Hyppää sisältöön

Rakennuskohteiden laatuongelmat kuriin

Rakennuskohteiden laatuongelmat kuriin

4.01.2022

TEH-Yhtiöiden toimitusjohtaja Mika Kaukonen avaa mielellään valmistuneiden urakoiden laatumittaustuloksia uusille asiakkaille.

Julkisivurakentamiseen sekä -saneeraukseen erikoistunut TEH-Yhtiöt on lähtenyt taisteluun Suomen

rämettynyttä rakennuskulttuuria vastaan.


TEKSTI | TUOMAS I. LEHTONEN   KUVA | SUVI ELO

TEH-Yhtiöiden toimitusjohtaja Mika Kaukonen kritisoi kovin sanoin Suomen luokatonta rakentamista. Kaukosen mielestä kukaan ei ota todellista vastuuta tekemisestä ja asiat tehdään päin honkia. Leväperäisen tekemisen myötä asiakkaat ovat tyytymättömiä, kiinteistöt ajautuvat hallitsemattomaan korjauskierteeseen ja rakennusten käyttäjille aiheutuu terveysongelmia.

– Me haluamme uida vastavirtaan. Olemme vuodesta 2019 lähtien kehittäneet laatuun, laadun mitattavuuteen ja jatkuvaan oppimiseen perustuvaa toimintamallia, jolla rakentamisen laatuongelmat saadaan kuriin. Oikotietä onneen ei ole. Tarvitaan hyvää suunnittelua, ammattitaitoinen henkilöstö, oikeat materiaalivalinnat ja työskentelyolosuhteet, tarkasti suunnitellut prosessit, jatkuvaa valvontaa sekä systemaattinen laadunhallintajärjestelmä.

Viiden vuoden takuu

TEH-Yhtiöt käyttää rakennus- ja saneerausprojektiensa suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa 15 numeerista mittaria. Niiden avulla varmistetaan halutun laatutason toteutuminen. Mittareiden avulla selvitetään tilaajan, valvojan sekä taloyhtiön hallituksen ja asukkaiden näkemykset laadusta. Lisäksi rakennushenkilöstö tekee jokaisesta työkohteesta itsearvioinnin.

– Jokaisen työvaiheen on kestettävä päivänvaloa ja täytettävä rakentamiselle asettamamme kriteerit. Korkea laatu ei tarkoita kallista hintaa. Kun teemme asiat kerralla kuntoon, meille ei synny kuluja virheiden korjaamisesta ja voimme pitää hintamme kilpailukykyisinä. Pystymme myös antamaan työllemme tavanomaisen kahden vuoden takuuajan sijaan viiden vuoden takuun. Takuukorjaustemme arvo tilausten kokonaisarvoon nähden voidaan laskea promilleissa.

Laadukkaan rakentamisen 15 askelta

SUUNNITTELU

 • Laskennan oikeellisuus
 • Urakkaneuvottelun Siirto toteutukseen
 • Tavoitearvion Tuotannon aloituspalaveri
 • Asukasinfo

TOTEUTUS

 • Viikkopalaveri
 • Kuukausipalaveri
 • Hankkeen eteneminen
 • Itselle luovutukset
 • Kysely laadusta – mittarit
 • Sisäiset auditoinnit 

SEURANTA

 • Taloudellinen loppuselvitys
 • Asiakaskyselyt
 • Sisäinen loppuarviointi

Kaukosen mukaan TEH-Yhtiöiden laadukkaan jäljen mahdollistaa osaava ja sitoutunut henkilöstö, huolellinen perehdyttäminen, erikoistumisen mahdollistama osaaminen, realistinen aikataulutus, avoin tiedottaminen sekä jatkuvaan valvontaan ja sisäisiin auditointeihin perustuva prosessi. Jokaisessa kohteessa on myös oma työnjohtaja.

– Henkilöstö on tärkein voimavaramme. Panostamme vahvasti rekrytointiin ja palkkaamme vain työnjäljestään ylpeitä tekijöitä. Henkilökohtaisen perehdytyksen ohella jokainen työntekijämme käy läpi seikkaperäisen koulutusaineiston. Laatukäsikirjamme mukaisesti toteutetusta urakasta palkitsemme kaikki kohteessa työskennelleet työntekijämme. Jaamme kohteen tavoitearvion ylittävästä katteesta puolet henkilöstölle. 

Hyvä maine luo kasvua

TEH-Yhtiöiden toimintatapa on otettu hyvin vastaan. Syyskuun lopussa päättyneellä tilikaudella konsernin liikevaihto oli 21 miljoonaa euroa. Kasvu edelliseen tilikauteen verrattuna oli yli 300 prosenttia. 

Kovan kasvun kääntöpuolena ovat haasteet työvoiman saatavuudessa. Kotimaasta ei yksinkertaisesti löydy riittävästi osaavaa työvoimaa. Ratkaisu ongelmaan on löytynyt romanialaisista työntekijöistä. Ulkomaisten työntekijöiden työsuhteiden hoitamista varten TEH-Yhtiöt-konserniin on perustettu Henkilöstöyritys Fiabil Oy. 

– Täydennämme kotimaista henkilöstöämme romanialaisilla työntekijöillä, sillä heillä on tarvitsemaamme erikoisosaamista. Kohtelemme työntekijöitä reilusti taustasta tai kansallisuudesta riippumatta. Ulkomaalaisten työntekijöiden palkkataso on sama kuin suomalaisillakin ja he maksavat veronsa Suomeen. Työterveyshuollon ohella kaikille työntekijöille järjestetään tyky-toimintaa.

Haku