Hyppää sisältöön

Puhtaat kalavedet jälkipolville

Puhtaat kalavedet jälkipolville

23.02.2021

Rapala VMC:n tutkimus- ja vastuullisuuspäällikkö Taneli Väisänen kertoo, että valtaosa Rapala-vaappujen rungoista on valmistettu vastuullisesti kasvatetusta balsapuusta.

Rapala VMC haluaa kehittyä yhdeksi maailman vastuullisimmista kalastusvälineyrityksistä vuoteen 2024 mennessä. Tavoitteeseen tähdätään uuden vastuullisuusstrategian voimin.

Teksti Tuomas I. Lehtonen  Kuva Lasse Simpanen

Rapala VMC on julkaissut tuoreen vastuullisuusstrategiansa, jonka keskeisenä tavoitteena on nostaa suomalainen konserni maailman vastuullisimpien kalastusvälineyritysten kärkijoukkoon. Konsernin tutkimus- ja vastuullisuuspäällikkö Taneli Väisäsen mukaan Rapala VMC on toistaiseksi ainoa alan yritys, jolla vastuullisuus on näin keskeisessä osassa liiketoimintastrategiaa. Rapalan vastuullisuusajattelussa korostuu erityisesti ympäristönäkökulma.

– Jaamme asiakaskuntamme kanssa yhteisen huolen luonnon tilasta. Haluamme näin ollen toimia esimerkillisenä ja vastuullisena kalastusvälineyrityksenä, joka edistää tehokkaasti omilla toimillaan luonnon kokonaisvaltaista hyvinvointia. Hienot kalastuselämykset syntyvät ainoastaan hyvinvoivassa, monimuotoisessa vesiympäristössä ja me haluamme toimillamme varmistaa, että myös lapsenlapsemme ja tulevat sukupolvet ympäri maailman saavat nauttia hienoista hetkistä kalastuksen parissa, kuten mekin olemme saaneet, Väisänen korostaa.

Lyijyttömät Rapala-vaaput

Vastuullisuuskysymysten huomioiminen ei ole Rapala VMC:lle uusi asia, sillä ympäristövastuullisia toimenpiteitä on toteutettu jo pitkään. Väisänen tuo esiin 10 vuotta sitten perustetun Rapala-rahaston, joka tukee kestävän kehityksen mukaisia kalavesien kunnostustoimia ja kotimaista tieteellistä vesistötutkimusta sekä järjestää koulutusta ja opastusta harrastekalastajille. Ympäristövastuullisuus on huomioitu pidempään myös kalastusvälineiden tuotekehityksessä ja valmistuksessa.

– Viimeisen vuosikymmenen aikana olemme korvanneet Rapala-vaappujen valmistuksessa ympäristölle haitallista lyijyä muilla materiaaleilla. Tällä hetkellä 85 prosenttia Rapala-vaapuista on täysin lyijyvapaita. Olemme olleet tässä kehitystyössä etujoukoissa, sillä EU:ssa ollaan vasta hahmottelemassa rajoitteita lyijyn käyttämiseen kalastuspainoissa ja vieheissä.

Julkaistu vastuullisuusstrategia yhtenäistää ja selkeyttää suuren Rapala VMC -konsernin vastuullisuustoimenpiteitä. Globaalissa yrityksessä muutokset eivät tapahdu hetkessä, mutta pyrkimyksenä on kulkea suunnitelmallisesti kohti tavoitetta. Strategia jalkautetaan yhteen liiketoimintayksikköön kerrallaan.

– Vastuullisuusstrategiamme jakautuu kahteen osaan. Ensiksikin kiinnitämme huomiota käyttämiimme raaka-aineisiin ja valmistusmenetelmiin. Toiseksi pyrimme viestimään ja kouluttamaan työntekijöitämme ja asiakkaitamme ympäristövastuullisuuden teemoista, Väisänen huomauttaa.

KALASTUSELÄMYS syntyy ainoastaan hyvinvoivassa ja monimuotoisessa vesiympäristössä.

Opastusta kalastajille

Tuotteiden kehittämisessä ja valmistuksessa kiinnitetään huomioita erityisesti kierrätettävien ja ympäristöystävällisten valmistusmateriaalien käyttöön, tuotannon energian- ja vedenkulutukseen vähentämiseen sekä uusiutuvan energian hyödyntämiseen.

– Valtaosa Rapala-vaappujen rungoista on valmistettu vastuullisesti kasvatetusta balsapuusta ja testaamme myös mahdollisuuksia kotimaisen puun käyttöön. Pyrimme korvaamaan tuotteissa ja pakkauksissa fossiilipohjaisia, neitseellisiä muoveja kierrätysmuoveilla ja biopohjaisilla vaihtoehdoilla. Tytäryhtiömme Marttiini on lanseeraamassa muovittoman pakkauksen osalle tuotteistaan.

Väisänen painottaa, että ekologisten tuotteiden suunnittelussa tulee huomioida tuotteiden käyttöominaisuudet ja koko elinkaari. 

– Rapala on ollut aina edelläkävijä kalastusvälineissä, ja tästä asemasta haluamme pitää kiinni. Tuotteemme ovat tunnettuja toimivuudestaan, käytettävyydestään ja pitkäikäisyydestään. Valmistusmateriaalien muuttaminen ei saa heikentää niiden käyttöominaisuuksia tai lyhentää huomattavasti elinkaarta.

Konsernissa kunnioitetaan jokaista työntekijää ja heidän hyvinvoinnistaan kannetaan vastuuta. Jokaisella on mahdollisuus kehittyä työssään ja osallistua muun muassa yrityksen järjestämiin koulutuksiin.

Tulevina vuosina Rapala VMC tulee lisäämään merkittävästi vastuullisuusviestintäänsä muun muassa
konsernin sosiaalisen median kanavissa ja verkkosivuilla. 

– Haluamme opastaa kalastajia aiempaa vastuullisempaan kalastuskäyttäytymiseen. Viestimme esimerkiksi kestävästä tavasta kalastaa sekä kalastusvälineiden ja välinepakkausten oikeaoppisesta kierrättämisestä. Vastuullisuuspyrkimyksistämme haluamme kertoa läpinäkyvästi ja tuommekin strategiamme kaikkien nähtäväksi verkkosivuillemme, Väisänen toteaa.

Haku