Hyppää sisältöön

Palkallinen koulutus kiinnostaa

Palkallinen koulutus kiinnostaa

3.12.2021

Oppisopimusopiskelija Anne Tammela, palvelupäälliköt Elina Junnola ja Triin Vares ja työelämäasiantuntija Pilvi Peltola korostavat oppisopimusopiskelun hyötyinä sen joustavuutta ja käytännönläheisyyttä.

STEP-koulutuksen järjestämät lähihoitajaopinnot suoritetaan sosiaali- ja terveysalan työnantajan palveluksessa palkallisessa työsuhteessa. Järvenpäässä käynnistynyt koulutus on kiinnostanut erityisesti alanvaihtajia.

Teksti Ritva-Liisa Sannemann  Kuva Joona Raevuori

Yksi alanvaihtajista on järvenpääläinen Anne Tammela, joka on solminut palkallisen työ-  ja oppisopimuksen ammattiopisto Spesian kanssa. Tammela työskentelee Spesian Järvenpään toimipaikassa koulunkäyntiavustajana. 

Tammela ehti työskennellä 16 vuotta eri tehtaiden tuotannossa, kunnes elämäntilanne ajoi etsimään uutta alaa. Sopivasti eteen osui STEP-koulutuksen ilmoitus lähihoitajaksi haluavien oppisopimuskoulutuksesta.

– Halusin ihmisten lähelle töihin. Olen viihtynyt uudessa työssä todella hyvin ja tunnen olevani oikeassa paikassa, Tammela kertoo.

Spesian opiskelijat ovat erityisen tuen tarpeessa olevia nuoria. Tammela toimii päivisin logistiikan perustutkinnon osaamisalalla oppijan henkilökohtaisena avustajana. Työssä hänen aiempi osaamisensa logistiikan terminologian tuntijana pääsee oikeuksiinsa.

– Tavoitteena onkin, että alanvaihtajien omaa osaamista hyödynnetään oppisopimuskoulutuksessa, kertoo työelämäasiantuntija Pilvi Peltola STEP-koulutuksesta.

Tammela on tyytyväinen työaikaansa, joka määräytyy lukujärjestyksen pohjalta ja käsittää 30 tuntia viikossa. Työstä hänelle maksetaan alan mukaista palkkaa. Taloudellinen turva mahdollistaa erityisesti perheellisten alanvaihtajien opinnot. Tammelan perheeseen kuuluu puoliso ja tämän kolme teini-ikäistä lasta.

OLEN VIIHTYNYT uudessa työssä hyvin ja tunnen olevani oikeassa paikassa.

Ratkaisu työvoimapulaan

STEP-koulutus, entinen Seurakuntaopisto, etsi oppisopimustyöpaikkoja ja hakijoita viime keväänä. Peltola katsoo, että oppisopimuskoulutus voikin olla yksi ratkaisu lähihoitajien kasvavaan työvoimapulaan. Kovan kysynnän takia uusi ryhmä on suunnitteilla ensi kevääksi Helsingin toimipisteeseen.

Järvenpään kampuksen ryhmässä on aloittanut syksyn mittaan 25 lähihoitajaopiskelijaa. Oppisopimukseen voi kuitenkin hakea pitkin vuotta, jos työpaikka löytyy. 

Opinnot suunnitellaan henkilökohtaisesti, ja ne kestävät vuodesta reiluun kahteen vuoteen. Pituuteen vaikuttavat aiempi työkokemus, koulutus ja harrastuneisuus. 

Työelämässä oppimisen ohella ryhmäläiset käyvät kolmena iltana kuussa lähiopetuksessa Järvenpään kampuksella. 

– Iltaisin tapahtuva lähiopetus on järkevä ratkaisu, koska se ei vähennä työaikaa tai palkkaa. Meillä on oppisopimuskoulutuksessa useita lähihoitajiksi opiskelevia, joille ryhmän tuki antaa potkua opintoihin, kertoo palvelupäällikkö Triin Vares Spesiasta.

STEP-koulutuksen oppisopimuskoulutusryhmässä on mukana muitakin sosiaali- ja terveysalan työnantajia, kuten Attendo, Sipoon Palvelutalosäätiö ja Eteva. Myös Pieksämäellä on käynnistymässä maaliskuussa lähihoitajien oppisopimuskoulutus yhteistyössä kaupungin kanssa.

Oppia työn kautta

  • Oppisopimuskoulutuksessa tehdään opittavan alan töitä työelämässä.
  • Opiskelija solmii oppisopimuksen tutkintoon sopivaan yritykseen ja työstä maksetaan palkkaa.
  • Tutkinnon ja palkan lisäksi opiskelijalle kertyy työkokemusta.

Motivaatio on vahvaa

Spesia on pestannut oppisopimuskoulutettavia jo usean vuoden ajan. Ammattiopisto pitää oppisopimusta erinomaisena tapana rekrytoida määräaikaisia työntekijöitä, joista monet jäävät valmistumisen jälkeen vakituiseen työhön opiskelupaikkaansa. 

– Hakijoiden motivoituneisuus on vahvaa. Se paistoi jo työhaastattelussa. Saimme oppisopimusopiskelijoita monilta aloilta, ja se näkyy rikkautena työympäristössä, sanoo palvelupäällikkö Elina Junnola Spesiasta.

Junnola toimii Tammelan lähiesihenkilönä ja on perehdyttänyt tämän työtehtäviin. Junnola huolehtii myös koulunkäyntiavustajien viihtymisestä ja jaksamisesta säännöllisten keskustelujen ja yhteydenpidon kautta. Lisäksi Tammelalle on nimetty työpaikkaohjaaja.

Perusasiat opitaan työssä

Lähihoitajiksi opiskelevat oppivat käytännön työssä kaikki perusasiat. Syventävät opinnot valitaan työpaikan mukaan joko vammaistyöhön, iäkkäiden asiakkaiden hoitotyöhön tai mielenterveys- ja päihdetyöhön. 

Anne Tammela on koulunkäyntiavustajan työssä perehtynyt jo useisiin perusasioihin, kuten toimintakyvyn tukemiseen, ravitsemukseen, apuvälineiden käyttöön, asiakkaan ohjaamiseen ja vuorovaikutustilanteisiin. 

– Olen mukana esimerkiksi kokoontumisissa, joissa eri alojen ammattilaiset päivittävät yhdessä tuettavan henkilökohtaisen opetuksen kehittämissuunnitelmaa, Tammela kertoo.

Tammelan rooli avustajana on tärkeä, koska hän kykenee tuomaan keskusteluun käytännön näkökulmia tuettavan henkilön arkisesta pärjäämisestä ja tukitarpeista. Samalla syntyy mahdollisuus oppia moniammatillista yhteistyötä, jota lähihoitaja tulee omassa työssään varmasti tarvitsemaan.

Haku