Hyppää sisältöön

Pitkäjänteisellä työllä kohti vihreää siirtymää

Pitkäjänteisellä työllä kohti vihreää siirtymää

24.05.2022

Axpo Finlandin Originator Lauri Konsén ja maajohtaja Harri Piipponen tukevat yrityksiä kestävän kehityksen tiellä.

Sveitsiläinen energia-alan konserni Axpo on läsnä kaikkialla Euroopassa. Yhtiön tavoitteena on edistää globaalia kestävää kehitystä uusiutuvan energian ja innovatiivisten ratkaisujen avulla.

TEKSTI | MARJA HAKOLA   KUVA | JOONA RAEVUORI

Kotimaassaan Sveitsissä Axpo on suurin vesivoiman sekä uusiutuvan energian tuottaja. Yrityksen sähköntuotanto kattaa kolmanneksen Sveitsin kulutuksesta. 

Kantonien omistama Axpo haluaa toiminnallaan tukea siirtymää ilmastoystävälliseen sähköntuotantoon. Sveitsissä Axpo panostaa etenkin aurinkovoimaloiden rakentamiseen. Vesivoiman lisäksi se tuottaa ympäristöystävällistä sähköä biomassan ja ydinvoiman avulla. 

Euroopassa painopistealueena ovat investoinnit aurinko- ja tuulienergiaan ja niiden käyttöönottoa mahdollistaviin teknologioihin. Uusia tuulipuisto- ja aurinkovoimalahankkeita on käynnissä Pohjoismaiden ja Baltian lisäksi muun muassa Espanjassa, Italiassa ja Puolassa.

Axpo on lisäksi yksi Euroopan johtavista energiajohdannaiskauppaa käyvistä yrityksistä.

Vuodesta 2001 lähtien Axpona tunnetun yrityksen juuret ulottuvat 1900-luvun alussa Koillis-Sveitsissä toimintansa aloittaneeseen voimalaitokseen. Axpolla on yli 5 000 työntekijää yli 30 maassa Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. 

Paikallistuntemus tärkeää

Axpo Nordic perustettiin vuonna 2003 Pohjoismaiden ja Baltian maiden energiamarkkinoita varten. Yrityksen pääkonttori on Oslossa, jossa originaatio-toimintaa johtaa norjalainen Kjetil Holm.

– Haluamme olla lähellä asiakkaita, muutenkin kuin maantieteellisesti. Me haluamme puhua asiakkaidemme kieltä, ymmärtää paikallista kulttuuria ja tuntea paikalliset markkinat. Panostamme tosissamme paikallisuuteen, Holm kertoo.

Suomessa Axpo on ollut läsnä vuodesta 2009. Nykyisin yritys hallinnoi vuositasolla noin 1,2 terawattituntia tuulivoimaa, jota tuottaa noin 30 Suomessa sijaitsevaa tuulipuistoa. 

– Olemme energiayhtiö, joka on sitoutunut päästöttömään ja puhtaaseen energiaan. Ympäristöarvot ovat toimintamme keskiössä, ja haluamme olla mukana tukemassa vihreää siirtymää myös Suomessa, kertoo Axpo Finlandin maajohtaja Harri Piipponen.

Vihreä siirtymä tarkoittaa siirtymistä pois fossiilisten energialähteiden luomasta kasvusta kohti vihreisiin ratkaisuihin nojaavaa kasvua. Euroopassa siirtymää vauhdittavat Ukrainan sodan vaikutukset fossiilisten polttoaineiden tuontiin sekä uusi hallitustenvälinen ilmastonmuutosraportti, IPCC.

– Vaihtoehtoisia energiamuotoja tarvitaan nyt entistä enemmän. Energiantuotannossa tarvitaan joustavuutta sekä kykyä sopeutua asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ja lisääntyvään ympäristötietoisuuteen. Tuuli- ja aurinkovoiman tuotanto Euroopassa kasvaa nopeammin kuin on ajateltu, ja myös sähkön varastoinnista tulee entistä tärkeämpää, Holm toteaa

Pitkäaikaisia sopimuksia

Suomessa hallitusohjelman tavoitteena on, että uusiutuvan energian osuus loppukulutuksesta on vähintään 51 prosenttia vuonna 2030.

– Uusiutuvan energian tuotanto on viimeisen kymmenen vuoden aikana noussut eksponentiaalisesti. Suunnitteilla ja rakenteilla on tuhansien megawattien edestä uutta tuulivoimaa, Piipponen sanoo.

Suomessa Axpo ei rakenna eikä omista tuulipuistoja, mutta edesauttaa niiden rakentamista ostamalla pitkäaikaisilla sopimuksilla puistojen tuottaman sähkön ja myymällä sen eteenpäin markkinoille. 

– Valtion uusia tuulivoimahankkeita koskevien tukien poistuttua voimme solmia pitkäaikaisen sähkönostosopimuksen eli PPA:n sähköntuottajan kanssa, ja siten varmistaa tuottajalle vakaan kassavirran, jota hankkeiden rahoittajat useimmiten edellyttävät, Piipponen avaa.

PPA-sopimuksessa sähkön ostaja ja sähkön tuottaja sopivat sähkön ostamisesta ja toimituksesta kiinteään hintaan etukäteen sovitulla, esimerkiksi kymmenen vuoden pituisella sopimuksella. Sopimus suojaa molempia osapuolia sähkön markkinahinnan vaihteluilta. 

– PPA-sopimuksella ostettu sähkö voidaan myydä eteenpäin esimerkiksi teollisuusyritykselle, joka saa sähkön lisäksi kantaverkkoyhtiön myöntämät alkuperätakuut, jotka varmistavat sähkön alkuperän sekä sen, että sähkö on päästötöntä ja uusiutuvaa, Piipponen toteaa.

Pitkäaikaiset sopimukset ovat Holmin ja Piipposen mukaan keskeisessä roolissa Axpo Nordicin toiminnassa. Niiden avulla voidaan vahvistaa vihreää siirtymää, ja sitä kautta taistella ilmastonmuutosta vastaan.

Haku