Hyppää sisältöön

Pumpuissa piilee säästön paikka

Pumpuissa piilee säästön paikka

25.02.2022

Grundfosin myyntipäällikkö Michele Heikkilän mukaan pumppujen energiakustannusta ja hiilijalanjälkeä voidaan pienentää monin keinoin. Investoinnit maksavat yleensä itsensä takaisin alle kolmessa vuodessa.

Pumppujen energia- ja elinkaarikustannuksissa voi saavuttaa merkittäviä säästöjä oikealla mitoituksella, ennakoivalla huollolla ja energiatehokkailla malleilla.

TEKSTI | TIMO HÄMÄLÄINEN KUVA | JUHA ARVID HELMINEN

Pumput voivat kestää käytössä jopa vuosikymmenten ajan. Niiden avulla pyöritetään teollisuusprosesseja, lämmitetään ja jäähdytetään kiinteistöjä, pidetään yllä veden painetta, jaellaan vettä sekä johdetaan pois jätevesiä.

Pumppuja on itse asiassa joka puolella, mikä näkyy energian kokonaiskulutuksessa. Kansainvälisen Energiajärjestö IEA:n arvion mukaan pumput kuluttavat noin kymmenen prosenttia maailman sähköntuotannosta. 

Asennetuista pumpuista arviolta 90 prosenttia toimii tehottomasti. Energiaa kuluu turhaan, jos käyttökohteeseen on valittu liian suuri tai hyötysuhteeltaan huono pumppu. Näin käy helposti, kun halutaan varmistaa pumppaustehon riittävyys kaikissa tilanteissa. 

– Sähkönkulutusta voidaan usein pienentää yksinkertaisesti mitoittamalla pumppu oikein, kertoo Grundfos Pumput Oy:n myyntipäällikkö Michele Heikkilä.

Pumppujen moottorien hyötysuhteet ovat myös ajan myötä parantuneet, joten käyttökohteeseen voi riittää aiempaa pienempi pumppu.

Laitoksen tai kohteen pumppujen energiankulutus voidaan myös selvittää, ja näin löytää pahimmat energiasyöpöt energiatarkastuksen avulla. 

– Koska merkittävä osa pumppuihin liittyvistä kustannuksista koostuu nimenomaan niiden käytöstä, voi investointi uusiin energiatehokkaisiin pumppuihin maksaa itsensä takaisin yllättävänkin pian, Heikkilä jatkaa.


Älykästä ohjausta

Älykäs ohjaus on yksi keino pienentää pumpuista aiheutuvaa energiankulutusta ja siitä syntyviä kustannuksia.

– Digitaalisia pumppuja voidaan säätää joko ohjausjärjestelmän tai sisäänrakennetun taajuusmuuttajan avulla, joka antureihin yhdistettynä optimoi ja valvoo pumpun toimintaa olosuhteiden mukaan, kertoo Grundfosin huoltopäällikkö Sami Ahonen.

Esimerkiksi vesijohtoverkoston paineenkorotusasemalla voidaan ohjauksen avulla säädellä koko verkoston painetta ihmisten vuorokausirytmin mukaisesti sen sijaan, että pidettäisiin korkeaa painetta yllä jatkuvasti. 

Grundfosin pumput ja ohjausjärjestelmät ovat myös helposti yhdistettävissä kenttäväyläratkaisujen avulla yleisimmin käytössä oleviin automaatio- sekä valvontajärjestelmiin. 


Kulutus tarkasteluun

Grundfos tekee energiatarkastuksia, jonka tulosten perusteella asiakas hahmottaa pumppujen hiilijalanjäljen sekä niiden elinkaarikustannukset.

Energiatarkastuksen tekemiseen tarvittavat tiedot kerätään pumppujen ja niiden moottorien tyyppikilvistä. Kattavassa energiatarkastuksessa tiedot kerätään lisäksi SCADA-valvomo-ohjelmistosta tai vaihtoehtoisesti mitataan käyttökohteessa. Kattavan tarkastuksen hinta määräytyy siihen käytetystä työmäärästä.

– Tuotamme jokaisesta energiatarkastuksesta yksityiskohtaisen raportin suosituksineen, jota asiakas voi käyttää apuna pumpun vaihdossa tai järjestelmän muutoksissa. Raportti sisältää myös arvion kustannuslaskelman takaisinmaksuajasta, Heikkilä sanoo.

Haku