Hyppää sisältöön

Projektipalvelu maksimoi kiinteistön tuoton ja arvon

Projektipalvelu maksimoi kiinteistön tuoton ja arvon

27.01.2022

Joona Reunasen ja Pekka Sirénin mielestä projektimainen toimintatapa tuo parhaat tulokset, kun omistaja tavoittelee tuoton ja arvon kasvua.

GEM tuo kiinteistönomistajille lisäresursseja. Kehitysprojektit voidaan viedä läpi niin, että omistajan työksi jää vain päätöksenteko GEMin ehdotusten pohjalta.

TEKSTI | JOONAS RANTA KUVA | JOONA RAEVUORI

Tavanomaisen kiinteistöjohtamisen haaste on se, ettei sillä ole usein selkeää alkua eikä loppua. Ilman perusteellista alkuanalyysiä ja ajallista päätepistettä työn tavoitteellisuus ja laatu helposti kärsivät.

– Uusi palvelu haastaa perinteisen kiinteistövarallisuuden johtamisen projektiluontoisella toimintamallillaan. Hieman liioitellen voisi sanoa, että emme edes halua pitkäaikaisia toimeksiantoja, kertoo GEM Project Asset Management Oy:n Joona Reunanen.

Kiinteistönomistajan on myös helppo mitata GEMin työn tehokkuutta, kun malli on ”tulos tai ulos”.

Vuokraus, ylläpito ja kehitys

Perinteisesti kiinteistönomistaja on hoitanut asiat itse tai hankkinut pitkäkestoisen palvelun yhden luukun kautta. Kiinteistön tuoton ja arvon kasvattamisen kannalta tämä ei kuitenkaan aina ole paras ratkaisu.

– Kiinteistövarallisuuden johtaminen on monitasoinen kokonaisuus. Kun hallittavana on kymmeniä asioita kerralla, jotkin osa-alueet jäävät luonnollisesti vähemmälle huomiolle. Ne voivat silti olla tuoton ja arvon kannalta valtavan oleellisia.

– Laitamme energiamme älykkääseen vuokraukseen, ylläpidon järkeistämiseen ja vuokrausta tukevaan kiinteistökehitykseen, lisää GEMin Pekka Sirén.

Vuokraus tehdään omistajan lähtökohdista. Toimenpiteisiin vaikuttaa se, onko tavoitteena kohteen pitkäjänteinen omistaminen vai myyntikuntoon virittäminen.

Kiinteistökehitystoimia GEM miettii vuokrauksen näkökulmasta. Operaatiot voivat vaihdella pienistä ehostuksista järeisiin käyttötarkoituksen muutoksiin. Kuhunkin projektiin ja urakkaan valitaan aina parhaat toimijat.

– Projektiluonteisessa mallissa kumppanit valitaan tapauskohtaisesti. Jos kiinteistönomistajalla on tietyt kumppanit valmiina, toimimme mielellämme näiden kanssa.

Kiinteistöissä ylläpitopuoli taas jää välillä vuokrauksen varjoon.

– Ylläpidon järkeistäminen ei tarkoita pelkkää kulujen minimointia laadusta välittämättä. Kuluja voi helposti syntyä esimerkiksi vuosikymmenen takaisista jäänteistä, täydentää Reunanen.

Kassavirta lopputuotteena

GEMin palvelun ei ole tarkoitus syrjäyttää nykyistä tapaa toimia, vaan tarjota lisävoimaa, kun sitä tarvitaan. Omistaja tai tämän palkkaama manageri hoitaa vuokra- ja taloushallinnon GEMin vetämän kehitysprojektin aikana kuten ennenkin.

Työ kulminoituu usein uusiin, vuokralaisten sekä kiinteistön omistajan välisiin vuokrasopimuksiin. Niissä tiivistyvät projektin myötä saavutetut edut ja muutokset.

– Harva sijoittaja omistaa kohteen vain seinien ja kattojen tähden, kyllä arvo tällöin muodostuu saatavasta nettokassavirrasta, sanoo Sirén.

Reunanen ja Sirén huomauttavat, että mitä paremmin GEM hommansa hoitaa, sitä nopeammin projekti on ohi. Kiire heillä ei kuitenkaan ole.

– Kun työ on tehty kunnialla, poistumme taka-alalle. Ennen asetettujen tavoitteiden saavuttamista emme silti katoa mihinkään.

Haku