Hyppää sisältöön

Rahoituksen tulevaisuus on yhteistyössä

Rahoituksen tulevaisuus on yhteistyössä

25.02.2022

Joel Liski ja Ikano Bankin riskijohtaja Tero Haapiainen esittelivät leasingin hyötyjä Helsingin keskustassa järjestetyssä Investoi kasvuun! -seminaarissa kuluneena kesänä.

Nykyaikainen rahoittaja ei halua olla passiivinen sivustaseuraaja. Leasingratkaisuja yrityksille tarjoavassa Ikano Bankissa aktiivisuus näkyy haluna luoda kestävämpää yhteistyötä yritysten kanssa.

TEKSTI | JOONAS RANTA KUVAT | PATRIK PESONEN JA IKANO BANK

Jos ei muuten, niin ainakin Ikano Bankin nimestä voisi päätellä sen yhteyden erääseen maailman tunnetuimmista brändeistä. Toden totta, Ikano vastaa edelleen IKEA-ketjun asiakkaiden rahoituksesta niin kuluttaja- kuin yrityspuolellakin.

Kuluttajapuolella yhteinen historia on näkynyt jo pitkään IKEA-kuluttajarahoituksena, jolla asiakkaat voivat toteuttaa sisustusunelmiaan ostokset kätevästi ja joustavasti osissa maksaen. Joustavan rahoituksen kumppanina Ikano Bankin toiminta ulottuu kuitenkin huonekalujätin toimintaa laajemmalle.

Kun Ingvar Kamprad perusti IKEAn 1940-luvulla, oli hänellä monta muutakin rautaa tulessa. Kamprad osti useita eri alojen yrityksiä ja jopa Puolassa sijaitsevan patjatehtaan. Sittemmin Ikano vahvistui omana brändinään ja Kamprad päätti eriyttää huonekaluliiketoiminnan sekä sen oheen syntyneet rönsyt. Vuonna 1988 Ikano Bank irtautui omaksi konsernikseen, johon kuitenkin jäivät IKEAa tukevat liiketoimintamallit. 

On kaikkien etu, että tulemme saman pöydän ääreen tekemistä miettimään.

Ikano Bankin myyntijohtaja Joel Liski

Omana toimijanaan Ikano on jatkanut rahoitustoimintaa Kampradin monialaisissa jalanjäljissä. Tänä päivänä se tukee yritysten investointeja huonekaluista ja teollisuuslaitteista ICT-ratkaisuihin ja robotiikkaan. Päivittäisessä tekemisessä on entistä aktiivisempi ote kumppanien tukemisessa.

Yli 30-vuotias pankki jatkaa toimintaansa samalla maanläheisellä otteella.

– Yrittäjähenkisyys, kestävyys ja vastuullisuus eivät voi jäädä alalla sanahelinäksi, painottaa Ikano Bankin myyntijohtaja Joel Liski yrityksen Leppävaaran toimistossa.

Kauppakeskus Sellon vieressä seisovassa toimistorakennuksessa sijaitsevan Ikano Bankin Suomen sivuliikkeen ikkunoista avautuu näkymä lukuisten yritysten toimipisteisiin. Näkyvissä olevien alojen kirjo edustaa hyvin Ikanon rahoittamien toimijoiden värikkyyttä.

– Oli rahoitettava toimija pieni tai suuri, haluamme perustaa myös tulevaisuuden yhteistyömme maalaisjärkiseen ajatteluun. Muuttuva maailma vaatii kaikilta toimijoilta uusia, joustavia toimintamalleja.

Mutta miten leasing-rahoitus liittyy Ikanon arvomaailmaan?


Ennakointia ja kasvua 

Ennen Ikanon filosofiaan ja globaaliin visioon pureutumista on hyvä avata leasing-rahoituksen mekaniikkaa. Tavaran pitkäaikaista vuokrausta tarkoittava leasing helpottaa yritysten uusien hankintojen tekemistä sekä menojen ennakointia. Kun yritys tietää tulevan kuukausimaksun jo entuudestaan, ei yllätyksiä tule. Leasingin kautta yritysten ei tarvitse tehdä suuria kertainvestointeja tai kerätä omaa pääomaa niitä varten. Avainasemassa on joustavuus.

Oli kyseessä sitten tehtaan toimistokalusteet, kulkuneuvot tai linjastorobotti, pitää pitkäaikainen vuokraus kaluston ajan tasalla huomattavasti kertaostoksia vaivattomammin. Modernit hankinnat taas tehostavat prosesseja, mikä rasittaa ympäristöä entistä vähemmän.

– Leasing auttaa yrityksiä aidosti uudistamaan liiketoimintaansa. Mitä joustavampi rahoitus, sitä sulavampaa on muutoksiin reagointi ja kestävän liiketoiminnan kasvu.

Ikano Bankin myyntijohtaja Joel Liski visioi, että rahoitusalalta vaaditaan tulevaisuudessa nykyistäkin notkeampia toimintamalleja.

Ja juuri joustavia malleja muuttuva toimintaympäristö vaatii.

Pelkän rahoitustuotteiden tarjoamisen sijaan Liski painottaa rahoittajien ja yritysten yhteistä missiota. Tähtäimessä on kestävämpi liiketoiminta ja paremmin voiva ympäristö. Muutos vaatii siiloutumisen ja suljettujen ovien sijaan entistä avoimempaa dialogia sekä innovointia.


