Hyppää sisältöön

Pohjanmaan energiaklusteri kaipaa osaajia

Pohjanmaan energiaklusteri kaipaa osaajia

11.02.2022

Vamian rehtori Åsa Stenbacka ja Wärtsilän toimitusjohtaja Hannu Mäntymaa Sampo-kampuksella. Vamia tekee tiivistä yhteistyötä Vaasan alueen yritysten kanssa energia-alan tulevaisuuden ammattilaisia kouluttaakseen. Alueen potentiaali on valtava, mutta osaajia tarvitaan lisää.

Vaasassa tehdään maailmasta parempaa paikkaa Pohjoismaiden suurimman energiaklusterin ja oppilaitosten yhteisvoimin. 


TEKSTI | MARI KORHONEN   KUVA | AMMATILLINEN OPPILAITOS VAMIA

Pohjolan energiapääkaupunkina tunnettu Vaasa kehittää yhteisvoimin alueen 160 yrityksen kanssa kestäviä teknologiaratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä ja säästämään energiaa globaalilla tasolla. 

Alueen energiainfrastruktuurin kehittämiseen panostetaan isosti: vuoden 2025 loppuun mennessä uusia investointeja tullaan tekemään noin 1,2 miljardin euron arvosta. Fasiliteetit ovat kunnossa, mutta energiaklusterin huutava työvoimapula jarruttaa siirtymää kohti tulevaisuuden energiajärjestelmää.

– Vihreän siirtymän toteuttamiseen tarvitaan lisää osaajia myös käytännön tekemisen tasolla. Esimerkiksi fossiilisista polttoaineista luopuminen vaatii uusia tekijöitä ja aivan uudenlaista osaamista. Moottoreiden jatkuva kehittäminen edellyttää, että työvoimaa on riittävästi, Wärtsilän toimitusjohtaja Hannu Mäntymaa painottaa.

Ammatillinen oppilaitos Vamia vahvistaa Vaasan asemaa Pohjolan energiapääkaupunkina kouluttamalla osaajia energiaklusterin tarpeisiin tiiviissä yhteistyössä alueen yritysten, kuten Wärtsilän, kanssa. 

– Osaajapulan ratkaisemisessa avainasemassa ovat nimenomaan oppilaitosten kytkökset työelämään. Meidän tulee voida kouluttaa osaajia energiaklusterin spesifeihin tarpeisiin, ja se on mahdollista vain tiiviissä yhteistyössä. Tulevaisuuden ongelmia ei kukaan voi ratkaista yksin, vaan tarvitaan uudenlaista yhdessä tekemistä. Tästä olemme onnistuneet luomaan Vaasassa toimivan esimerkin, Vamian rehtori Åsa Stenbacka kiittelee.

– Kuuntelemme herkällä korvalla alueen työelämän koulutus- ja kehittämistarpeita, jotta onnistumme kouluttamaan tekijöitä alueen yritysten todelliseen osaajapulaan. Lisäksi meillä on paljon erilaisia vihreiden innovaatioiden hankkeita, joissa ratkomme yhdessä yritysten kanssa ongelmia. Näin oppilaat pääsevät jo varhaisessa vaiheessa työelämään käsiksi ja samalla uutta tietoa ja osaamista valuu myös yrityksille, Stenbacka kuvailee.

Monipuolinen energia-ala

Teknologian avulla voidaan ratkaista monia maailman ongelmia, mutta tekniikka yksin ei pelasta maailmaa. Parhaiden innovaatioiden takana on osaamista eri lähtökohdista. 

– Ympäristöystävällisemmän maailman luomiseen tarvitaan monialaista osaamista matemaattisista ja teknisistä taidoista liiketoimintaosaamiseen ja ihmisyyden ymmärtämiseen. Yhdessä meidän on mahdollista tehdä työtä, jolla on syvempi tarkoitus. On merkityksellistä olla osana kokonaisuutta, jossa tavoitteena on paremmat elinolosuhteet ja ympäristö, Mäntymaa sanoo ja toivoo myös naisten hakeutuvan nykyistä aktiivisemmin energiateknologian pariin.

Hiilineutraali maailma tarvitsee lisää alan opiskelijoita sekä täydennyskoulutusta vanhoille tekijöille.

– Kouluttamalla ihmisiä mukaan tälle polulle voimme saada suuria aikaan. Tällä hetkellä etenkin mekaanisella puolella sekä digitalisaation ja automaation parissa on jatkuva tekijäpula. Potentiaalia on valtavasti, Mäntymaa vakuuttaa.

Elinvoimainen ympäristö

Vaasa tarjoaa alasta kiinnostuneelle kaiken, mitä urapolulla tarvitsee. Opinnot voivat jatkua ammattikorkeakoulun avoimessa väylässä ilman erillistä pääsykoetta, ja syvempää teoreettista ymmärrystä kaipaavalle yliopistokin löytyy samasta kaupungista. Opiskeluaikana työelämä ja yritykset ehtivät tulla tutuiksi, eivätkä ammatillisen kasvun mahdollisuudet lopu kesken Pohjoismaiden suurimmassa energiakeskittymässä.

– Työllisyysnäkymät ovat erittäin hyvät. Tiivis koulutusverkosto mahdollistaa jatkuvan oppimisen ja osaamisen ylläpitämisen myös valmistumisen jälkeen. Kun oppilaitokset ja yritykset ovat lähellä toisiaan, päästään pureutumaan pintaa syvemmälle, Stenbacka sanoo.

Uramahdollisuuksien lisäksi Vaasa viehättää kaupunkina. Meri ja luonto ovat läsnä, palvelut saatavilla ja tekemisessä kehityshakuinen pöhinä. Vaasan kansainväliseen yhteisöön on matala kynnys muuttaa kauempaakin.

Haku