Hyppää sisältöön

Potilasturvallisuus edellä

Potilasturvallisuus edellä

24.01.2023

B.Braunin liiketoimintajohtaja Peik Jansson ja tuoteryhmäpäällikkö Jukka Sinisalo kertovat lääkinnällisten laitteiden integroinnin sairaaloiden tietoverkkoihin lisäävän lääkitysturvallisuutta.

Tietosuoja ja potilasturvallisuus ovat B.Braun Medicalilla avainasemassa, kun terveydenhoitoalan yritys valmistaa lääkinnällisiä laitteita, jotka integroidaan sairaaloiden sähköisiin potilastietojärjestelmiin.

TEKSTI | MARJA HAKOLA   KUVA | JOONA RAEVUORI

Lääkinnälliset laitteet, kuten lääke- ja nestehoidossa käytettävät infuusiopumput, ovat arkipäivää sairaaloissa. Uutta on, että laitteita tullaan liittämään sairaalan tietoverkkoon entistä enemmän langattomasti. Silloin esimerkiksi pumpun lähettämä tieto lääkkeen annostelusta siirtyy langattomasti potilastietojärjestelmään. Tämä mahdollistaa katkeamattoman tiedonsiirron potilaiden siirtotilanteissa.

– Kyseessä ei siis ole potilastietojen välittäminen, vaan infuusiopumpun lähettämä data yhdistetään  potilaan tietoihin sairaalan tietojärjestelmässä, täsmentää tuoteryhmäpäällikkö Jukka Sinisalo B. Braun Medical Oy:stä.

 – Koska tietoa kuitenkin liikkuu laitteen ja järjestelmän välillä, asettaa se uusia vaatimuksia tietosuojan ja kyberturvallisuuden suhteen – niin meille laitevalmistajille kuin järjestelmien kehittäjille, jatkaa B. Braun Medicalin liiketoimintajohtaja Peik Jansson.

B. Braun Medical on tuttu nimi terveydenhuollon ammattilaisille, sillä yritys kehittää ja valmistaa lääkinnällisiä laitteita ja lääkevalmisteita kaikkialle sairaalaympäristöön. 

Perheyritys, joka työllistää kymmeniä tuhansia

Suomessa toimivan B. Braun Medical Oy:n emoyhtiö, saksalainen B. Braun Melsungen AG, on johtavia terveydenhoitoalan yrityksiä maailmassa. Anestesia- ja tehohoitoon tarkoitettujen tuotteiden lisäksi yritys valmistaa muun muassa kirurgisia tarvikkeita sekä dialyysilaitteita.

– B. Braun -konsernin juuret ovat vuonna 1839 perustetussa perheyrityksessä. Olemme edelleen perheyritys, mutta työntekijöitä meillä on yli 66 000 eri puolilla maailmaa, Jansson kertoo.

Suomessa B. Braun Medical on toiminut jo vuodesta 1970 lähtien. Työntekijöitä täällä on 52, joista osa toimii yhteispohjoismaisesti.

– Suomessa meillä on vahva markkina-asema muun muassa infuusiolaitteissa, Sinisalo toteaa.

Infuusiopumppua käytetään lääke- ja nestehoidossa, joka voi tarkoittaa antibioottien, kipulääkkeen, solunsalpaajien tai nukutusaineen antamista potilaalle suonensisäisesti. Manuaalisesti ohjelmoitava pumppu annostelee lääkkeen automaattisesti.

– Annosteltavien lääkkeiden ja nesteiden määrät ja infuusionopeudet ohjelmoidaan pumppuun potilaskohtaisesti. Infuusiopumpun ansiosta potilas saa oikean lääkkeen oikeaan aikaan, Sinisalo selvittää.

Sujuvammat hoitoprosessit

Vielä toistaiseksi hoitajien on kirjattava pumpun infuusiotiedot käsin potilastietojärjestelmään. Laiteintegraation ansiosta tiedot siirtyvät  automaattisesti järjestelmään.

Laiteintegraatio on jo nyt käytössä osassa sairaaloita ja tulee varmasti lisääntymään. Erityisesti langattoman tiedonsiirron kehittyminen lisää mahdollisuuksia.

– Tulevaisuudessa tieto liikkuu kaksisuuntaisesti lääkinnällisen laitteen ja tietojärjestelmän välillä. Se tulee lisäämään lääkitysturvallisuutta ja sujuvoittamaan hoitoprosesseja entisestään. Samalla meidän on tärkeää turvata tietosuoja, onhan kyseessä potilas- ja sairaustiedot, Jansson toteaa.

Lääkevalikoilla pyritään vähentämään riskejä

Kun infuusiolaitteet on liitetty sairaalan verkkoon, voidaan niiden ohjelmistoversioita, lääkevalikkoja ja uusia ominaisuuksia päivittää verkon kautta. Laitteessa olevan lääkevalikon avulla pyritään vähentämään riskejä, joita liittyy pumpun manuaaliseen ohjelmointiin. Laskimoon annosteltavien lääkkeiden kohdalla väärä annostus tai infuusionopeus voi johtaa vakaviin haittoihin.

B. Braun Medicalin ja HUSin yhteisessä hankkeessa rakennettiin infuusiopumpuissa käytettävää lääkevalikkoa Uuteen lastensairaalaan. 

– Yhtenäinen lääkevalikko helpottaa infuusiolaitteiden saatavuutta ja käytettävyyttä koko sairaalassa, sillä pumput kiertävät yksiköstä toiseen, sanoo projektiin osallistunut HUS Apteekin klinikkaproviisori Sini Kuitunen

B. Braun Online Suite -ohjelmistolla luotua lääkevalikkoa on Kuitusen mukaan rakennettu monivuotisessa hankkeessa systemaattisesti ja huolella. Tällä hetkellä lääkevalikossa on yli 240 lastensairaalassa käytössä olevan lääkkeen geneeriset nimet ja vakiopitoisuudet. Vastasyntyneiden osastolla pumppuihin on lisäksi syötetty lääkeaineiden annostelun turvarajat. Turvarajojen ylittyessä, esimerkiksi inhimillisen ohjelmointivirheen seurauksena, pumppu varoittaa käyttäjää liian suuresta annoksesta.

– Potilasturvallisuus onkin infuusiopumppuihin laaditun lääkevalikon tärkein hyöty, Kuitunen toteaa.

Lääkevalikkoja on tarkoitus tuoda myös muihin HUSin yksiköihin. Tällä hetkellä kokeilu on käynnissä aikuisten teho-osastolla.

Haku