Hyppää sisältöön

Rakennusala uudistuu laadukkaalla tiedolla

Rakennusala uudistuu laadukkaalla tiedolla

4.01.2022

Rakennustieto Oy:n toimitusjohtaja Laura Apilo korostaa, että rakennusalalla virheettömän ja jäsennellyn tiedon merkitys vain kasvaa.

Digitalisaatio, ympäristökysymykset sekä asumisessa ja työn tekemisessä tapahtuvat muutokset vievät

rakennusalaa kohti suurta murrosta. 


TEKSTI | TUOMAS I. LEHTONEN   KUVA | JUHO LÄNSIHARJU

Rakennustiedon uuden toimitusjohtajan Laura Apilon mukaan digitalisaatio on tulossa voimalla rakennus- ja kiinteistöalalle. Digitaalisia työkaluja käytetään suunnittelun ohella jo tuotannon ohjauksessa, kohteiden luovutuksissa sekä rakennusten ylläpidossa ja elinkaaren hallinnassa. Kun digisovelluksia osataan hyödyntää optimaalisesti, ne parantavat alan tuottavuutta, laatua ja kustannustehokkuutta. 

Digitaalisuuden ohella toimialaan vaikuttavat myös ekologisen ajattelun lisääntyminen ja ilmastohaasteet. Rakennuksilla on suuri merkitys muun muassa yhteiskuntamme hiilidioksidipäästöihin, joten konkreettisia toimenpiteitä on tehtävä nopeasti.

– Rakentamisessa ja rakennusten käytössä on pyrittävä resurssiviisauteen. On kehitettävä tapoja, jotka vähentävät luonnonvarojen kulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi materiaalien tehokasta kierrättämistä sekä ratkaisuja, jotka pienentävät rakentamisesta ja rakennusten käytöstä aiheutuvaa energiankulutusta.

Käsitys asumisesta muuttuu

Apilo uskoo, että asumiseen ja työskentelyyn liittyvät tottumukset muuttuvat seuraavina vuosikymmeninä merkittävästi. Konservatiivisen rakennusalan pitäisi pystyä uudistumaan samassa tahdissa.

– Oleellinen kysymys on, millaisia tiloja tulevaisuudessa tarvitsemme? Kodin ja työpaikan raja häilyy, väestön ikääntyminen tuo omat vaatimuksensa asunnoille ja asumiseen liittyvät tarpeet kaiken kaikkiaan monimuotoistuvat. Asuntoihin kaivataankin aiempaa enemmän muunneltavuutta. Taloyhtiöihin halutaan myös lisää yhteiskäyttötiloja ja erilaisia asumista tukevia palveluja. 

Ajantasaista tietoa alalle

  • Rakennustieto Oy on kiinteistö- ja rakennusalan tietopalveluiden ja julkaisujen kustantaja.
  • Edistää hyvää kaavoitus-, rakennus- ja kiinteistönpitotapaa tarjoamalla puolueetonta ja ajantasaista tietoa rakentamiseen.
  • Julkaisee rakennusalan säännöksiä, ohjeita, tuotetietoja ja vastauksia teknisiin ongelmiin. Tunnetuin tuote on RT-kortisto. 

Rakennustieto on ollut tuottamassa tietoa kiinteistö- ja rakennusalan tarpeisiin 1940-luvulta lähtien. Apilo näkeekin, että Rakennustiedolla on keskeinen rooli myös alaa koettelevan murroksen etulinjassa. 

– Virheettömän, luotettavan ja jäsentyneen tiedon merkitys rakennus- ja kiinteistöalalla kasvaa koko ajan. Tehtävämme on varmistaa, että alan organisaatiot saavat kauttamme kaiken tarvitsemansa tiedon vaivattomasti. Tiedon on tuettava asiakkaidemme prosesseja ja sen tulee olla laadukasta, ajantasaista sekä harmonisoitua, Apilo summaa.

Vahva panostus digitaalisen tiedon kehittämiseen

Apilo haluaa kehittää Rakennustiedon digitaalista julkaisutoimintaa niin, että asiakkailla on aina käytössään omiin tarpeisiinsa optimoitua ja ajantasaista tietoa.

– Olemme tehneet paljon työtä digitaalisten palveluidemme kehittämiseksi, mutta tehtävää vielä riittää. Meidän on pystyttävä palvelemaan asiakkaitamme yhä paremmin. Jatkuva kehittyminen ja uusiutuminen on elinehto menestymiselle kaikessa yritystoiminnassa.

Apilo on toiminut Rakennustiedon toimitusjohtajana elokuun alusta lähtien, jolloin yhtiön edellinen toimitusjohtaja jäi eläkkeelle. Ennen Rakennustieto Oy:lle siirtymistä rakennusinsinööriksi (DI) ja rakennusalan tohtoriksi valmistunut Apilo on tehnyt pitkän uran Teknologian tutkimuskeskus VTT:llä, jossa hän toimi VTT Expert Services Oy:n toimitusjohtajana.

– Edellisessä työssäni muutostilanteet tulivat tutuiksi. Tästä kokemuksesta on nykyisessä tehtävässäni hyötyä. On tärkeää, että pystymme hahmottamaan alan kehityssuunnat ja reagoimaan muutoksiin ennakoivasti, Apilo toteaa.

Haku