Hyppää sisältöön

Pullonkaulat pois tuotannosta

Pullonkaulat pois tuotannosta

30.03.2021

AGCO Power hyödynsi tehdassimulaatiota dieselmoottorilinjastonsa laajentamisessa. Se kannatti, sillä alustavien suunnitelmien pullonkaulat saatiin sen avulla karsittua pois.

Moni yritys testaa tehtaidensa muutossuunnitelmat simulaatiossa ennen lopullista investointia. Tämä auttaa löytämään ongelmat ja parannusratkaisut ajoissa.

Teksti Visa Noronen  Kuva Eino Ansio

AGCO Powerin täytyi laajentaa dieselmoottoritehdastaan Nokialla. Linnavuoren tehdas valmistaa vuodessa noin 30 000 dieselmoottoria pääasiassa maatalouskoneissa käytettäväksi. Investoinnista oli tulossa iso, joten se piti tehdä huolella. Ennen kuin yhtäkään uutta laitetta tilattiin, AGCO Power päätti simuloida suunnitelmansa pääkomponenttien koneistusjärjestelmästä.

Simulointi tarkoitti yritykselle laajennussuunnitelman jäljittelemistä todenkaltaisesti tietokoneella. 

– AGCO Power kertoi meille suunnitelmat eri tuotantovaiheista. Tämän jälkeen siirsimme simulointiohjelmaan tilanteet ja ideat niin, että tuotteet, koneet ja varastot tulivat huomioiduksi. Tämän perusteella pystyttiin esittämään suunniteltu toiminta tietokoneella kolmiulotteisesti. AGCO Power pystyi kokeilemaan tehtaan käyttämistä ruudulla kuin kyseessä olisi ollut tietokonepeli, kertoo johtaja Jouni Eronen Jeteconilta.

Peliltä näyttävällä simulaatiolla testataan, toimiiko suunnitelmassa kaikki todella toivotusti ja mitä yksityiskohtia kannattaisi muuttaa.

– Simuloimme, jotta osaamme tehdä oikeita päätöksiä, perustelee valmistuspäällikkö Ville Yli-Jama AGCO Powerilta.

SIMULOIMME, jotta osaamme tehdä oikeita päätöksiä.

Prosessia testaamalla nähdään, liikkuvatko robotit ja tavarat ongelmitta. Jos jokin pullonkaula hidastaa toimintaa, se huomataan. Samalla tehtaan suunnittelijoille syntyy ideoita siitä, miten järjestelyjä voitaisiin parantaa edelleen.

Simulointinsa seurauksena AGCO Power pystyi parantamaan omia suunnitelmiaan. Kun jostain löydettiin pullonkauloja esimerkiksi liian vähäisten välineiden takia, laitteita voitiin lisätä. Vastaavasti suunnitelmista poistettiin laitteita, jos niitä simuloinnin perustella riitti pienempikin määrä.

– Simuloinnin merkitys kasvaa jatkuvasti, sillä tuotekirjot laajenevat ja tuotteiden elinkaaret ovat lyhyempiä. Yli-Jama lisää.

Simulaatiolla AGCO Power vertaili myös sitä, miten eri laitetoimittajien ratkaisut soveltuvat tuotantoon.

Tehdassimulaatio on kuin peli, joka näyttää, miten linjasto toimii.

Simuloinnin suosio kasvaa

Oikeiksi todetut ratkaisut parantavat kilpailukykyä ja näkyvät lopulta viivan alla myönteisesti.

– Yhä useammat yritykset simuloivat suunnitelmiaan ennen kuin lopullisia päätöksiä investointien yksityiskohdista tehdään, kertoo Visual Componentsin myyntipäällikkö Mikko Salminen.

Yritykset simuloivat aiempaa useammin, koska tällöin ne myös pääsevät suunnittelemaan nopeammin. Samat simulointityökalut soveltuvat useisiin kohteisiin kokoonpanoteollisuudesta ja pakkauslinjoista robotiikkaan asti. 

– Työkalujamme käytetään yhä enemmän kokonaisten prosessien testaamiseen. Kaikki materiaalivirrat käydään läpi ja robottien käyttö sisällytetään osaksi suurempaa kokonaisuutta, Salminen jatkaa.

Myös visualisoinneista tulee koko ajan todenmukaisempia. Aiempaa tehokkaammat tietokoneet mahdollistavat tarkat yksityiskohdat ja mukaansatempaavan virtuaalitodellisuuden.

Simulaatio-ohjelmia myös yhdistetään suoraan niihin ohjausjärjestelmiin ja laitteisiin, joita tullaan todellisuudessakin käyttämään. Tämä antaa yhä tarkemman kuvan siitä, mitä tapahtuu, jos suunnitelmat toteutetaan. Tästä on merkittävää hyötyä etenkin siksi, että järjestelmät monimutkaistuvat koko ajan.

– Tämä tarve tulee esiin investointi- ja muutostilanteiden suunnitteluvaiheessa etenkin, kun kohde on monimutkainen, siinä on vaikeasti hahmotettavia kokonaisuuksia tai toteutuksen riskit halutaan eliminoida, Eronen sanoo.

Haku