Hyppää sisältöön

Puolueeton toimija ohjaa läpi sähköviidakon

Puolueeton toimija ohjaa läpi sähköviidakon

11.10.2022

VENI Energian Milja Kippilä, Kimmo Kauppinen ja Ilkka Salonen kilpailuttavat sähkösopimuksia yrityksille.

Sähkömarkkinoiden asiantuntijan avulla sähkösopimuksiin saadaan ennustettavuutta, joka säästää yllätyksiltä hinnan heilahdellessa.

TEKSTI | PEKKA SÄILÄ   KUVA | TAPIO AULU

Talveen valmistautuvan Euroopan sähkön jakelussa on huomattavia epävarmuustekijöitä. Mitään vastaavaa tilannetta ei sähkömarkkinoilla ole aikaisemmin ollut. Ukrainan sodan seurauksena hintataso on noussut Euroopassa huolestuttavaa vauhtia, sillä maakaasun saatavuusongelma vaikuttaa voimakkaasti sähkömarkkinoiden tilanteeseen koko Euroopassa. Kalleimman tuotannon eli kaasulla tuotetun sähkön kustannus määrittää markkinahinnan ja siksi sähkö on nyt erityisen kallista.

Suomi on varautunut energiakriisiin monia muita Euroopan maita paremmin. Vallitsevassa poikkeustilanteessa joudutaan kuitenkin melko varmasti lisäämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä väliaikaisesti. Toisaalta poikkeustilanne vauhdittaa myös siirtymistä vihreämpiin sähköntuotantotapoihin, mikä on ehdottoman tärkeää huoltovarmuuden ja omavaraisuuden takaamiseksi jatkossa.

– Sähkön hankinnassa haasteita tuo monimutkainen tarjonta, sillä markkinoilla on hyvin erilaisia tuotteita, joissa on erilaiset toimitusehdot. Myös hintavaihtelu voi olla hyvinkin suurta. Käytännössä pitäisi olla alan asiantuntija, jos haluaisi pysyä ajan tasalla sähkömarkkinoiden tilanteesta ja mahdollisista hintariskeistä, kuvailee VENI Energian maajohtaja Ilkka Salonen vallitsevaa tilannetta.

Ennustettavuus tukee asiakkaan liiketoimintaa

Puolueeton sähkömarkkinan asiantuntijayritys VENI Energia varmistaa asiakkailleen mahdollisimman edullisen sähkön hinnan. Käytännössä tämä tapahtuu tekemällä pitkällä aikajänteellä asiakkaille hinnankiinnityksiä silloin, kun markkinatilanne on suotuisa. Hankintaa hajauttamalla hintariski pienenee, ja sähkön hintaan saadaan ennustettavuutta.

– Tällä hetkellä sähköntoimittajien saati yksittäisen asiakkaan on hyvin vaikeaa ennustaa sähkömarkkinoiden kehittymistä. Sähköntoimittajat ovat myös lopettaneet tiettyjen tuotteiden tarjoamisen. Kaikki tämä on johtanut siihen, että tarjolla on monin paikoin vain erittäin kalliita sopimuksia.

Sopimus suojaa riskeiltä

Vallitsevassa tilanteessa riskit ovat entistä enemmän siirtymässä sähköyhtiöiden asiakkaiden kannettaviksi. Salonen nostaa erityisesti esille kulutusriskin. Jos kulutus tai sen profiili poikkeaa ennustetusta, voi sähkön keskihinta olla huomattavasti ennakoitua korkeampi. 

Vaikka kulutusriskiä ei voidakaan asiakkaalta kokonaan poistaa, VENI Energia varmistaa asiakkailleen sen, että tarjottava sopimusmalli täyttää sovitut vaatimukset, on asiakkaan kannalta hyväksyttävä ja suojaa ylimääräisiltä riskeiltä. 

– Käymme asiakkaan kanssa aina yhdessä läpi heidän liiketoimintamallinsa ja sähkönkulutuksen tarpeen. Tämän kartoituksen pohjalta teemme asiakaskohtaisen ehdotuksen sopimusmallista. Kun ehdotus on hyväksytty, hoidamme koko sähkösopimusprosessin kilpailuttamalla hankintahinnaltaan parhaimmat toimittajat. Keskeisiä tekijöitä ovat mahdollisimman vakaa hintataso, riskien hallittavuus ja liiketoiminnan kannalta selkeä budjetoitavuus. Näin asiakkaamme voi keskittyä omaan liiketoimintaansa ilman huolta holtittomasta sähkön hinnan vaihtelusta, Salonen summaa.

Haku