Hyppää sisältöön

Pilven tulevaisuus on yhdistelmä sekä perinteistä että uutta

Pilven tulevaisuus on yhdistelmä sekä perinteistä että uutta

12.05.2023

IT-ulkoistamispalveluihin keskittyneen Decensin Heimo luottaa hybridiin tulevaisuuteen sekä tekemiseen pelkän puheen sijaan.

Pilvipalvelut ovat keränneet osakseen hypeä, joka on voinut ohjata yrityksiä ostamaan heille vääriä, kalliita ratkaisuja. Ratkaisuja, joista ei pääse eroon ilman kalliita migraatioprojekteja. Pelkän pilven itsetarkoituksellisen käytön sijaan hybridissä tulevaisuudessa yhdistetään pilven ja konesalien parhaat puolet.

TEKSTI joonas ranta | kuva eino ansio

Notkea ja halpa pilvi vastaan vanhanaikainen konesali. Tähän kaksijakoiseen näkökulmaan oli helppo törmätä varsinkin pilvipalveluiden eläessä kuuminta nousuaan viime vuosikymmenellä.

Vaikka pilvipalvelut ovat joustavia ja vaativat joskus vähemmän asiantuntemusta, niiden kustannukset eivät aina ole edullisimmat.

 Sen sijaan yrityksen omissa tai kumppanin tiloissa sijaitsevat palvelulaitteet sekä niillä tuotettavat kapasiteettipalvelut tarjoavat usein korvaamattomia etuja erityisesti arkaluontoisen datan käsittelyssä. Muita etuja konesaliratkaisuissa ovat kustannustehokkuus, helposti budjetoitavat ratkaisut, juuri kyseiselle organisaatiolle räätälöidyt “avaimet käteen” -toteutukset sekä palveluiden nopea latenssi. Konesalimallissa yrityksen tiedolle voidaan määrittää lisäksi tarkka sijainti ja suojaustaso. Erilaisten ratkaisujen hyviä ja huonoja puolia voisi pallotella ikuisuuksiin. Vertailu on kuitenkin usein keinotekoista. Se edustaa vanhentunutta tapaa katsoa muuttuvaa maailmaa.

– Vastakkainasettelusta ei hyödy kukaan, sanoo IT-ulkoistamispalveluihin keskittyneen Decens Oy:n liiketoiminnan kehityspäällikkö Niclas Qvick.

Hän lisää, että ydinkysymys on se, kuinka aidosti yrityksen tarpeet ymmärretään. Vasta sitten voidaan katsoa, millainen ratkaisu tuottaa juuri heidän liiketoiminnalleen parhaan lisäarvon. Ilman tätä perspektiiviä hyöty jää ohueksi.

– Pilvihype teki keskustelusta mustavalkoista. Nyt pölyn laskeutuessa on lupa ehdottaa, että ehkä aivan kaikkea ei kannata laittaa pilveen, jatkaa Decensin tuotantopäällikkö Jyrki Kilpinen.

Millainen ratkaisu kullekin organisaatiolle toimii, on aina tapauskohtaista. Kasvava määrä yrityksiä menestyy juuri hybridimallien, eli toteutuksien parhaita puolia yhdistävien kokonaisuuksien kautta.

– Joku voisi kammoksua sitä, että toimittaisi laitteet ja käsipareja asiakkaan tiloihin palveluna. Meillä siihen taas löytyy asiakkaita varten hiottu palvelumalli, Kilpinen sanoo.

Minne menet, data?

Yritysten IT-ympäristöjen laitteiden ja ohjelmistojen elinkaarten tullessa päätökseen on fokuksen tarkennus ajankohtaista. “Mihin juuri meidän on keskityttävä nyt?”

– On monesti todennettu fakta, ettei koko infran vieminen pilveen tuo itsessään etua. Osa asiakkaistamme on palannut pilvipalveluista takaisin heille paremmin sopiviin hybridiratkaisuihin, Qvick avaa.

On todennettu fakta, ettei koko infran vieminen pilveen tuo itsessään etua.

Kehityspäällikkö Nivlas Qvick.