Nousevia ekosysteemejä

Maailma muuttuu nopeammin kuin koskaan aiemmin. Se näkyy teknologian räjähdysmäisessä kehityksessä, yhteiskunnan rakenteellisissa muutoksissa, kuten kaupungistumisessa, ja ympäristön haasteissa. Liiketoiminnan rahoittajana Ikanon intresseissä ei ole passiivisesti seurata sivusta, kun maailma muuttuu rajusti. Nopeat muutokset vaativat niin rahoittajilta kuin näiden asiakkailta rohkeutta tarttua yhdessä uusiin toimintamalleihin.

Mutta mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Liski uskoo yritysten fokusoivan osaamistaan jatkossa entistä vahvemmin.

– Uskon, että tulevaisuudessa palaamme malliin, jossa yhden alan osaaja keskittyy entistä enemmän omaan ydinosaamiseensa. Tämä vaatii sen, että jokainen toimija avaa vähän oviaan ja vähentää moneen asiaan kerralla keskittymistä.

Myyntijohtajan mukaan myös rahoitusalalle rakentuu tulevaisuudessa entistä kehittyneempiä ja kestävyyttä peräänkuuluttavia ekosysteemejä. Näissä järjestelmissä eri toimijat tukevat toisiaan aiempaa vahvemmin vaikkapa kiertotalouden innovaatioissa.

– On kaikkien osapuolten etu, että kokoonnumme saman pöydän ääreen miettimään kokonaisvaltaisesti liiketoimintamalleja ja yhteistä tekemistä.

Suuria puheita rahoituksen edustajalta? Liski tunnustaa kuitenkin toimialan tosiasiat.

– Ei ole salaisuus, että finanssi- ja pankkiala on perinteisesti konservatiivinen. Mutta meidän tulee uudistua yhdessä. Tavoitteemme on lopulta kaikkien yhteinen. Siksi ovet on pidettävä auki ja vuoropuhelu käynnissä entistä selkeämmin.

Muutokset mahdollisuuksineen ovat jännittäviä ja joskus pelottavia. Vanhoihin malleihin juuttuminen ei ole kuitenkaan kenenkään etu.


Kasvun mahdollistaja

Abstraktit kumppaniverkostot liittyvät peruuttamattomasti fyysiseen tavaraan, joka koskettaa sekä kuluttajia että yrityksiä myös kestävän kehityksen näkökulmasta.

Leasing-sopimuksen tekemisen jälkeen myyjä saa tavaran, koneen tai laitteen kauppasumman kokonaisuudessaan. Samalla loppuasiakkaiden kynnys ostopäätöksen tekemiseen madaltuu. Lisäksi leasingia hyödyntävät myyjäliikkeet erottuvat kilpailussa positiivisesti. Koneiden ja kaluston oikeaoppinen uusiminen sekä vanhojen tehokas kierrätys on ennen kaikkea myös ympäristöteko.

Leasing on siten myös luonteva osa tulevaisuuden kiertotaloutta, koska se mahdollistaa käytöstä poistuville koneille ja laitteille uuden elämän.

– Yritysten laitekannat vaihtuvat entistä tiheämpään tahtiin. Me haluamme tuoda eri alan osaajat yhteen, jotta hankinnat voitaisiin tehdä mahdollisimman kestävästi, Liski painottaa yhteistyön merkitystä.

Kiertotaloudessa käytöstä poistuneet laitteet saavat uuden elämän kumppaniverkoston kautta. Ikanon verkostosta löytyy muun muassa IT-laitteiston kestävään kierrätykseen, purkamiseen ja hävitykseen erikoistuneita osaajia. Lisäksi Ikano Bank tavoittelee kasvua aloilla, joissa kiertotalouden mahdollisuuksia voidaan entisestään kehittää.

Pitkäaikaisen vuokrauksen kautta esimerkiksi teollisuusyritykset saavat käyttöönsä uudet, puhtaammat ja innovatiiviset laitteet joustavasti. Samalla toimijat voivat vastata kasvaviin odotuksiin ympäristön kannalta kestävän toiminnan suhteen. Tätä odottavat myös loppuasiakkaat jatkuvasti kasvavissa määrin. Ilmaston kannalta kestämätön liiketoiminta kohtaa kritiikkiä vahvemmin kuin koskaan aiemmin maailman historiassa.

Kestävän kehityksen kannalta Liski näkee myös uudet ja tulevat regulaatiot positiivisena asiana.

– Planeettamme kannalta kiertotalouden tehostaminen ja kauttaaltaan järkevä tekeminen on elinehto.

Vaikka ympäristöasioista puhuttaessa keskustelun sävy voikin olla ajoittain jopa lohduton, nähdään Ikano Bankilla globaalien haasteiden luovan maaperää täysin uusille mahdollisuuksille. Tai kuten Ingvar Kamprad sen sanoi: Most things still remain to be done. A glorious future.

ETUJA MYYJILLE JA ASIAKKAILLE

  • Leasing on tehokas keino madaltaa kynnystä niin pienien kuin suurienkin hankintojen tekemiseen.
  • Myyjäliike saa myymistään tuotteista maksun täysimääräisenä, kun leasing-sopimus on tehty ja laite toimitettu.
  • Ikano Bank on tukena rahoituskysymyksissä ja kantaa rahoitusriskin.

Haku