Hyppää sisältöön

Rakennusala kehittyy hyvällä rakennustavalla

Rakennusala kehittyy hyvällä rakennustavalla

9.09.2021

Toimitusjohtaja Janne Koponen ja myyntijohtaja Juha Lyyra kertovat, että GHS Groupilla henkilöstö saa nopeasti lisää vastuuta osaamisen kasvaessa. 

Onnistuneessa urakassa kaikki toimijat vetävät yhtä köyttä suunnittelusta käyttöönottoon asti. Talotekniikkatoimisto GHS Group panostaa avoimuuteen ja huolelliseen dokumentointiin.

Teksti Helen Partti  Kuva Joona Raevuori

Pitkäjänteinen dokumentointi nousee avainasemaan onnistuneissa rakennusalan projekteissa. Oli urakka iso tai pieni, siitä syntyy valtavasti arvokasta tietoa – pöytäkirjoja, valokuvia, valvontamuistioita – joka ei välity eteenpäin hyötykäyttöön, ellei sitä tallenneta huolellisesti kirjoihin ja kansiin. 

GHS Group Oy:n oma työkalu on tavanomaista projektipankkia laajempi, sähköinen asiakirjapalvelu Ticson. Siihen suunnittelutoimiston työntekijät kirjaavat erinäiset työvaiheet, jotka kiinnostavat paitsi suunnittelijoita itseään, myös muun muassa asentajia, rakennuttajia ja rakennustöiden tilaajia. 

– Reaaliaikainen dokumentointi takaa toiminnan laadun, painottaa toimitusjohtaja Janne Koponen.

– Se myös auttaa rakennusalan toimintakulttuuria kehittymään, lisää myyntijohtaja Juha Lyyra

GHS Group vie rakennusalaa eteenpäin suunnittelemalla nykyaikaista talotekniikkaa ja kunnioittamalla hyvää rakennustapaa, mikä konkretisoituu muun muassa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä korostavassa dokumentoinnissa.

Kahdentoista hengen helsinkiläistoimiston ydinosaaminen kattaa LVIA- ja sähkösuunnittelua, konsultointia ja myyntitoimintaa. Iso osa tilauskannasta liittyy taloyhtiöissä, kiinteistöissä, koulurakennuksissa, päiväkodeissa ja toimistotiloissa tehtävään korjausrakentamiseen. Töiden kärkipaikkaa pitävät energia-asiat. Ne työllistävät niin talo- kuin isännöintiyhtiöitä, kiinteistönomistajia kuin -managereita. 

– Energiaratkaisujen muutosten ei tarvitse olla järkälemäisiä, vaan ne voidaan tehdä vaikuttamalla yksittäisiin järjestelmiin. On aina mietittävä käytettyjen ratkaisujen toimivuutta ja järkevyyttä ja hankkeen kustannuksia suhteessa kiinteistön tai huoneiston arvoon, Lyyra toteaa.

Onnistunut lopputulos lähtee huolellisesta hankesuunnittelusta. GHS Groupin suunnitteluinsinöörit haluaisivat istuutua suunnittelupöydän ääreen mahdollisimman varhain, mieluiten jo hankesuunnittelun luonnosvaiheessa. 

Talotekniikalla voi säästää jopa tuhansia euroja

Moderni talotekniikka on usein silmiltä piilossa olevaa älykästä tekniikkaa, jonka salat avautuvat vain ammattilaisille. Lisääntynyt tietous on muuttanut tilannetta. Sen johdosta varsinkin ilmanvaihto- ja sisäilmaratkaisut ovat nousseet myös loppukäyttäjien tietoon. 

Sisäilman laadun on vastattava monenlaisiin odotuksiin. Asukkaat ja käyttäjät toivovat asumiselta viihtyisyyttä, kiinteistöjenomistajat kustannustehokkuutta ja työnantajat toimistotilojen turvallisuutta. Ratkaisu löytyy tarpeenmukaisesta ilmanvaihdosta. 

– Toimistomme neuvotteluhuone on erittäin hyvä esimerkki. Käyttämättömänä sen ilmamäärä on 20 litraa, mutta kun sinne asettuu viisi ihmistä, ilmanvaihdon määrä nousee 60 litraan. Kun kokoustajat lopulta poistuvat, ilmamäärä putoaa jälleen, Lyyra kertoo.

Ideana on ohjata ilmanvaihtoa sinne, missä sitä tarvitaan, eikä antaa järjestelmien hohkata täydellä tai edes puolella teholla käyttämättömissä tiloissa.

– Ilmanvaihdon optimointi voi synnyttää kiinteistöissä tuhansien eurojen säästöjä vuosittain, Koponen huomauttaa. 

Säästöt kiinnostavat esimerkiksi yhtiövastikkeita laskevia taloyhtiöiden hallituksia, mutta myös asukkaita. Fiksu ilmanvaihto parantaa tutkitusti asumisviihtyisyyttä.

Vetovoimainen työnantaja

Rakennusalaa piinaava työvoiman puute on pantu merkille myös GHS Groupissa. Vuonna 2007 perustetussa yrityksessä ongelma ei kuitenkaan näy. Yritys on kasvupolulla, mikä näkyy uusina rekrytointeina. 

Henkilöstö viihtyy talossa, koska työtehtävät ovat moninaiset. Se pätee myös uusiin tulijoihin: heitä ei lukita vain tiettyyn tehtävänantoon, vaan osaamisen kasvaessa tehtäväkenttää laajennetaan nopeasti. 

– Meillä on ovet auki, ja kaikesta voi tulla puhumaan ja kysymään, Lyyra kannustaa.

Keskusteleva ilmapiiri auttaa ymmärtämään sen, että yhdessäkään hankkeessa ei tehdä vain yhtä osa-aluetta, vaan yhteen hiileen puhalletaan koko ketjun ajan.

Yrityksen tavoitteena on päästä työskentelemään hankkeissa, jotka vaativat tietotaitoa, tutkimusta ja suunnittelijoiden haastamista. 

Haku