Hyppää sisältöön

Oulu törmäyttää rohkeasti kulttuuria ja teknologiaa 

Oulu törmäyttää rohkeasti kulttuuria ja teknologiaa 

15.11.2022

Hanna Holappa, Zuojia Peng ja Hadi Mir viihtyvät Oulussa, joka tunnetaan innovatiivisena teknologia- ja koulutuskaupunkina, jonka keskeisiin vahvuuksiin kuuluu myös kulttuuri.

Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodelle 2026 valittu Oulu haluaa kulttuurin ja teknologian yhteistyöstä pysyvän osan kaupunkikehitystä. Oulun yliopiston 6G-lippulaivahanke tuo ohjelmaan uusia kulttuurin kokemisen tapoja ja taidemuotoja. 

TEKSTI | SAANA LEHTINEN   KUVA | MIKKO TÖRMÄNEN JA TECHART

Oululla on pitkä historia teknologia- ja koulutuskaupunkina: erityisesti langattoman teknologian tutkimuksesta tunnetusta Oulun yliopistosta on ponnahtanut maailmalle lukuisia innovaatioita ja huippuosaajia. Samaan aikaan kaupunki kukkii myös luovuudesta, mikä tarjoaa asukkaille ja satunnaisille vierailijoille monipuoliset mahdollisuudet niin kulttuurin kokemiseen ja tekemiseen kuin sen opiskelemiseen. Pohjois-Suomen kulttuurielämän keskus tunnetaan kuitenkin edelleen pääosin teknologiamaineestaan. 

– Oulussa asuvia ja täällä vierailevia haastatellessamme on selvinnyt, että yksi keskeisimmistä vahvuuksistamme, kulttuuri, jää usein piiloon katukuvassa, Oulun kaupungin TechArt-hankkeen projektipäällikkö Olli Rantala toteaa. 

Nyt Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodelle 2026 valittu Oulu pyrkii tekemään kulttuurista ja teknologiasta entistä näkyvämpää ja kaikille saavutettavampaa kaupungin arjessa. Kulttuuripääkaupunkivuoden teemana on teknologiaa ja kulttuuria törmäyttävä kulttuuri-ilmastonmuutos, jonka ytimessä on alueelta jo löytyvän maailmanluokan osaamisen valjastaminen kaupungin haasteiden taklaamiseen. 

Kulttuurin ja teknologian yhteistyö on otettu Oulussa osaksi muun muassa yksinäisyyden, nuorisotyöttömyyden ja globaalin ilmastokriisin torjumista. 

– Tavoitteena on paremmin voiva, yhteisöllisempi ja elinvoimaisempi alue, tiivistää kulttuuripääkaupunkivuotta varten perustetun Oulu2026-säätiön tuottajana työskentelevä Asta Salomaa

Jatkuvuuden luomista 

Kulttuurin ja teknologian yhteentörmäyttämistä ei kehitetä ainoastaan Oulussa. Kulttuuripääkaupunkivuotta valmistelevassa Oulu2026-hankkeessa on mukana yhteensä 34 Pohjois-Suomen kaupunkia ja kuntaa. 

Yhden tavan uusien ratkaisujen kokeilemiseen ja eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön tarjoaa Oulun kaupungin TechArt-hanke, jossa teknologia toimii saavutettavamman kulttuurin mahdollistajana. Ekosysteemiyhteistyötä pilotoiva hanke on tuonut Oulun alueelle monipuolisen kirjon digitaalisia kokeiluja aina LUMO-valofestivaalista kulttuurien välistä vuorovaikutusta vahvistavaan Satuseinään saakka. 

– Oulun pääkirjastossa viime kesänä esillä ollut interaktiivinen Satuseinä toi MusicFairyTales Oy:n tuottamat musiikkisadut oululaisten saataville useilla kielillä samaan aikaan. TechArt lisäsi valikoimaan Oulun murteella ja ukrainan kielellä toteutetut versiot suomalaista kulttuuria esittelevästä Maaria Taivaanlaulaja -sadusta, Rantala kertoo. 

Oulun kulttuuripääkaupunkivuoteen kiinteästi liittyvän hankkeen tavoitteena on suomalaisten ja kansainvälisten osaajien houkutteleminen Oulun alueelle. Tässä tärkeässä roolissa on uusien liiketoiminta- ja työllistymismahdollisuuksien luominen sekä monitieteisen Oulun yliopiston tarjoamat valmiudet eri tutkimusalojen yhdistelemiseen. Esimerkiksi lääketieteen opiskelija voi yhdistää opintoihinsa terveysteknologiaa, kasvatustieteilijä taas täydentää tutkintoaan oppimisteknologian kursseilla. 

– Vaikka kulttuuri-ilmastonmuutos on osa Oulun kulttuuripääkaupunkivuotta, haluamme saada aikaan pitkäjänteistä toimintaa ja pysyviä vaikutuksia. Alueelle töihin jäävät ammattilaiset ovat keskeinen osa jatkuvuuden luomista, Salomaa painottaa. 

Salomaa on itsekin esimerkki Ouluun muuttaneesta ja kaupunkiin jääneestä osaajasta. Hän muutti Helsingistä Ouluun kymmenen vuotta sitten saatuaan opiskelupaikan Oulun yliopiston musiikkikasvatuksen pääaineesta. Salomaan oli tarkoitus viihtyä uudessa kotikaupungissaan vuoden verran, mutta ajatukset paluumuutosta unohtuivat ensimmäisenä opiskeluvuotena. 

– Yhtäkkiä olinkin jo valmistunut ja sitten työelämässä, luonnonläheiseen ja asumiskustannuksiltaan kohtuulliseen Ouluun nopeasti tykästynyt Salomaa kertoo. 

