Hyppää sisältöön

Pidempi elinkaari älykkäällä huollolla

Pidempi elinkaari älykkäällä huollolla

25.02.2022

Oikea-aikainen huolto ylläpitää laitosten toimintavarmuutta. Digitaalisten menetelmien ja mittalaitteiden avulla päästään käsiksi pienimpiinkin detaljeihin, jotta löydetään koneiden optimaalisin toimintapiste.

Lisäämällä älyä kunnossapitoon voi laitteiden elinkaarta pidentää. Oikein ajoitettu huolto ja pidentynyt elinkaari auttavat taistelussa ilmastonmuutosta vastaan.

TEKSTI JA KUVA | FLOWPLUS

Ilmastonmuutos, kallisarvoisten luonnonvarojen ylikulutus, energian tuhlaaminen. Kuulostaako tutulta? Suurin osa ihmisistä on varmasti kuullut edellä mainituista asioista, mutta ei välttämättä tiedä mitä tehdä maailman vallitsevan tilan parantamiseksi. 

Moni on ahdistunut maapallon huononevasta tilasta. Sitä kuvaamaan on syntynyt myös oma termi: ilmastoahdistus. Yksittäinen ihminen voi tietysti omilla valinnoillaan vaikuttaa omaan hiili- vesi- ja ekologiseen jalanjälkeensä, mutta mitä innovatiivinen kunnossapidon alalla toimiva yritys voi asian eteen tehdä?

Kunnossapito saatetaan mieltää toiminnaksi, jossa tekijät työnteon likaamissa vaatteissa viettävät työpäivän pajavasaraa heiluttaen. Mielikuva on edelleen sitkeä, vaikka totuus on nykyään varsin toisenlainen. Kunnossapidon työmenetelmät ja välineet ovat kehittyneet huomattavasti viime vuosina ja kehittyvät jatkuvasti.


Muutoksen tuulia

Miten kunnossapito sitten on kehittynyt vuosikymmenten saatossa? 

– Digitalisaatio on vuosien saatossa muuttanut alan toimintatapoja voimakkaasti. Ennakoivat digitaaliset menetelmät ovat tulleet kunnossapitoon jäädäkseen. Niiden avulla teollisuudessa käytettävien laitteiden elinkaarta ja toimintavarmuutta voidaan pidentää huomattavasti. Flowplus Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Piippo kertoo. 

Oikein ajoitettu huolto säästää yrityksen kustannuksia, pitää laitoksen toimintavarmana ja auttaa ehkäisemään energiantuhlausta sekä mahdollisia vuotoja, jotka ovat haitaksi ympäristölle ja vesistöille.  

Laitteiden kriittisyysasteen tunnistaminen on kaiken A ja O. Digitalisaatio on helpottanut kunnossapitoa sekä siihen liittyvien lisäarvopalvelujen, kuten seurannan ja analyysin tuottamista. Nykyään melko edullisilla mittalaitteilla päästään kiinni jo pieniinkin yksityiskohtiin. Niitä analysoimalla voidaan löytää laitteen optimaalisin toimintapiste, tai vaihtoehtoisesti korvaava laite suorittamaan tehtävä pienimmällä mahdollisella kulutuksella ja maksimaalisella käyttövarmuudella. 

Moni yritys onkin päättänyt ulkoistaa kunnossapidon kokonaan kunnossapitopalveluita tarjoaville yrityksille, jotta voivat itse keskittyä ydintoimintaansa. 

– Myös Flowplus on lähtenyt tuottamaan lisäarvopalveluita ja lanseerannut Flowdicator -nimisen tuotteen pumppujen, puhaltimien, sähkömoottoreiden ja muiden pyörivien koneiden valvontaan ja analysointiin.  Kehitystyötä on tehty pitkään ja viimein on päästy pisteeseen, jossa voidaan alkaa odottaa tuloksia.


Paikallista palvelua

Pätevät, läheltä löytyvät kunnossapitopalvelut kiinnostavat yrityksiä entistä enemmän. Lähellä olevat palvelut nopeuttavat tilanteisiin reagointia, pienentävät kustannuksia sekä päästöjä kaluston kuljetustarpeen vähenemisen myötä.

– Juuri tähän kysyntään Flowplus Oy on tarttunut ja kehittää alan tarpeisiin ja kysyntään vastaavia palvelukokonaisuuksia. Yhdistelmällä digitaalisia palveluita ja perinteistä kunnossapitoa pystytään tuottamaan parempaa palvelua asiakkaille ja välttämään turhia kustannuksia, Piippo toteaa. 

Haku