Hyppää sisältöön

Radikaali yhteistyö on globaali kilpailuetu

Radikaali yhteistyö on globaali kilpailuetu

14.04.2023

Otaniemen kampus on kuin maailma pienoiskoossa –se on monialainen innovaatioekosysteemi, jonka päämääränä on kestävämpi tulevaisuus. Kuten Aalto Ventures Program (AVP) -ohjelma muistuttaa: vaikka tulevaisuutta on mahdotonta ennustaa, oikealla asenteella kuka tahansa voi muuttaa maailmaa.

TEKSTI maria paldanius | kuva unto rautio

Aalto-yliopisto on tieteen, taiteen, talouden ja teknologian kohtaamispaikka, jossa poikkitieteellistä tutkimusta ohjaa radikaalin yhteistyön ajatus. Eri toimijoiden väliset raja-aidat ovat matalalla ja hierarkiasuhteet suomalaiselle yhteiskunnalle ominaisesti lähes olemattomat. Yliopiston arjessa tämä näkyy vahvana yhdessä tekemisen meininkinä, mikä on merkittävä kilpailuetu ja valttikortti myös kansainvälisesti.

– Aallon vahvuutena on tiivis yhteisö, mikä näkyy esimerkiksi julkisten ja kaupallisten toimijoiden keskittymisessä pienelle alueelle osana samaa innovaatioekosysteemiä. Otaniemi-Keilaniemi-alueella on 1500 yritystä, tutkimuslaitoksia, kuten VTT ja GTK ja alueen ytimessä toimii maailmanluokan yliopisto koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatioiden saralla, sanoo Aalto-yliopiston innovaatioista vastaava vararehtori Janne Laine.

Tavoitteet saavutetaan yhdessä. Mikään organisaatio ei onnistu yksin. 

Aallolle tämä merkitsee aktiivista dialogia ja viestintää, vilkasta tapahtumakalenteria sekä yritysten tarpeiden kuuntelemista niin tutkimuksen ja innovaatioiden kuin rekrytoinnin näkökulmasta. Yksi esimerkki yhteistyöstä on uusiin energiaratkaisuihin tähtäävä Smart Otaniemi -hanke, jonka puitteissa Otaniemen alueella on tehty laaja-alaista yhteistyötä 70 paikallisen toimijan kesken. Aalto ja Fortum ovat esimerkiksi edistäneet yhdessä uusien kestävien energiaratkaisujen käyttöönottoa kampuksella. Espoon kaupungin, Aallon, VTT:n ja muiden toimijoiden tavoitteena on tehdä Espoosta hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

– Otaniemi on globaalistikin merkittävä alue kestävän kehityksen edistämisessä. Tavoitteisiin pääseminen vaatii kuitenkin radikaalia yhteistyötä, eikä mikään organisaatio onnistu yksin, korostaa Aallon innovaatiopalveluiden johtaja Tomi Erho.

Radikaalin yhteistyön polkua kulkevat myös Aalto Ventures Program (AVP) -ohjelman opiskelijat. Ohjelman tavoitteena on kehittää sisäistä yrittäjyyttä sekä yrittäjämäistä ajattelutapaa, ja valjastaa ne osaksi paremman tulevaisuuden rakentamista. AVP:ssa ajatellaan, että vaikka tulevaisuutta on mahdotonta ennustaa, oikealla asenteella kuka tahansa voi muuttaa maailmaa. Sama filosofia yhdistää kaikkea yliopiston toimintaa. Aallossa vallitsee yhtenäinen, pohjoismaille ominainen Nordic-ajattelumalli ja matala hierarkia. 

– Täällä kaikilla toimijoilla on hyvät yhteydet keskenään. Kehitämme yhteisiä toimintamalleja, joilla alueen osaaminen ja infrastruktuuri saadaan yhä paremmin vahvistamaan Suomen innovaatiokyvykkyyttä, Laine ja Erho summaavat. 

Haku