Hyppää sisältöön

Perustukset eivät katso maaperää

Perustukset eivät katso maaperää

17.02.2022

Perustus-Ässä Oy on yksi rakennusalan harvoista osaajista, joka on keskittynyt pelkästään perustusten rakentamiseen. Perustukset valmistuvat kohteesta riippuen 1-4 viikossa. 

Perustusten tekeminen on rakennusprojektin kriittisimpiä vaiheita. Perustus-Ässä Oy on alan erikoisosaaja, joka pystyy toteuttamaan kalliovaraisia perustuksia. 


TEKSTI | PEKKA SÄILÄ   KUVA | PERUSTUS-ÄSSÄ

Etelä-Suomen lähes lumeton talvi on ollut poik-keuksellisen hyvä perustusten tekijöille. Maaperä ei ole päässyt kunnolla routimaan ja työt ovat edenneet joutuisasti. Säästä riippumatta perustusten toteutustapaan vaikuttavat sekä tontin maaperä että rakennettavan kohteen ominaisuudet. 

– Hyvän maaperän tontit ovat erityisesti pääkaupunkiseudulla vähissä ja siksi laadukkaasti tehdyt perustukset ovat rakennuksen kannalta erityisen tärkeässä roolissa, kertoo Perustus-Ässä Oy:n toimitusjohtaja Perttu Korhonen

Perustus-Ässä on alan harvoja osaajia, joka on keskittynyt pelkästään perustusten rakentamiseen. Toteutustapoja on useita kohteesta riippuen. Pehmeämmässä maaperässä voidaan valaa erillinen antura, jolla saadaan perustuksille tarvittava kantavuus. Ontelolaatoilla toteutettavaa, tuulettuvaa alapohjaa käytetään perustustapana yleisesti silloin, kun maaperä on kostea. Maaperän ollessa taas liian pehmeä maanvaraisten perustusten tekemiseen käytetään paalutettavia perustuksia, jolloin teräspaalut lyödään kantavaan maaperään. Kalliolle perusteet ankkuroidaan kallion varaisesti suoraan sen päälle. 

– Rakentajan kannattaa muistaa, että perustuskustannukset voivat vaihdella suurestikin riippuen tontin maaperästä. Kallioisille alustoille ankkuroitavat perustukset ovat haastavimpia kohteita. Ne ovat myös meidän erityisalaamme. Ankkuroinnin avulla on mahdollista pystyttää perustukset hyvinkin epätasaisille pinnoille. Kallionvaraiset perustukset ovat yleensä hieman kalliimpi tapa tehdä rakennuksen perustukset, mutta kohteet ovat myös visuaalisesti näyttäviä ja nykyisin myös hyvin kysyttyjä. 

Esimerkkinä haastavan kohteen toteutuksesta Korhonen mainitsee Villa Pasilan työmaan, jossa tontin korkeuseroa ylä- ja alareunan välillä oli kolme metriä. Työ saatiin lopulta toteutettua kallionvaraisilla perustuksilla ilman ensimmäistäkään räjäytystyötä. 

Panostusta asiakaspalveluun 

Korhonen painottaa, että maaperätutkimukset kannattaa teetättää hyvin, ennen varsinaisten rakennustöiden aloittamista. Erityisesti pienrakentajalla budjetti saattaa natista jo alkuvaiheessa, jos rakentamisen edetessä paljastuu, että maaperä ei kestäkään suunniteltuja rakenteita. 

– Keskikokoisena yrityksenä vahvuutenamme on myös se, että voimme elää mukana asiakkaan aikatauluissa. Jos työmaalla tulee viivytyksiä, pystymme sopeuttamaan toimintamme asiakkaan muuttuneeseen tilanteeseen, eikä siitä aiheudu yllättäviä lisäkustannuksia. 

Korhonen toteaa, että osaavia perustusten tekijöitä on Suomessa harvassa, koska ala vaatii osaamista, jonka voi saavuttaa vain pitkäaikaisen kokemuksen kautta. 

– Panostamme myös asiakaspalveluun. Vastaamme kaikkiin yhteydenottoihin, ja tarjouksen kohteesta saa meiltä nopeasti. Käymme aina myös paikan päällä tutkimassa kohteen, jotta osaamme tehdä mahdollisimman hyvän arvion tarvittavien perustusten tarpeesta. Samalla annamme arvion siitä, mitä työvaiheita pitää ottaa huomioon nostokaluston ja liikennejärjestelyjen suhteen. Itse perustusten tekoon meiltä menee kohteesta riippuen 1-4 viikkoa sisältäen sopimuksen teon, suunnittelun ja itse perustusten teon. 

Haku