Hyppää sisältöön

Parempaa tehoa teollisuuteen

Parempaa tehoa teollisuuteen

18.02.2022

NAPCONin asiakkuuksista vastaava Andreas Frejborg ja liiketoimintayksikön johtaja Perttu Tuomaala esittelevät laitoshoitajien ammatillisessa koulutuksessa käytettävää simulaattoria. 

Neste-konserniin kuuluva tuotannon digitalisoija NAPCON hallitsee teollisuuden prosessit sekä tehostaa koko konsernin toimintaa uusimmilla digitaalisilla työkaluilla. Erikoisyksikön toiminta kasvaa ripeää vauhtia. 


TEKSTI | ANNA GUSTAFSSON   KUVA | ISMO HENTTONEN

Porvoon kupeessa Kilpilahdessa sijaitsee Pohjoismaiden suurin öljynjalostuksen ja kemianteollisuuden keskus. Alue sisältää myös Suomen vilkkaimman sataman. Polttoaineiden lisäksi Nesteen Kilpilahden jalostamon suojissa tehdään myös paljon korkean tason tutkimus- ja kehitystyötä. 

Kilpilahdessa sijaitsee esimerkiksi NAPCON, Neste Engineering Solutions -toimintoihin kuuluva erillinen liiketoimintayksikkö. Neste Engineering Solutions toteuttaa teollisessa mittakaavassa Neste-konsernin innovaatioita sekä suuria investointiprojekteja ja on asiakkaidensa kumppani jatkuvassa tuotannon kehittämisessä esimerkiksi digitalisaation avulla. NAPCON syntyi jo yli 30 vuotta sitten tarpeesta parantaa tuotannon tehokkuutta ja turvallisuutta digitaalisten ratkaisujen avulla. 

NAPCON tarjoaa ratkaisuja teollisten tuotantoprosessien tehostamiseen, turvallisuuden parantamiseen sekä prosessiteollisuuden operaattorien koulutukseen. 

Sovelluksia on jo yli 170 ja asiakkuuksia yli 20 maassa, Lähi-Idässä, Aasiassa, Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Viime vuosien aikana kasvu on ollut teknologian kehittymisen ansiosta huimaa. 

– Tekoälyn, automaation ja digitalisaation valjastaminen teollisten prosessien avuksi siivitti NAPCON:in viime vuonna 38 prosentin kasvuun. Tekniset esteet ovat poistuneet ja digitalisaatio ottaa parhaillaan ennennäkemättömän nopeita kehitysharppauksia, kertoo Perttu Tuomaala, NAPCON liiketoimintayksikön johtaja. 

Dataan pohjautuva kokemus 

NAPCON hyödyntää liiketoiminnassaan tuotantoprosessien hallintaa ja yhdistää sen automaatio-, simulaatio ja ohjelmisto-osaamiseen. Ohjelmistoihin ja digitaalisiin palveluihin perustuvien yritysten toimintaa ja tuotteita ei ole aina helppoa kuvailla. NAPCON:in osalta yksi tuotteista on kuitenkin varsin konkreettinen. 

Luokkahuoneellinen tietokonemonitoreja toimii prosessihuoltajien koulutuksessa. Laitoksen ajamisen erilaiset tilanteet ja skenaariot on mallinnettu ja harjoittelu häiriötilanteita varten toimii samaan tapaan kuin lentäjät harjoittelevat simulaattorilla laskeutumista. 

– Oppimissimulaatio ei olisi mahdollinen ilman vuosikymmenten aikana kertynyttä dataa, jota on nyt mahdollista hyödyntää, kertoo NAPCONin asiakkuuksista vastaava Andreas Frejborg

Meillä pääsee ratkaisemaan globaalin tason ongelmia etu-joukoissa. 

NAPCON liiketoimintayksikön johtaja Perrtu Tuomaala

Frejborg lisää, että dataan pohjautuvilla malleilla voidaan teko-älyn ja koneoppimisen kautta antaa myös erilaisia ennusteita teollisuuslaitoksille, esimerkiksi energiankulutuksesta ja tuotannon laadusta. 

– Meillä on koko ajan kattava käsitys asiakkaidemme laitosten tuotannosta ja nykytilanteesta pohjautuen dataan. Mutta voimme käyttää dataa myös mallintamaan erilaisia tulevaisuuden ratkaisuja. 

Esimerkiksi energiatehokkuuden parantamisesta teollisissa prosesseissa on hyviä kokemuksia. Nesteellä panostetaan energiatehokkuuteen paljon konsernitasolla asti. 

– Teollisuuslaitoksen energiatehokkuudessa on monta muuttujaa, se on kuin Rubikin kuutio. Kantavana ajatuksena on aina asiakkaan liiketoiminnan kasvattaminen, mutta päästökattojen ja -tavoitteiden vuoksi myös energiaratkaisuilla on kasvava merkitys, Frejborg sanoo. 

Uusia osaajia haetaan 

Työntekijät arvostavat NAPCON:in työilmapiiriä, jossa yhdistyy startup-yritysten innovatiivisuus ja ison yrityksen vakaus. Yksikössä työskentelee parhaillaan 75 ammattilaista esimerkiksi kemian, tietotekniikan, automaation ja prosessitekniikan aloilta. Kasvun myötä käynnissä on parhaillaan laaja haku uusille työntekijöille. Valtteina ovat aidosti kansainvälinen ja innovatiivinen työympäristö. 

– Meillä on käytössä uusimmat työkalut ja jos jotain ei vielä ole, se kehitetään. Meillä pääsee ratkaisemaan globaaleja ongelmia etujoukoissa, Tuomaala vakuuttaa. 

Innovointia & investointeja 

  • NAPCON tavoittelee digitaalisten ratkaisujen avulla teollisen tuotannon energiatehokkuutta, laatua sekä turvallisuutta. 
  • Yksiköllä on projekteja käynnissä Lähi-Idässä, Suomessa ja Kanadassa. 
  • Porvoon, Turun, Oulun ja Rotterdamin toimistot työllistävät yhteensä 75 ammattilaista.

Haku