Decensillä tiedetään silti hyvin, että myös pilvi kehittyy jatkuvasti. Seuraavan sukupolven pilvi tuo mukanaan taas jotain täysin uutta.

Uusia haasteita tarjoavat esimerkiksi nopeatkin muutokset turvallisuushorisontissa. Tietoturvauhkien rinnalle on noussut fyysisen turvallisuuden takaaminen. Globaalisti Suomi näyttäytyy eräänlaisena saarekkeena, eikä meriteitse kulkevan tietoliikennekaapelin katkaisu ole ainakaan kaasuputken tuhoamista vaativampi tuhotyö. 

– Yritysten pitää entistä vahvemmin varmistaa kriittisen datan saatavuus ja operoitavuus myös poikkeustilanteissa. Tämä asettaa datalokaliteetille uudet vaatimukset. Käytännössä, mitä lähempänä data on loppukäyttäjää, sitä helpompi yrityksen on vaatimuksiin vastata, Kilpinen valaisee.

Entistä joustavampi pilvi

Pilveä – tai IT-ratkaisuja ylipäätään – käsitellessä on riski jäädä korkealentoisen puheen tasolle. Tässä Decens painottaa konkretiaa. Se näkyy asiakkaan tilanteen kartoituksessa ja yksilöllisen ratkaisun tarjoamisessa. Ja ennen kaikkea siinä, ettei – asiakkaan näin halutessa – Decensin asiantuntemus katoa mihinkään.

Decens Private Cloud toteuttaa yrityksille ja organisaatioille mukautuvan, tarpeiden mukaan räätälöidyn virtuaalisen konesalin, joka toteutetaan asiakkaan haluamaan paikkaan. Palvelu on suunniteltu erityisesti yrityksille ja organisaatioille, jotka haluavat hyödyntää pilviteknologiaa, mutta samalla pitää hallinnan tärkeistä liiketoiminta- ja asiakastiedoistaan.

Asiakkaalle palvelu näyttäytyy pilvenä, jonka sijainnin, turvatason, varmistukset ja ylläpidon he voivat itse määrittää. Se ei siis vaadi pilvimaailman asiantuntijuutta, ja pilvipalvelu voidaan kahdentaa useamman konesalin väliseksi, korkean käytettävyyden ratkaisuksi.

– Tarvittaessa viemme koko konesalin asiakkaalle. Silloin palvelu tuotetaan samalla tavalla kuin, jos se tulisi omasta konesalistamme, Kilpinen huomauttaa.

Sijaitsivat palvelimet missä tahansa, hoitaa Decens palvelun toiminnan, prosessit ja huollon. Asiakkaan ei tarvitse huolehtia haastavista laitehankinnoista tai palvelimien ja levyjärjestelmien raskaasta tilaamisesta. Kilpinen muistuttaa, että konesalin sijaitessa asiakkaalla, tulee tilan ja operaatioiden vaatima energia löytyä yritykseltä omasta takaa. Mutta näissä puitteissa tilaa erilaisille ratkaisuille löytyy monesti ajateltua enemmän.

Turvallisuuden erittäin vakavasti ottavassa Private Cloudissa asiakkaan toiminnot eivät keskity yhteen koriin. Lisäksi siinä, missä pilvipalveluiden laskut voivat vaihdella suurestikin, on Decensin palvelu kiinteähintainen ja ennustettava.

– Tärkeintä on kuunnella aidosti yrityksen tarpeita ja katsoa, millainen ratkaisu tuottaa juuri heille parhaan lisäarvon. Ilman sitä hyöty jää ohueksi, Kilpinen sanoo.

– Olemme tunnistaneet, että pelkät tekniset ratkaisut eivät kuitenkaan riitä takaamaan tietoturvaa. Siksi meillä on kymmenien teknisten tietoturvaratkaisujen rinnalla henkilöstön tietoturvatason nostoon tarkoitettu Tietoturvatietoisuus-palvelu, Qvick lisää.

Ihminen on tietoturvariski 

Olipa kyse pilvipalvelusta, konesalista tai jostain näiden väliltä, tietoturvan kriittisyys ja viranomaisten asettamat vaatimukset koskevat kaikkia yrityksiä.

