Hyppää sisältöön

Prosessikehitystä 3D-simuloinnilla

Prosessikehitystä 3D-simuloinnilla

18.10.2022


Visual Components Oy:n vahvan kasvun seurauksena henkilöstömäärää on tarkoitus kasvattaa loppuvuoden aikana, kertovat toimitusjohtaja Mikko Urho ja henkilöstöjohtaja Laura Typpö.

Teollisuuden murros vaatii yrityksiltä panostuksia digitalisaatioon ja prosessien automaatioasteen lisäämiseen. 3D-simulointi tehostaa oleellisesti tuotanto- ja logistiikkaprosessien kehittämistä ja keventää kehitystyöstä aiheutuvia kuluja.

TEKSTI | TUOMAS I. LEHTONEN  KUVA | SANNI HIRVONEN

Meneillään oleva teollinen murros edellyttää valmistavalta teollisuudelta yhä merkittävämpiä panostuksia kestävään kehitykseen ja työturvallisuuden parantamiseen. Samalla globaali kilpailu kiristyy ja väestön ikääntyminen vaikeuttaa työntekijöiden saatavuutta. Teollisuuden prosessit on saatava pyörimään pienemmällä henkilöstömäärällä, tehokkaammin ja aiempaa ympäristöystävällisemmin. 

3D-simulointiin erikoistuneen Visual Components Oy:n toimitusjohtaja Mikko Urhon mukaan teollisuusyritysten on lisättävä digitalisaation hyödyntämistä ja prosessien automaatioastetta. 3D-simuloinnin avulla tuotannon uudistamista voidaan suunnitella joustavasti ja kohtuullisin kustannuksin. Sen avulla voidaan yhtä hyvin visualisoida yksittäiseen tuotantolinjaan tehtävä muutos kuin uudistaa koko tehtaan tuotantoprosessi.

– 3D-simulointiin perustuva suunnittelu on olennainen osa tuotannon automatisoimista ja robotiikan käyttöönottoa. Se auttaa testaamaan, optimoimaan ja kehittämään tuotantolinjoja mahdollisimman tehokkaiksi. Digitaaliset simulointimallit parantavat tuotannon tehokkuutta sekä nopeuttavat päätöksentekoa, Urho sanoo.

Simulointi nyt myös pienten yritysten ulottuvilla 

Havainnollinen simulaatio helpottaa oleellisesti prosessin kulun ymmärtämistä, mikä osaltaan helpottaa suunnittelijoiden, päättäjien ja linjalla työskentelevien henkilöiden yhteistyötä kehitysprosessin aikana. Näin myös prosessin toimivuutta on helpompi arvioida ja ongelmakohdat saadaan karsittua jo suunnitteluvaiheessa.

– Simuloinnilla pystytään ratkaisemaan hyvinkin monimutkaisia haasteita nopeasti ja kustannustehokkaasti. Kun toteutuksen toimivuus ja käyttöturvallisuus voidaan testata ja varmistaa digitaalisen mallin avulla rahaa säästyy, hukkaa syntyy vähemmän ja työturvallisuus paranee, Urho toteaa.

Espoolainen Visual Components on 3D-simuloinnin pioneereja. Yritys on tehnyt teollisuudelle 3D-visualisointeja vuodesta 1999 lähtien. Perinteisesti yrityksen asiakkaita ovat olleet keskisuuret ja suuret yritykset, kuten Kone, Wärtsilä, Fastems ja Etteplan. Teknologian kehittymisen ja hintojen laskun myötä 3D-simuloinnit ovat tulleet myös pienempien yritysten saataville.

– Konseptimme on monien kilpailijoidemme ratkaisuihin verrattuna helppokäyttöinen, joten toteutuksiamme voidaan hyödyntää asiakasorganisaatioissa laajasti. Ohjelmistomme tukevat erilaisia simulointiratkaisuja ja käytössämme on laaja komponenttikirjasto. Avoimien rajapintojen ansiosta ohjelmistojemme liitettävyys asiakasyritysten muihin järjestelyihin onnistuu helposti, Urho kertoo.

Monikulttuurinen, avoin ja kunnioittava työyhteisö

Reilun parinkymmenen toimintavuoden aikana Visual Components on kasvanut kansainväliseksi yritykseksi, jolla on tytäryritykset Saksassa ja Pohjois-Amerikassa, myyntitoimisto Ruotsissa sekä 40 partner-yritystä globaalisti. Viime vuonna 12,7 miljoonan euron liikevaihdon tehneen Visual Componentsin ohjelmistotuotteet kehitetään ja koodataan edelleen Suomessa.

– Henkilöstömme on kasvanut vuodessa 25 prosenttia ja työllistämme nyt 83 työntekijää. Vahva kasvumme jatkuu ja loppuvuoden aikana henkilöstömäärämme noussee yli 90:een. Tarvetta on erityisesti 3D-simuloinnin hallitseville ohjelmistokehittäjille, simulointieksperteille ja eri asiantuntijoille. Olemme kiinnostuneita uransa eri vaiheissa olevista osaajista: kokeneista ohjelmistokehittäjistä, mutta myös vastavalmistuneista tulevaisuuden osaajista, henkilöstöjohtaja Laura Typpö kertoo.

Visual Componentsin henkilöstö koostuu yli 20 kansallisuuden edustajista. Siksi organisaatiokielenä on englanti. Typön mukaan yrityskulttuurissa korostuvat monikulttuurisuus, avoimuus ja toisten kunnioittaminen. Organisaation hierarkia on matala, toiminta on läpinäkyvää ja kaikki työntekijät voivat vaikuttaa yrityksen kehitystyöhön.

– Kansainvälisen menestyksemme taustalla on koko henkilöstön yhteisesti jakama missio ja visio sekä tapamme juhlistaa menestystä yhdessä. Jokaisen työntekijän tulee voida olla ylpeä tekemisestämme, Typpö sanoo.

Henkilöstöjohtaminen on yksi Visual Componentsin toiminnan kulmakivistä. Yrityksessä panostetaan työntekijöiden potentiaalin löytämiseen, työntekijöiden tarpeiden ja toiveiden kuunteluun sekä positiiviseen palautteenantoon.

– Kasvun myötä yrityksemme muuttuu vauhdilla. Meillä viihtyvätkin parhaiten henkilöt, jotka haluavat päästä vaikuttamaan asioihin ja pitävät kehittyvästä työympäristöstä, Typpö sanoo.

Haku