Hyppää sisältöön

Ponnista ylös sudenkuopasta

Ponnista ylös sudenkuopasta

23.08.2022

Creaamo Oy:n moniammattilliset osaajat Solja Sulkunen, Petra Raivonen ja Sarianna Kymäläinen auttavat asiakkaitaan suunnittelemaan vaikuttavaa oppimista.

Henkilöstön osaamisen kehittämiseen kannattaa panostaa, sillä työntekijät ovat yrityksen tärkein resurssi ja kilpailutekijä. Kun osaamista ei osata johtaa, yrityksen muutosvalmius huononee ja toimintakyky kärsii.

TEKSTI | PETRA RAIVONEN   KUVA | ALEKSI HEIKKILÄ


Mitkä ovat tyypillisimpiä haasteita yrityksen osaamisen kehittämisessä? Entä miten niitä ratkotaan? Creaamo Oy:n toimitusjohtaja Solja Sulkusen mielestä suurin sudenkuoppa osaamisen kehittämisessä on koulutustoimenpiteiden irrallisuus liiketoiminnasta. Osaamisstrategialla tarkoitetaan yritysstrategiasta johdettua tavoitteellista toimintasuunnitelmaa, joka keskittyy osaamisen kehittämiseen.

– Strategia auttaa fokusoimaan hankintoja ja toimenpiteitä ja varmistaa, että yrityksessä koulutetaan fiksusti, vaikuttavasti ja tarvelähtöisesti, Sulkunen tähdentää.

Suunnittelupöydältä käytäntöön  

Mitä hyvästä osaamisstrategiasta löytyy? Sulkunen painottaa toimintaympäristön analyysiin panostamista, johon kuuluu esimerkiksi trendien tarkkailu, demograafiset muutokset, kilpailijoiden sekä teknologian kehittymisen seuraaminen. Toinen tärkeä osa-alue on operatiivisten prosessien ja henkilöstön osaamistarpeiden kartoittaminen. 

– Se onnistuu parhaiten ottamalla henkilöstö mukaan suunnitelman koostamiseen sekä tarpeiden arviointiin.

Pelkkä osaamisstrategian laatiminen ei yksinään riitä. Toinen tyypillinen sudenkuoppa piileekin siinä, miten osaamisstrategia viedään käytäntöön. On varmistettava, että henkilöstöä koulutetaan tarvelähtöisesti ja osaamisen siirtymistä käytäntöön seurataan. Osaamisen kartoittamisessa, kohdentamisessa ja seuraamisessa on Sulkusen mukaan vielä paljon petrattavaa.

– Yrityksissä ei oikein tiedetä, mitä pitäisi kouluttaa tai miten tehdä järkeviä, tuloksellisia ja vaikuttavia koulutushankintoja. Tiedostetaan, että osaamista tulisi kehittää jatkuvasti, mutta keinot siihen uupuvat. Monet pohtivat sitä, tulisiko kaikkia istuttaa samoissa koulutuksissa vai uskallettaisiinko organisaation sisällä eriyttää asiantuntijuutta tai jakaa omistajuus osaamisen kehittämisestä henkilöstön kanssa.

Mistä sitten tietää, tarvitseeko osaamisstrategia päivittämistä tai onko se ajan tasalla? Jos kysymystä joutuu pohtimaan, vaatii se todennäköisesti kehittämistä.

Kannattaa aloittaa siitä, että osaamisen tarpeita arvioidaan tiimikohtaisesti työntekijöiden kanssa. Millaisia tuotannollisia tai toimintamalleihin liittyviä tarpeita henkilöstöllä on? Millainen on osaamisprofiili ja miten se vastaa nykyisiä haasteita ja ottaa huomioon tulevaisuusnäkymät. Osaamisen kehittämisessä osallistaminen, oikea-aikaisuus ja koulutusten järkevä suunnittelu oman ja yrityksen liiketoiminnallisten tavoitteiden näkökulmasta ovat avainasemassa.

– Osaamisen kartoittamiseen ja osaamisstrategian laatimiseen voi ottaa avuksi ulkopuolisen asiantuntijan. Tärkeintä on kuitenkin se, että ymmärretään osaamisen johtamisen tärkeys ja halutaan panostaa ihmisiin. Ulkopuolinen apu on yhtä tyhjän kanssa, jos aito dialogi puuttuu.

Osaaminen tehokäyttöön

  • Analysoi lähtötilanne sekä toimintaympäristö.
  • Osallista henkilöstö mukaan strategian luomiseen.
  • Aseta konkreettiset ja mittavat tavoitteet analyysiin pohjautuen.
  • Seuraa aktiivisesti tavoitteiden toteutumista.

Haku