Hyppää sisältöön

Rahoituksen tulevaisuus on kestävä

Rahoituksen tulevaisuus on kestävä

18.02.2022

Yritysrahoitusta tarjoavan Ikano Bankin myyntijohtaja Joel Liski visioi, että rahoittajaosapuolelta vaaditaan entistä notkeampia toimintamalleja. 

Leasing-ratkaisuja tarjoavassa Ikano Bankissa aktiivisuus näkyy haluna luoda entistä kestävämpiä yhteistyömalleja yritysten ja rahoittajan välille. Vanhoillisella alalla tämä vaatii rohkeutta toimia toisin. 


TEKSTI | JOONAS RANTA   KUVAT | JOONA RAEVUORI

Jos ei muuten, niin ainakin Ikano Bankin nimestä voisi päätellä sen yhteyden erääseen maailman tunnetuimmista brändeistä – Ikano vastaa edelleen IKEA-ketjun asiakkaiden rahoituksesta niin kuluttaja- kuin yrityspuolellakin. Joustavan rahoituksen partnerina Ikanon toiminta ulottuu kuitenkin huonekalujätin toimintaa laajemmalle. 

Kun nyt edesmennyt Ingvar Kamprad perusti IKEAn 1940-luvulla, oli hänellä monta rautaa tulessa. Kamprad osti useita eri alan yrityksiä ja jopa Puolassa sijaitsevan patjatehtaan. Sittemmin Ikano vahvistui omana brändinään ja Kamprad päätti eriyttää huonekaluliiketoiminnan ja sen oheen syntyneet “rönsyt”. Vuonna 1988 Ikano irtautui omaksi konsernikseen, jonka alle kuitenkin jäivät IKEAa tukevat liiketoimintamallit. 

Ikano jatkoi rahoittajana Kampradin jalanjäljissä. Tänään se rahoittaa yritysten investoinneista muun muassa teollisuuslaitteita ja -koneita, ICT-ratkaisuja sekä robotiikkaa. Ytimessä on entistäkin aktiivisempi ote kumppanien tukemisessa. Kestävästi ja vastuullisesti. 

– Yrittäjähenkisyys, kestävyys ja vastuullisuus eivät voi jäädä alalla sanahelinäksi, painottaa Ikano Bankin myyntijohtaja Joel Liski yrityksen Leppävaaran toimistossa. 

Leasing on kiertotaloutta 

Leasing tarkoittaa tavaran pitkäaikaista vuokrausta. Malli on monelle eri alan yritykselle ostohankintoja edullisempi ja järkevämpi. Leasing-sopimuksen tekemisen jälkeen myyjä saa kauppasumman kokonaisuudessaan. Samalla loppu-asiakkaiden kynnys tehdä ostopäätös madaltuu. Leasingia hyödyntävät myyjäliikkeet erottuvatkin kilpailussa positiivisesti. 

Koneiden ja kaluston oikeaoppinen uusiminen sekä vanhojen tehokas kierrätys on ympäristöteko. Pitkäaikaisen vuokrauksen kautta esimerkiksi teollisuusyritykset saavat käyttöönsä uudet ja innovatiiviset laitteet joustavasti. Samalla toimijat voivat vastata kasvaviin odotuksiin ympäristön kannalta kestävän toiminnan suhteen. Tätä odottavat myös loppuasiakkaat kasvavissa määrin. Ilmaston kannalta kestämätön liiketoiminta kohtaa kritiikkiä vahvemmin kuin koskaan aiemmin. 

Leasing mahdollistaa myös käytöstä poistuville laitteille uuden elämän. Ikanon kumppaniverkostosta löytyy osaamista muun muassa käytöstä poistuvan IT-laitteiston kestävään kierrätykseen, purkamiseen ja hävitykseen. Ikano Bank hakee kasvua aloilla, joissa kiertotalouden mahdollisuuksia voidaan entisestään kehittää. 

Erilaiset yritysten laitekannat vaihtuvat entistä tiheämpään tahtiin. Samalla kasvavat myös yritysten tarpeet olla entistä näkyvämpi osa kiertotaloutta. Uudet verkostot ja joustavat rahoitustuotteet tehostavat kierrätettävyyttä ja minimoivat turhaa hävikkiä. Ja vaikka ympäristöasioista puhuessa keskustelun sävy on ajoittain synkkä, nähdään Ikanolla globaalien haasteiden luovan maaperää täysin uusille mahdollisuuksille. 

– Planeettamme kannalta kiertotalouden tehostaminen ja järkevä tekeminen on elinehto. Tai kuten Ingvar Kamprad sen sanoi: “Most things still remain to be done. A glorious future.” 


Uudet ekosysteemit nousevat yhteisen tavoitteen avulla 

Myös rahoitusalalle rakentuu tulevaisuudessa kehittyneempiä, kestävyyttä peräänkuuluttavia ekosysteemejä. 

MAAILMA muuttuu nopeammin kuin koskaan aiemmin. Se näkyy teknologian räjähdysmäisessä kehityksessä, yhteiskunnan rakenteellisissa muutoksissa, kuten kaupungistumisessa, ja ympäristön haasteissa. 

Myyntijohtaja Joel Liski uskoo, että tulevaisuudessa palaamme malliin, jossa yhden alan osaaja keskittyy entistä enemmän omaan ydinosaamiseensa. Tämä kuitenkin vaatii sen, että jokainen toimija avaa vähän oviaan ja vähentää useaan asiaan kerralla keskittymistä. 

Liski visioi edelleen, että myös rahoituksen alalle rakentuu tulevaisuudessa entistä kehittyneempiä, kestävyyttä peräänkuuluttavia ekosysteemejä. 

– Ikanon intresseissä rahoittajana ei ole seurata passiivisesti sivusta, kun maailma ympärillä muuttuu. On kaikkien osapuolten etu, että kokoonnumme saman pöydän ääreen kokonaisvaltaisesti liiketoimintamalleja ja yhteistä tekemistä miettimään. 

Suuria puheita rahoituksen edustajalta? Liski tunnustaa kuitenkin tosiasiat alallaan. 

– Ei ole salaisuus, että finanssi-ja pankkimaailma on perinteisesti konservatiivinen. Mutta meidän tulee uudistua yhdessä. Tavoitteemme on lopulta kaikkien yhteinen. Tämän vuoksi ovet on pidettävä auki ja vuoropuhelu käynnissä entistä selkeämmin. 

Haku