Hyppää sisältöön

Päästöt kuriin mittaamalla

Päästöt kuriin mittaamalla

16.12.2021

Gasmetin tuotepäällikkö Emilia Jyrkiäinen ja markkinointipäällikkö Nenne Nordström uskovat entistä tarkemman päästömittauksen voimaan taistelussa ilmastonmuutosta vastaan.

Teollisuuden tiukentuvat päästörajat sekä ilmaston tila peräänkuuluttavat tarkemman päästömittauksen perään. Gasmet Technologies toimittaa mittausratkaisuja teollisuudenalojen ja ilmaston tutkimuksen käyttöön.


TEKSTI | JOONAS RANTA  KUVA | GASMET

Jotta ympäristölle haitalliset päästöt saadaan minimoitua, tulee meidän tietää, mitä ilmassa oikein on. Tämä pätee niin teollisuuden päästöjen kuin ympäristössä luonnollisten prosessien myötä syntyvien kaasujen kohdalla.

Uudet päästömittausratkaisut mahdollistavat aiempaa kunnianhimoisemmat ilmastotavoitteet. Mittausteknologian kehittyminen onkin avainasemassa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan.

– Totuus on, että ilman luotettavaa päästömittausta ja teknologiaa, ei myöskään päästörajoja voida alentaa, kertoo päästömittausratkaisuja teollisuudelle ja tutkimukseen toimittavan Gasmet Technologies Oy:n markkinointipäällikkö Nenne Nordström.

Tehtaiden ja tuotantolaitosten lisäksi esimerkiksi jätteenpolttolaitosten vaatimuksia määrittää suurelta osin laki. Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan aina ympäristösuojelulain mukainen, tehdaskohtainen ympäristölupa.

Lisäksi eri kasvihuonekaasuilla on omat luonnolliset päästölähteensä. Metsät, suot, pellot ja esimerkiksi vesistöt voivat toimia lähteinä tai nieluina. Muun muassa maanmuutostöissä on tärkeä tietää, miten työ vaikuttaa alueen luonnollisiin kasvihuonekaasupäästöihin.

Vientiä Amazonille asti 

Gasmet Technologies on ainoa suomalainen teollisen mittakaavan päästömittausratkaisujen valmistaja ja toimittaja. Maailmanlaajuisesti yritys on toimittanut jo yli 4000 laitetta asiakkailleen. Alansa huippuna tunnetun yrityksen teknologiaa voi löytää aina arktisilta alueilta Amazonille asti.

Mittausteknologialla voidaan varmistaa, että sitä käyttävän tehtaan tai muun laitoksen päästöt noudattavat niin sanottua teollisuuspäästödirektiiviä, eli IED:tä (Industrial Emissions Directive). Erilaisten toimialojen erityispiirteisiin taas vastataan toimialakohtaisilla BAT-vertailuasiakirjoilla ja jäsenmaita sitovilla BAT-päätelmillä. Päätelmät määrittävät parhaat käyttökelpoiset tekniikat, joilla nykyisiä päästötasoja matalammat päästöraja-arvot voidaan saavuttaa sekä toimialakohtaiset BAT-päästötasot, joiden mukaan ympäristöluvat jäsenmaissa määritellään.

Ilman luotettavaa päästömittausta ja teknologiaa ei päästörajoja voida alentaa.  

Gasmet Technologies Oy:n markkinointipäällikkö Nenne Nordström.

– Eri toimialoilla on omat erikoispiirteensä myös päästöjen suhteen. Tämä on myös huomioitu regulaatiossa. Kattotason pyrkimys on silti sama: ilmastolle haitallisten päästöjen leikkaaminen entistä tehokkaammin, Nordström painottaa. 

Suuria voimalaitoksia koskevat BAT-päätelmät julkaistiin 2017. Uusina päästömittausvaatimuksina on muun muassa jatkuvatoiminen elohopean mittaus yli 300 megawattitunnin laitoksille sekä ammoniakin jatkuvatoiminen mittaus SCR- sekä SNCR-järjestelmiä käytettäessä.

– Suurilla voimalaitoksilla on siirtymäaikaa jäljellä vielä kaksi vuotta, jonka aikana laitokset päivittävät esimerkiksi puhdistus- tai päästömittausteknologiaansa päätelmien mukaisiksi, täsmentää tuotepäällikkö Emilia Jyrkiäinen.

Jätteenpolttoa koskevat BAT-päätelmät hyväksyttiin viime kesäkuussa.

– Vuonna 2023 päättyy myös jätteenpolttolaitosten siirtymäaika. Yhtenä uutena asiana BAT-päätelmissä on mukana päästömittausvaatimus myös elohopealle, Jyrkiäinen jatkaa. 

Tuloksia mittaamalla 

Ilmastonmuutoksen kannalta oleellisimman yhdisteen, hiilidioksidin, lisäksi Gasmetin teknologia tunnistaa ja mittaa yli 400 eri kaasua. Ja havaittavien komponenttien määrä vain kasvaa.

– Jokaisella kaasulla on oma sormenjälkensä. Kun kaasu on tiedossa, voidaan se lisätä asiakkaan niin sanottuun kaasukirjastoon. Sitten kaasun pitoisuus voidaan määrittää tarkasti. Uutta laitetta ei tarvita, vaan kyse on pienestä ohjelmistomuutoksesta. Tehtailla ja tutkimuksessa, Jyrkiäinen avaa.

Mittaukset parantavat myös työturvallisuutta. Esimerkiksi pitkän matkan suljettuna kulkeneet rahtikontit voivat sisältää ihmiselle vaarallisen korkeita kaasupitoisuuksia. Pahimmillaan kontin avaaminen aiheuttaa vakavia oireita taia jop hengenvaaran lastin purkajalle. Onnettomuuksien välttämiseksi konttien sisäilma on suositeltavaa mitata ennen avaamista.

– Päästömittaaminen on muutakin kuin vastuullisuutta ja reagointia säädöksiin. Jo nyt useat yritykset julistavat päästöjensä vähenemistä vuosiraporteissaan, Nordström toteaa.

– Suomalaiset voivat olla erityisen ylpeitä siitä, että ilmastonmuutoksen ehkäisemisen kannalta näinkin ratkaisevassa asemassa olevaa teknologiaa valmistetaan ja kehitetään kotimaisin voimin, Jyrkiäinen ja Nordström iloitsevat. 

Haku