Hyppää sisältöön

Pilvipalvelut ulottuvat myös infrarakentamiseen

Pilvipalvelut ulottuvat myös infrarakentamiseen

17.12.2021

Infrakitin toimitusjohtaja ja perustaja Teemu Kivimäki toivoo, että kuntapäättäjät näkisivät digitalisaation hyödyt infrarakentamisessa.

Infrarakentamisessa on alettu hyödyntää digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Alan edelläkävijät hyötyvät helpon työseurannan lisäksi ajansäästöstä ja kustannusten laskusta. 


TEKSTI | SUVI HUTTUNEN   KUVA | ALEKSI PALMQVIST

Perinteisesti infrarakentamisessa on tulostettu suunnitelmia paperille ja kuljetettu niitä pitkiä matkoja ympäri työmaata. Tämä aiheuttaa tehottomuutta ja lisää virheitä. Mobiililaitteiden yleistyminen, tietoliikenneyhteyksien kehittyminen ja työkoneiden GPS-ohjausjärjestelmät mahdollistavat nyt digitaalisten mallien käytön. Digitaalisen pilvipalvelun avulla rakentaminen nopeutuu, resurssit käytetään tehokkaammin ja työmailla tulee vähemmän virheitä ja odottelua.

– Kun suunnitelmat ovat digitaalisia, kaikki tietävät mitä tehdä ja kaikilla on viimeisimmät, päivitetyt suunnitelmat. Kaiken ytimessä on tietomalli, johon suunnittelu tehdään 3D-mallina, kertoo rakentamisen pilvipalvelu Infrakitin perustaja ja toimitusjohtaja Teemu Kivimäki.

Tukee kaikkia laitteita 

Suomessa infrarakentamisen digitalisaatiossa ollaan tiettyjen toimijoiden osalta jo pitkällä. Pisimmällä digitaalisuudessa myös maailman mittakaavassa on Destia, jonka projektien läpimenoaika on digitaalisuuden myötä pudonnut kolmanneksella. Myös Espoossa digitaalista tietomallia hyödynnetään jo paljon. Kivimäki pitää silti ongelmallisena sitä, että kuntapäättäjät etsivät ratkaisuja ulkomailta, vaikka Suomestakin löytyy alan huippuosaamista.  

– Infrakit-pilvipalvelu on riippumaton neutraali toimija, joka tukee kaikkia laitteita. Infrakitin avulla hankkeesta tulee läpinäkyvä ja prosesseja voidaan kehittää järjestelmällisesti eteenpäin. Palvelusta näkee heti, mitä työmaalla on käynnissä ja millainen tehokkuus on. 

Infrakit toimii reaaliaikaisen karttanäkymän kautta, jonka avulla näkee kaikki työkoneet, suunnitelmat ja työn edistymisen. Vanhalla toimintatavalla suunnitelmat ja se mitä on oikeasti rakennettu, ovat Kivimäen mukaan olleet usein vähän sinne päin. Kun käytössä on tarkat 3D-suunnitelmat, nähdään heti jos työmaalla on poikkeamia. Se mahdollistaa paremman laadun.

Koneet töihin yhtä aikaa

Katurakentaminen on monimutkaista ja sisältää paljon eri elementtejä. Jos yksi työvaihe hidastuu, se vaikuttaa eksponentiaalisesti seuraaviin. Digitaalisen mallin avulla monimutkaisuus vähenee, kun kokonaisuus hahmotetaan paremmin. Myös hankkeet nopeutuvat, kun työkoneet saadaan tehokaasti töihin. Suurin osa työstä tehdään työkoneilla, mutta tavallinen tilanne työmaalla on, että viidestä koneesta töitä tekee kerrallaan vain yksi.

– Infrakitin avulla neljä viidestä työkoneesta saadaan töihin yhtä aikaa. Koneiden tehokkuus kasvaa keskimäärin 30-40 prosenttia.

Tiehankkeet maksetaan yleensä verovaroista ja niistä on haittaa liikenteen sujuvuudelle. Kun hankkeen läpimenoaika nopeutuu ja kustannukset pienenevät, hyötyvät myös kuntalaiset. Kustannukset vähenevät myös materiaalikulutuksen pienenemisen myötä. 

– Digitaalisuuden tuoma kustannussäästö verrattuna vanhaan toimintatapaan on noin 20 prosenttia. Tästä Infrakitin tuoma hyöty on noin 5-10 prosenttia.

Haku