Hyppää sisältöön

Parhaat ratkaisut diagnostiikkaan

Parhaat ratkaisut diagnostiikkaan

8.06.2021

Diagnostiikkatuotteita terveydenhuoltoon toimittavan Triolabin toimitusjohtaja Jussi Kurittu, tuotespesialisti Minna Lagström ja huoltopäällikkö Petri Lehtikunnas.

Triolab haluaa löytää kliinisen diagnostiikan huipputuotteet, jotka vastaavat parhaiten suomalaisen terveydenhuollon tarpeisiin. Itsenäisenä jakelijana yritys voi valita parhaat teknologiaratkaisut.

Teksti Tuomas I. Lehtonen  Kuva Suvi Elo

Triolab Oy on toimittanut Suomen terveydenhuoltosektorille diagnostiikkatuotteita vuodesta 1986 lähtien. Yrityksen laajaan tuoterepertuaariin kuuluvat muun muassa akuuttija tehohoidossa, kliinisessä mikrobiologiassa, geneettisten sairauksien diagnostiikassa, veren hyytymistutkimuksissa sekä luonnontieteellisten alojen tutkimuksessa käytettävät laitteet ja tarvikkeet. Yrityksen laitekirjo yltää pienistä kädessä pidettävistä mittareista suuriin täysautomatisoituihin laitteisiin.

Toimitusjohtaja Jussi Kurittu kertoo Triolabin toimivan itsenäisenä jakelijana, jolla ei ole toimintaa rajoittavia sidoksia laitevalmistajiin. Tällä hetkellä Triolabin valikoima koostuu noin 50 valmistajan tuotteista.

– Tavoitteenamme on poimia globaalista tarjonnasta parhaat ratkaisut, jotka sopivat asiakkaidemme prosessien sekä diagnostiikan kehittämistarpeisiin ja parantavat näin terveydenhuoltosektorimme toimintamahdollisuuksia. Monesti myös asiakkaamme ovat ehdottaneet meille valikoiman laajentamista, jotta he ovat saaneet käyttöönsä tarvitsemansa tuoteuutuudet.

Osaaminen on avainasemassa

Triolab Oy kuuluu ruotsalaiseen AddLife-konserniin, jonka omistama Triolab-yritysten ryhmä on erikoistunut terveysteknologiatuotteiden jakeluun kaikissa Pohjoismaissa ja Baltiassa.

– Yhdessä sisaryhtiöidemme kanssa olemme yksi Pohjoismaiden ja Baltian suurimmista terveysteknologia-alan jakelijoista. Suurena toimijana olemme kiinnostava yhteistyökumppani valmistajille. Yhteistyössä pystymme kartoittamaan kattavasti globaalia tarjontaa ja tuomaan asiakkaillemme tuotteita, joiden tarjoamiseen kaikilla alan toimijoilla ei ole resursseja. Toisaalta olemme paikallinen toimija, joka tuntee erittäin hyvin kotimaisen toimintaympäristön ja asiakastarpeet. 

Kuritun mielestä Triolabin keskeisiin vahvuuksiin kuuluu asiakastoimialojen syvällinen tuntemus. Triolabin kaikilla asiakasyhteyshenkilöillä on soveltuva luonnontieteellinen koulutus ja monilla lisäksi kokemusta

työskentelemisestä asiakkaiden työympäristöissä. Osaamisen tärkeys korostuu myös logistiikassa ja tilausten käsittelyssä. Suurin osa Triolabin edustamista tuotteista on vaativia sekä kuljetuksen että säilytyksen osalta.

– Näen, että olemme tärkeä linkki laitevalmistajien ja terveydenhuollon toimijoiden välissä. Periaatteenamme on, että sama yhteyshenkilö auttaa asiakasta tuotteen valinnassa,antaa käyttökoulutuksen ja tarjoaa tukea tuotteen käyttöön. Laitteiden huolloistaja korjauksista vastaa kuitenkin laitevalmistajien kouluttama tekninen tukemme, Kurittu avaa.

Vastuullisuus ohjaa toimintaa

Terveysteknologiatuotteiden jakelua koskevat viranomaisvaatimukset tiukkenevat EU-alueella ja Suomessa koko ajan. Kuritun mukaan Triolab pyrkii ennakoimaan tulevat lainsäädännölliset muutokset ja kehittämään toimintaansa proaktiivisesti. Triolabin prosessit ja järjestelmät on standardoitu ISO 9001:2015-laatusertifikaatin mukaisesti. Triolab on Sailab – MedTech Finland ry:n jäsenenä sitoutunut edistämään potilasturvallisuutta ja terveysteknologian kehitystä eettisin ja läpinäkyvin toimintatavoin.

– Kaikessa toiminnassamme panostamme vastuullisuuteen ja laadukkaan asiakaskokemuksen tuottamiseen. Asiakkailta säännöllisesti keräämällämme palautteella onkin keskeinen rooli toimintamme kehittämisessä, Kurittu toteaa.

Triolab Oy on kliinisen diagnostiikan, luonnontieteellisen tutkimuksen sekä bioteollisuuden tuotteiden myyntiin ja tekniseentukeen erikoistunut suomalainen asiantuntijayritys. Triolab työllistää noin 50 henkilöä Turun, Espoon ja Tampereen toimipisteissä. Yrityksen liikevaihto on yli 20 miljoonaa euroa. 

Haku