Hyppää sisältöön

Puhdastakin puhtaampaa vettä

Puhdastakin puhtaampaa vettä

31.08.2021

StrongFlown myynti-insinööri Nina Lankinen ja toimitusjohtaja Ari Lempiäinen kertovat yrityksen hyödyntävän vedenkäsittelyratkaisuissaan kehittyneimpiä teknologioita.

Monet teollisuudenalat tarvitsevat elämän eliksiiriä tavanomaista hanavettä puhtaammassa muodossa. Kaarinasta lähtöisin olevalta StrongFlow’lta löytyy osaamista kehittyneimmistä vedenkäsittelyratkaisuista. 

TEKSTI | TUOMAS I.LEHTONEN  KUVA | SUVI LAINE

Teemme suhteellisen puhtaasta vedestä erittäin puhdasta tai jopa ultrapuhdasta. Tällainen puhtaustaso on tarpeen esimerkiksi energia-, elintarvike- ja elektroniikkateollisuuden prosesseissa, StrongFlow’n toimitusjohtaja Ari Lempiäinen kiteyttää.

StrongFlow’n suunnittelemien, valmistamien ja asentamien järjestelmien puhdistamaa vettä käytetään lukuisiin käyttötarkoituksiin. Energiateollisuudessa tyypillisimmät käyttökohteet ovat lämpökattilat ja turbiinivoimalaitokset. Kasvihuoneissa käytettävän kastelu- ja ravinneliuoksen tuotantoon sekä tuotantotilojen ilmankosteuden säätämiseen tarvitaan niin ikään huolellisesti puhdistettua vettä. StrongFlow’n järjestelmillä voidaan parantaa myös juomaveden laatua ja muokata merivedestä juomakelpoista.

Kalvosuodatus takaa laadun

Lempiäisen sekä StrongFlow’n myynti-insinööri Nina Lankisen mukaan vedenkäsittelyjärjestelmä määritetäään aina kunkin asiakkaan tarpeisiin perustuen. Yleisimmin tunnettuja perusmenetelmiä ovat veden mekaaninen suodatus ja veden pehmentäminen.

Veden perussuodatusta tehdään multimedia- tai patruunasuodatuksella. Näissä menetelmissä vesi johdetaan kiintoainesta sisältävän massan tai vaihdettavan patruunan läpi, jotta siitä saadaan poistettua esimerkiksi partikkeleita ja muita epäpuhtauksia. 

Järjestelmien avulla myös merivedestä voidaan muokata juomakelpoista.

Ari Lempiäinen

Suodatusmateriaalina käytetään puhdistustarpeesta riippuen muun muassa hiekkaa, aktiivihiiltä tai erityistä katalyyttimassaa, jolla saadaan suodatettua rautaa ja mangaania. Veden pehmennyksessä vedestä puolestaan poistetaan ioninvaihtoprosessilla erilaiset kovuussuolat kuten magnesium ja kalsium.

– Kun perussuodatuksella ei saavuteta riittävää veden laatutasoa, käytämme erilaisia kalvosuodatusratkaisuja. Tällaisia ovat nano- ja ultrasuodatus sekä käänteisosmoosi, jotka eroavat toisistaan lähinnä suodatustarkkuuden osalta, Lempiäinen kertoo. 

Kalvosuodatusprosesseissa esipuhdistettu vesi johdetaan korkealla paineella puoliläpäisevälle kalvolle, jolloin osa vedestä suodattuu kalvon läpi epäpuhtauksien jäädessä konsentraattiveteen. Prosessin saanto riippuu käytetystä menetelmästä ja veden laadusta. Kalvosuodatusmenetelmillä pystytään poistamaan vedestä tehokkaasti esimerkiksi mikrobeja, suoloja, fluoridia, kloridia ja arseenia. Kun tarvitaan ultrapuhdasta eli erittäin matalan johtokyvyn vettä, kalvosuodattu vesi viimeistellään vielä elektrodeionisaatiolla.

Automaatio optimoi käyttöä

Ennen vedenpuhdistusjärjestelmän suunnittelutyötä StrongFlow perehtyy asiakkaan käyttämän raakaveden laatuun ja selvittää, kuinka puhdasta vettä asiakasyritys omissa prosesseissaan tarvitsee. Näiden tietojen pohjalta StrongFlow’n asiantuntijat suunnittelevat, valmistavat ja asentavat asiakkaan tarpeisiin räätälöidyn vedenkäsittelyratkaisun. 

– Tekemisemme keskiössä on asiakaslähtöisyys. Asiakkaan kanssa käydyn dialogin pohjalta kehitämme juuri tiettyyn tarpeeseen parhaiten soveltuvan, toimintavarman ja kestävän laitteistoratkaisun. Me tarjoamme myös tuotetuen, varaosat ja huoltopalvelut koko laitteiston elinkaaren ajalle, Lankinen sanoo.

Lempiäinen ja Lankinen nimeävät StrongFlow’n vahvuudeksi monialaisen osaamisen. Yrityksellä on vesikemian ja vedenkäsittelyprosessin ohella laaja-alaista osaamista automaatio- ja sähköjärjestelmistä. Koska StrongFlow tekee toteutukset alusta lähtien itse, pystytään räätälöidyt järjestelmäkokonaisuudet toimittamaan nopeasti, joustavasti ja kustannustehokkaasti. 

– Hyödynnämme ratkaisuissamme kehittyneimpiä digitaalisia teknologioita. Vedenkäsittelyjärjestelmät voidaan varustaa älykkäillä laitteilla ja ohjausjärjestelmillä sekä etäkäyttöratkaisuilla ja vedenkäsittelyprosessi voidaan integroida yrityksen muihin järjestelmiin. Vedenkäsittelyprosessista voidaan kerätä automattisoidusti mittaustietoa ja siirtää tiedot päävalvomoon. Näin veden laatutason muutoksiin voidaan reagoida nopeasti ja veden ominaisuudet pystytään pitämään sekä kustannusten että tuotantotarpeiden näkökulmasta optimaalisina, Lempiäinen kertoo.

StrongFlow Oy:llä on yli 20 vuoden kokemus vedenkäsittely-, sähkö- ja automaatiojärjestelmien suunnittelusta ja toteutuksesta. Yrityksen asiakkaita ovat muun muassa teollisuusyritykset, laitteita valmistavat konepajat, satamat, telakat ja varustamot. StrongFlow toimittaa vedenkäsittely- ja automaatiojärjestelmiä kotimarkkinan lisäksi eri puolille maailmaa. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Kaarinassa ja Baltian markkinoille keskittyvä tytäryhtiö Callefiks OÜ pitää majaansa Tallinnassa.

Haku