Hyppää sisältöön

Perhe- ja yritysvarallisuuden neuvonta samassa paketissa

Perhe- ja yritysvarallisuuden neuvonta samassa paketissa

21.02.2022

Alder & Soundin osakkaat Suvi Vänskä ja Lotta Liljelund auttavat työssään yrityksiä niiden laki- talous- ja veroasioiden hoidossa, tarjoamalla kattavaa ja asiantuntevaa kokonaispalvelua.

Alder & Sound tarjoaa kattavia vero-, laki- ja taloudellisen neuvonannon palveluita laajalle asiakaskunnalle perhe- ja kasvuyhtiöistä pörssiyrityksiin. Asiantuntemus ja kokonaispalvelu ovat yrityksen kilpailuvaltteja.

TEKSTI | PEKKA SÄILÄ KUVA | JUHA ARVID HELMINEN

Omistajuuden myötä syntyneen varallisuuden hoito on nykyisin haasteellista. Verotuskenttä on jatkuvassa muutoksessa, ja pykäläviidakossa etenemiseksi tarvitaan asiantuntijaosaamista. Myös yrityksiä koskevilla lakimuutoksilla on välitön vaikutus toimintoihin.

– Markkina on täynnä rajattuihin osa-alueisiin, kuten ainoastaan yritysjuridiikkaan, erikoistuneita yrityksiä. Meidän lähestymistapamme on erilainen. Olemme pelkän asiantuntijan sijaan asiakkaamme luotettu neuvonantaja – huomioimme monipuolisesti kaikki oleelliset näkökulmat verotuksen ja juridiikan osalta. Samalla huolehdimme myös asiakkaidemme varallisuuden säilymisestä ja kestävästä kasvattamisesta, verotusasioihin perehtynyt osakas Suvi Vänskä kiteyttää.

Alder & Soundin laki- ja veropalveluissa otetaan huomioon kokonaisuus, johon kuuluvat yrittäjä, hänen perheensä ja yritysvarallisuutensa.

– Yrityksen liiketoiminnan tukemisen lisäksi autamme yrittäjää myös perhevarallisuuden hallinnointiin liittyvien juridisten ja verotuksellisten näkökohtien huomioimisessa. Monipuolisuus on valtti, jota suurin osa alan toimijoista ei pysty tarjoamaan integroidusti, Alder & Soundin lakiasioihin perehtynyt osakas Lotta Liljelund sanoo.


Neuvonta on kasvussa 

Kokonaisvaltainen toimintatapa verotus- ja laki- sekä varainhallinta-asioissa on osoittautunut lähes kymmenen vuotta toimineelle yritykselle toimivaksi palvelumalliksi.

Tällä hetkellä Alder & Soundilla on asiakkaita maanlaajuisesti yli 500. Erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten vero- ja lakipalveluissa asiakasmäärä on kolmen viime vuoden aikana yli kaksinkertaistunut. Siksi myös Alder & Soundin omistajayrittäjille palveluita tarjoavaa tiimiä on vahvistettu viime vuosina.

Periaatteemme on minimoida yrittäjän taakat ja maksimoida kaikki hyödyt.

Alder & Soundin osakas Lotta Liljelund

– Pienet ja keskisuuret yritykset kaipaavat erityisesti käytännön neuvoja vero- ja lakiasioihin. Isommat, kansainvälistä toimintaa harjoittavat konsernit hakevat asiantuntemustamme haastavien siirtohinnoittelukysymysten hallintaan. Annamme asiakkaidemme käyttöön aina heidän tarpeitaan vastaavan, eri alan osaajista koostuvan nimetyn neuvontatiimimme, jolloin sekä verotukselliset että juridiset asiat tulevat käsiteltyä samalla kertaa ilman useita erillisiä tapaamisia tai toimeksiantoja, Vänskä kertoo.

– Näin voimme tarjota asiakkaan haluamat palvelut avaimet käteen -periaatteella maksimoimalla hyödyt ja minimoimalla yrittäjälle aiheutuvat hallinnolliset taakat. Myös oma valikoitu yhteistyöverkostomme ulkomaisten asiantuntijayritysten kanssa varmistaa sen, että asiakkaalla on käytössään aina parhaat saatavilla olevat palvelut myös rajat ylittävissä tilanteissa. Teemme myös läheistä yhteistyötä varainhoitotahojen kanssa, Liljelund jatkaa.


Asiakaspalvelu keskiössä 

Alder & Soundin asiantuntijat toimivat itse edustamansa yrityksen omistajina, joten tuntuma yrittäjän arkeen on myös omakohtaista.

– Panostamme erityisesti asiakkaidemme kohtaamiseen ja heidän saamaansa palvelukokemukseen. Koska asiakaspalvelu on kaiken keskiössä, siihen kiinnitetään myös uusien osaajien rekrytoinnissa erityistä huomiota, Vänskä sanoo.

– Myös henkilökunnan viihtyvyys ja jaksaminen ovat yritystoimintamme kulmakiviä. Haluamme, että meillä on hyvinvoivia ja sitoutuneita työntekijöitä, jotka ovat motivoituneita tekemään vaativaa asiakastyötä, Liljelund kiteyttää.

Viime aikoina erityisen suosion ovat saaneet Alder & Soundin järjestämät aamiaisseminaarit, joissa on käsitelty etenkin perhevarallisuutta ja sen hallinnointiin liittyviä juridisia sekä verotuksellisia seikkkoja. Näiden tilaisuuksien kautta on tullut myös paljon uusia asiakaskontakteja. Ajankohtaisia asioita sisältävien tietopakettien sisältö on ladattavissa myös yrityksen nettisivuilta. 

Liljelund ja Vänskä rohkaisevat laki- ja veroneuvontapalveluja tarvitsevia yrittäjiä ottamaan suoraan yhteyttä. Alder & Soundin asiantuntijat ovat aina käytettävissä keskusteluihin ilman erillistä toimeksiantoakin.

Haku