Decensin Tietoturvatietoisuus-
palvelun nimi antaa hyvän kuvan sen sisällöstä. Tietoturva organisaatiossa voidaan taata vasta, kun ihmisen tietoisuus aiheesta on saavuttanut tietyn tason.

Peräti 88 prosenttia tietomurroista johtuu nimittäin ihmisen toiminnasta. Tietoturvakäytäntöjen puutteellinen noudattaminen on taas syynä kolmeen neljästä murrosta. Moderni tietoturvakoulutus on siis ihmislähtöisen tietoturvariskin hallinnan ytimessä.

– Puhtaan tekninen tietoturva kattaa vain osan yritysturvallisuudesta. Ihmisten toiminta voi sisältää organisaation suurimmat riskit. Samalla inhimillinen toiminta on kriittinen osa puolustusta, Qvick kertoo.

Pahantahtoisten toimijoiden hyökkäysmenetelmiin kuuluu muun muassa tietojen kalastelu,  niin sanotut toimitusjohtajahuijaukset, huijauspuhelut teknisen tuen nimissä ja lähitulevaisuudessa luultavasti lisääntyvät deep fake -videot ja -puhelut.

Koulutus on osittain automatisoitu helppokäyttöisen järjestelmän avulla. Se tunnistaa ja todentaa ihmisten toiminnan muodostaman riskin yrityksessä. Koulutukseen kuuluu myös yrityksen tilanteen reaaliaikainen raportointi.

Tietoturvatietoisuus-koulutuksen suorittanut henkilöstö vastaa osaamisellaan viranomaisten tietoturvasuosituksiin ja tietoturva-auditointien vaatimuksiin.

Palvelua yli vuosituhannen mittaisella kokemuksella

Asiakaslähtöisyys ja ennustettavuus paistaa läpi Decensin – tai “Heimon”, kuten talon sisällä on tapana sanoa – puheissa ja teoissa kauttaaltaan. Private Cloud tarjoaa tuen asiakkaan valitsemiin tukikanaviin suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tuki on saatavilla salamannopeasti, sillä puhelinpalvelun keskimääräinen vastausaika on alle 20 sekuntia. Palvelusta ei myöskään seuraa lisäkuluja asiakkaalle.

Decensin osaaminen on vapauttanut resursseja sekä helpottanut kustannusten ennakointia värikkäässä joukossa eri alan yrityksiä. IT-palveluiden järkevän ulkoistamisen tuomista tehoista on päässyt nauttimaan muun muassa kone- ja rakennuskonevuokraamo Renta, teollisten pakkauslinjojen toimittaja Elecsterin sekä Tampereen Teatteri.

Decensin Heimo tietää mistä puhuu. Yrityksen yli sadalla IT-ammattilaisella on yhteenlaskettuna vyön alla komeat 1400 työvuotta IT-alalla. Pelkillä numeroilla ei kuitenkaan näin pitkälle muuttuvassa pilvimaailmassa liidetä. Decens kouluttaakin henkilöstöään jatkuvasti.

SYITÄ VALITA DECENSIN PILVIPALVELU

  1. TURVALLINEN VAIHTOEHTO. Suomalaisomisteisen Decensin pilvipalvelua käytettäessä sijaitsee yrityksen kriittinen data turvallisesti Suomessa. Konesalien maantieteellinen sijainti takaa vakaat ilmastolliset, maantieteelliset ja poliittiset olosuhteet.
  2. LAAJA TUKI. Decensin asiakkaat saavat tuekseen laajan joukon asiantuntijoita, joiden kanssa voi keskustella kaikista teknisistä asioista maanläheisesti ja ymmärrettävästi. Yritys palvelee asiakkaitaan niin suomeksi, ruotsiksi kuin englanniksi.
  3. KUSTANNUKSET. Decensin pilvipalvelut tarjoavat yrityksille joustavuutta ja kustannustehokkuutta ilman suuria kertaluonteisia investointeja. Decens toimittaa konesalikapasiteetin sekä erinomaisen tietoturvan takaavat räätälöidyt Private Cloud -pilviympäristöt. Kaikki palvelut ovat yhdistettävissä kaikkiin julkipilviin.

Täältä lisää tietoa pilvipalvelusta.

Haku