Hyppää sisältöön

Oppisopimuksella vastataan työelämän tarpeisiin

Oppisopimuksella vastataan työelämän tarpeisiin

2.03.2021

Myymäläpäällikkö Toni Jokinen toimii oppisopimusopiskelija Marika Sinervon työpaikkaohjaajana K-Rauta Merituulessa, Espoossa.

Oppisopimuskoulutus tarjoaa työpaikoille joustavan ja kustannustehokkaan tavan hankkia osaavaa työvoimaa ja päivittää nykyisen henkilöstön osaamista.

Teksti Tuomas I. Lehtonen  Kuva Patrik Pesonen

Suomen Oppisopimusosaajat ry:n hallituksen puheenjohtaja Virpi Spangar ja opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvos Mari Pastila-Eklund kertovat oppisopimuskoulutuksen soveltuvan moniin tarpeisiin. Siten voi nimittäin suorittaa minkä tahansa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon, tutkinnon osan tai yksilöllisesti räätälöidyn opintokokonaisuuden. Opiskelija voi yhtä hyvin olla ensimmäistä tutkintoaan suorittava nuori tai työelämää jo nähnyt konkari.

– Oppisopimus soveltuu uuden työntekijän rekrytointivaiheeseen tai nykyisen henkilöstön kouluttamiseen. Yrittäjä voi itsekin kouluttautua oppisopimuksella esimerkiksi yrittäjän ammattitutkintoon tai johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon. Yrityksen näkökulmasta oppisopimus tarjoaa joustavan tavan ylläpitää ja kehittää henkilöstön osaamista, työhyvinvointia ja yrityksen liiketoimintamahdollisuuksia, Spangar kertoo.

Oppisopimuksella oppiminen tapahtuu pääasiallisesti työpaikan työtehtävien parissa, työpaikkaohjaajan ohjauksessa. Oppilaitos seuraa ja arvioi koulutuksen etenemistä, osallistuu opiskelijan ohjaukseen ja järjestää täydentävää koulutusta sekä osaamisnäytöt työpaikalla.

– Oppisopimus soveltuu tilanteisiin, joissa työpaikan olosuhteet ja työtehtävät tukevat tiettyyn tutkintoon tarvittavaa oppimista, työpaikka pystyy sitoutumaan opiskelijan opettamiseen ja koulutettavalla on työpaikka tai yritys perustettuna. 

Opiskelijalle nimetään työpaikalta ohjaaja, jonka oppilaitos kouluttaa tehtävään. Yrittäjäopiskelija taas hankkii itselleen mentorin, jolla on tarvittava toimialan osaaminen ohjaajana toimimiseen. Mentoria voi etsiä Mentoripankki.fi-sivustolta

Koulutus räätälöidään

Oppisopimus.fi-sivustolle on kerätty kattavasti tietoa oppisopimuksesta ja tutkintovaihtoehdoista. Pastila-Eklund suosittelee kysymään lisätietoa koulutusvaihtoehdoista myös ammatillista koulutusta antavista oppilaitoksista. Oppilaitokset osaavat kertoa oppisopimukseen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista sekä sopivat työnantajan ja työntekijän kanssa yhteistyössä, miten oppisopimus toteutetaan. 

– Keskustelut oppilaitoksen kanssa ovat työnantajille usein hedelmällisiä ja synnyttävät laajemminkin ideoita henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Koulutuksiin on jatkuva haku, eli opinnot voi aloittaa milloin vain, Pastila-Eklund sanoo.

Työnantaja maksaa oppisopimusta suorittavalle työntekijälle TES:in mukaista palkkaa. Perustutkintokoulutus on työnantajalle ja työntekijälle maksutonta, mutta ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutuksista oppilaitokset voivat periä opiskelijalta opiskelijamaksun. Muita kuluja työnantajan maksettavaksi ei tule. Oppilaitos voi maksaa työpaikalle työntekijän ohjauksesta koulutuskorvausta. 

– Oppisopimus on kustannustehokas ja joustava vaihtoehto sekä työnantajalle että työntekijälle. Sen avulla voidaan vastata työelämän nopeasti muuttuviin osaamistarpeisiin, Pastila-Eklund toteaa.

Haku