Hyppää sisältöön

Pilvipalvelu tueksi katurakentamiseen

Pilvipalvelu tueksi katurakentamiseen

18.02.2022

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara ja Infrakit tavoittelevat yhdessä laadukasta rakentamista, jossa otetaan huomioon tietomassat ja niiden saatavuus.

Stara ja Infrakit aloittivat yhteistyön, jotta Helsingin katuhankkeista ja muista rakennusprojekteista saataisiin tehokkaampia ja selkeämpiä kokonaisuuksia.


TEKSTI JA KUVA | INFRAKIT

Aalto-yliopiston Olli Seppäsen, Antti Peltokorven, Seppo Junnilan ja Liisa Mustosen vuoden 2019 Toimivat katuhankkeet -tutkimusprojektissa ja siitä muodostetussa loppuraportissa tarkasteltiin katuhankkeiden toteutuksen nykytilaa. Projektin keskiössä oli katuhankkeiden haittojen minimoiminen lyhentämällä läpimenoaikoja. 

Tulosten perusteella katuhankkeiden toteutuksessa tunnistettiin erityisesti aikatauluun, tiedonhallintaan ja logistiikkaan liittyviä haasteita. Myös yhteistyössä, tiedonkulussa sekä työmaan reaaliaikaisessa tilannekuvassa löytyi parannettavaa.

Infrakit Group Oy on vuonna 2010 perustettu yritys, jonka pilvipalveluun voidaan tallentaa kaikki digitaalinen suunnitelma- ja toteumatieto infrarakennushankkeissa. Ajatus alustasta lähti aikanaan liikkeelle Oulun Yliopiston rakentamisen automaation tutkimuksesta. Tutkimuskentällä havaittiin jo tuolloin, että tehoton ja kankea kommunikaatio hidasti rakennusprojektien edistymistä ja valmistumista. 

Infrakitin avulla suuri osa rakentamisen aikana tapahtuvista viivästyksistä ja kommunikaation puutteesta johtuvista virheistä voidaan minimoida. Infrakit-alustan keräämien tietojen pohjalta voidaan myös säästää resursseja niin aikataulun, kustannuksien kuin myös materiaalien osalta. 

Vauhtia hankkeiden läpimenoon 

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara ja Infrakit Group Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on vauhdittaa katuhankkeiden läpimenoa ja tehostaa rakentamisen tiedonhallintaa. 

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara tuottaa kaupunkiympäristön rakentamisen ja hoidon sekä logistiikan palveluja kaupungin tarpeisiin. Staralla on pitkä kokemus katujen ja puistojen rakentamisesta, hoidosta ja kunnossapidosta. Stara rakentaa ja kunnostaa kaupungin tiloja, kuten kouluja ja päiväkoteja sekä huoltaa luontoa, kaupunkimetsiä ja rantavesiä.  

– Olemme kokeilleet useita järjestelmiä. Infrakit on valmis paketti ja siksi hyvä yhteistyökumppani meille, kommentoi Staran kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtaja Hannu Halkola Infrakitin kanssa tehtävää yhteistyötä.

Tavoitteena on vauhdittaa tiedonhallintaa ja katuhankkeiden läpimenoa. 

Ytimessä laatu 

Projektin kärkenä on laadukas rakentaminen, joka toteutetaan ottamalla entistä laajemmin huomioon rakentamisen eri vaiheissa tarvittavat tietomassat ja niiden saatavuus. Samalla luodaan yhdessä kulttuuria rakentamisen digitalisoimiseksi. 

Hankkeesta haetaan myös muissakin projekteissa hyödynnettäviä toimintamalleja. Toimijat haluavat yhdessä osoittaa tietomallinnuksen ja digitalisaation
hyödyt konkreettisessa rakentamisprosessissa.

– Infrakit tarjoaa yhdessä paketissa tuotteen, palvelut ja käyttöönoton tuen. Tehtävämme on auttaa asiakkaitamme menestymään alustamme ja asiantuntijoidemme avulla. Stara on lähtenyt viemään tätä hanketta vauhdikkaasti eteenpäin, ja me lunastamme nyt lupauksemme tuesta hankkeen kaikissa vaiheissa. Laitamme yhdessä Staran kanssa käytäntöön Toimivat katuhankkeet -projektin tuloksia, Infrakit BIM Palveluiden johtaja Ilkka Tieaho tiivistää.

Haku