkää innovaatio-ajattelun perinnettä. 

– Ekovilla on aidosti ekologinen ratkaisu eikä mitään sanahelinää. Sen ekologisuus ulottuu aivan käytännön tason toimiin, joita kehitetään jatkuvasti ja kunnianhimoisesti. Tästä esimerkkinä täysin muovittomat ja kontista tehtävät puhallusvilla-asennukset, sekä välttämättömien muovipakkausten muovien uusiokäyttö suljetussa kierrossa, kertoo Eko-villan asennuksista vastaava asennusjohtaja Timo Kyllönen

Ekovillaa on saatavilla puhallusvillana, levyvillana sekä käsin leviteltävänä puruna. Ekovilla puukuitueristeenä on hengittävä materiaali: se kykenee sitomaan kosteutta ja kuivumaan puun luonteen mukaisesti, mikä auttaa kodin ilmankosteutta pysymään optimaalisena. Samalla materiaali tukee omalta osaltaan myös rakenteiden terveyttä. Ekovilla on useiden puusta omakotitaloa rakentavien valinta, sillä nykyisin halutaan varmistaa rakenteiden hengittävyys ja vähentää muovien käyttöä. 

– Ekovilla-tuotteita löytyy rautakaupoista, ja myös iso osa kotimaisista talotehtaista käyttää tuotteitamme. Olemme hiljattain lanseeranneet yläpohjien kunnostamiseen liittyvän liiketoiminnan, joten palvelemme kuluttajia myös sitä kautta. Asentajaverkostomme kattaa koko Suomen, Pyörälä kertoo. 

Ekologisten rakentamisen ratkaisujen kysyntä tulee varmasti kasvamaan vielä tulevaisuudessa. Rakentamisen hiilijalanjälkeä tullaan tarkastelemaan yhä tarkemmin myös rakentamisen aikaisten päästöjen osalta, kun nykyisin pääpaino on rakennusten energiankulutuksessa. Rakentamisen päästöjä vähentävät uudet innovaatiot ja aidosti ekologiset ratkaisut. Nämä tulevatkin olemaan merkittävässä asemassa tiellä kohti hiilineutraalia rakentamista.

Haku