Teknologian ja kulttuurin yhteistyö luovat ennennäkemättömiä mahdollisuuksia myös kaupungin vahvuuksien viestimiseen ja tulevaisuuden osaajien tavoittamiseen. 

– Oulun yliopisto tekee jo nyt paljon työtä houkutellakseen kaupunkiin huippututkijoita. Tätä työtä on mahdollista tehdä myös luovia sisältöjä hyödyntämällä, Rantala sanoo. 

Ihmisten internet rakentaa saavutettavaa kulttuuria 

Oulun päämääränä on tarjota vähintään 70 prosenttia kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmasta myös digitaalisessa muodossa. Luvassa ei ole pelkkää tapahtumien striimausta, vaan perinteisten ratkaisujen rinnalle on tarkoitus tuoda laaja kirjo vuorovaikutteisempia vaihtoehtoja. 

Uraauurtavia ratkaisuja kehitetään parhaillaan Oulun yliopistossa. Avainasemassa on hyppy langattoman teknologian seuraavaan aikakauteen. 

– Oulun yliopisto käynnisti 6G-tutkimuksen vuonna 2018 ensimmäisenä tutkimuslaitoksena maailmassa, langattomaan tietoliikennetekniikkaan erikoistunut professori Ari Pouttu taustoittaa. 

Ihmisten internetiksi kutsuttu 6G voi kaventaa merkittävästi virtuaalisen ja paikan päällä fyysisesti koettavan kulttuurielämyksen välistä eroa. Erilaiset näyttöteknologiat tekevät puolestaan mahdolliseksi uudenlaisia kokemisen tapoja ja fyysisestä tilasta mallinnetun digitaalisen kaksosen ansiosta tapahtumia voi seurata virtuaalisesti mistä kuvakulmasta tahansa. 

Kuvassa tekoäly DALL-E 2:n tuottama näkemys kulttuurin digitalisaatiosta ja kulttuuri-ilmastonmuutoksesta. 

Jatkuvasti etenevä digitalisaatio monipuolistaa myös kulttuuritarjontaa ja taiteen esittämisen tapoja. 

– Kun langattomat verkot ja internet saadaan viivekontrolloitua, esimerkiksi sinfoniaorkesterin jäsenten soitto voidaan yhdistää toisiinsa, vaikka orkesterin jäsenet ovat eri puolilla maailmaa, Pouttu kertoo. 

Uusia tekemisen ja kokemisen tapoja korostaa myös tulevaisuudentutkija Risto Linturi

– Digitaalitekniikan rooli musiikin tuottamisessa sekä peli- ja elokuvataiteessa on jo nyt suuri. Tekoäly ja digitaaliteknologia tulevat synnyttämään täysin uusia taidemuotoja samalla tavalla kuin valokuva ja elokuva tekivät. Toisin kuin tallenteet, ne voivat olla laajasti osallistavia ja monin eri kerroksin kaupungin laajuisia. 

Moni uuden teknologian mahdollistama, vielä kaukaiselta vaikuttava ratkaisu voi olla arkea Oulun kulttuuripääkaupunkivuotena 2026. Paljon on mahdollista jo nyt, siitä esimerkkinä on Oulun yliopiston kampuksen oma 6G-testiverkko, joka rakentaa fyysisen kampusalueen rinnalle digitaalista maailmaa, MetaCityä. Vastaavanlainen digitaalinen malli voidaan rakentaa nykyosaamisella Oulu2026-alueen muodostavasta 34 kunnasta. 

Hyvinvointia yhteistyöllä 

Kaikki Oulu2026:ssa mukana olevat toimijat ovat sitoutuneet noudattamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Oulu2026-hankkeen tärkeän tavoitteen, kulttuurin ihmisille ja ympäristölle tuomien hyvinvointivaikutusten, selvittämiseen tarvitaan edistyksellisiä mittaustekniikoita. Oulun yliopiston rooli korostuukin kulttuuripääkaupunkivuoden hankkeessa myös luotettavan tiedon ja uusien mittausteknologioiden mahdollistajana. 

Yhdessä tekeminen ei rajaudu kuitenkaan alueen tutkimuslaitosten ja kuntien tekemään yhteistyöhön, vaan ideoita otetaan vastaan myös Oulu2026-alueen asukkailta. 

Lisäksi asukkaiden kädenjälki tulee näkymään kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmatuotannossa: ohjelmaan on parhaillaan käynnissä avoin haku, johon kuka tahansa saa osallistua.

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON

 • Oulun yliopisto mahdollistaa opintojen yhdistelemisen eri tieteenaloilta. Joustavuutta painottava yliopistokoulutus antaa mukautumiskykyä muuttuvan maailman luomiin haasteisiin. 
 • Kevään 2023 yhteishaussa ja avoimen väylän haussa on tarjolla yhteensä yli 70 tutkinto-ohjelmaa kahdeksalta alalta:
  • Humanistiset tieteet
  • ICT-alat
  • Kasvatusalat ja psykologia
  • Kauppatieteet
  • Luonnontieteet
  • Lääketieteet
  • Tekniikan alat ja arkkitehtuuri
  • Terveys-ja hyvinvointialat 
 • Oulun yliopisto tukee jatkuvaa oppimista tarjoa-malla täydennyskoulutuksia työuran eri vaiheisiin ja uusiin alkuihin. 
 • Opiskeluun voi tutustua matalalla kynnyksellä Avoimen yliopiston kursseilla, joiden kautta voi aueta väylä myös tutkinto-opiskeluun. 

Haku