Hyppää sisältöön

Rakennuttajat arvostavat automatisoitua vesilaskutusta

Rakennuttajat arvostavat automatisoitua vesilaskutusta

25.01.2022

Huoneistokohtaisen vedenkulutuksen mittauksen automatisointi sekä automaattinen laskutus tuovat säästöjä taloyhtiöille.

Taloyhtiön toimintojen automatisointi tuo energiatehokkuutta. Verto tutki rakennus- ja kiinteistöalan näkemyksiä siitä, mikä vedenmittauksessa on tärkeintä automatisoida. Vastaajina oli 251 alan asiantuntijaa.

TEKSTI JA KUVA | VERTONORDIC

Motivan mukaan lähes 40 prosenttia taloyhtiöiden energiakustannuksista koostuu vedestä. Verton Taloustutkimuksen vuonna 2021 teettämän kyselyn tavoitteena oli selvittää kiinteistö- ja rakennusalan näkemys vedenkulutuksen mittauksen automatisoinnista. Lisäksi haluttiin selvittää, mikä automatisoinnin kohteista olisi alan toimijoiden mielestä kärkisijalla mietittäessä kustannussäästöjä taloyhtiöissä.

Tutkimuksen mukaan rakennuttajat suhtautuivat kokonaisuudessaan muita toimijoita myönteisemmin taloyhtiöiden vedenkulutuksen automatisointiin. Kaiken kaikkiaan 78 prosenttia rakennuttajista piti automatisoinnin kohteista tärkeimpänä vesilaskutuksen rajapintaratkaisuja. Isännöitsijöistä tätä mieltä oli 72 prosenttia vastaajista. LVI-suunnittelijat ja rakennusurakoitsijat puolestaan kokivat huoltojen automatisoinnin tärkeimmäksi. Hälytysten automatisointi nousi sen sijaan kaikkien toimijoiden mielestä tärkeimmäksi automatisoinnin kohteeksi.

– On hienoa, että rakennuttajat tiedostavat vedenkulutuksen roolin taloyhtiöiden energiakustannuksissa. Alan johtavana asiantuntijana tehtävämme on tarjota energiatietoisille taloyhtiöille välineet veden ja energian säätämiseen, kertoo Verton toimitusjohtaja Antti Salakka.

Uudisrakentamisen uudet säädökset tulee huomioida

Viimeisen kymmenen vuoden aikana EU:n energiatehokkuusdirektiivin kansallinen toimeenpano ja sen mukanaan tuomat lakiuudistukset ja säädökset ovat uudistaneet rakennusalaa. Uudistusten perimmäisenä tavoitteena on ollut ohjata taloyhtiöitä energiatehokkaampaan suuntaan. 

Energiatehokkuusdirektiivi on vuodesta 2011 alkaen määrännyt, että huoneistokohtaiset vesimittarit tulee asentaa uusiin taloyhtiöihin, mutta vesimittareiden käyttämisestä kulutusmittaukseen ja kulutuksen mukaiseen laskutukseen ei ole säädetty. Niinpä marraskuussa 2020 voimaan astui lakiuudistus, jonka mukaan uusissa taloyhtiöissä siirryttäisiin huoneistokohtaisilla ja etäluettavilla mittareilla mitattuun kulutukseen perustuvaan vesilaskutukseen. 

Vuoden 2022 alusta lähtien hallituksen antaman asetuksen (TEM/2021/44) mukaan uusissa taloyhtiöissä asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajalle, vuokralaiselle sekä asumisoikeuden haltijalle on annettava kuukausittain tiedot lämpimän ja kylmän käyttöveden kulutuksesta, vaikka itse vesilaskutus käytännössä tehtäisiinkin esimerkiksi kerran vuodessa. 

Energiansäästöä myös vanhoihin taloyhtiöihin

Vuodesta 2013 alkaen direktiivi on määrännyt, että vanhoihin taloyhtiöihin tulee asentaa etäluettavat vesimittarit putkisaneerauksen yhteydessä, mutta vesilaskutuksesta tai mittareiden käyttämisestä kulutusmittaukseen ei oltu säädetty.

Marraskuun 2020 lakiuudistus ohjaa vanhat taloyhtiöt siirtymään kulutusperusteiseen vesilaskutukseen sitä mukaa, kun niihin lain voimaantulon jälkeen tehtävän putkisaneerauksen yhteydessä asennetaan asianmukaiset etäluettavat vesimittarit. Myös velvoite kuukausittaisen erittelyn toimittamisesta koskee saneerauskohteita, joihin rakennuslupa on haettu 23.11.2020 jälkeen. Tämä ei kuitenkaan velvoita putkisaneeraukseen.

– Markkinoilla on jo nyt tarjota kotimaisia ja älykkäitä vedenmittausjärjestelmiä, joiden asentaminen myös putkiremontoituun asuinkiinteistöön on täysin mahdollista. Vedenmittauksen automatisointi ja rajapintaratkaisut antavat kaikille taloyhtiölle valmiudet kulutuksen mukaiseen laskutukseen siirtymiseen nopeallakin aikataululla, Salakka sanoo.

VERTON TUTKIMUS

  • Taloustutkimus Oy teki tutkimuksen sähköpostikyselynä huhtikuussa 2021. 
  • Kohderyhmänä olivat LVI- ja sähkösuunnittelijat, rakennus- ja sähköurakoitsijat, rakennuttajat, isännöitsijät, kiinteistöjen omistajat ja vuokrataloyhtiöiden edustajat.
  • Tutkimukseen vastasi kaikkiaan 251 henkilöä.

Haku