Hyppää sisältöön

Oppilaitos toimii tulkkina työn ja osaajan välillä

Oppilaitos toimii tulkkina työn ja osaajan välillä

15.11.2022

Tredun opiskelijoiden joukossa kielten ja kulttuurien kirjo on vahvasti läsnä arjessa. Opiskelijat puhuvat yhteensä 77 eri äidinkieltä sekä edustavat 98 eri kansalaisuutta. 

Pirkanmaalla sijaitsevan ammatillisen oppilaitoksen Tredun tavoitteena on toimia tulkkina työelämän ja ammatillisen osaajan välillä.

TEKSTI | JONATAN LAUSTI   KUVA | OLLI-PEKKA LATVALA

Työelämä elää vahvaa murrosta, joka luo uusia tarpeita yrityksille. Tarvitaan nopeasti tuoretta työvoimaa, joka voidaan kouluttaa yritysten yksilöllisiin tarpeisiin. Tarve on toisaalta myös nykyisen henkilökunnan uudelleenkouluttamiseen sekä osaamisen kehittämiseen. Kotimaiset työmarkkinat eivät aina riitä, vaan tarvitaan kansainvälisiä osaajia, mikä vaatii alalle perehdyttämisen lisäksi kieli- ja kulttuurikoulutusta. 

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu on tunnistanut työelämätarpeen muutoksen ja kehittänyt toimintaansa vastaamaan siihen. Tredun opiskelijat ovat taustaltaan hyvin erilaisia: nuoria ja aikuisia, työelämässä olevia ja sinne valmistautuvia, Suomessa jo olevia maahanmuuttajia, maahan työn tai 

koulutuksen perässä saapuvia ja ulkomaisia opiskelijaryhmiä. 

Turvatakseen opiskelijoiden työllistymisen samalla vastaten yritysten yksilöllisiin tarpeisiin, Tredun opinnot räätälöidään suoraan työelämään sopiviksi. Opinnot voivat muodostua kokonaisesta tutkinnosta, tutkinnonosista tai niiden yhdistelmistä. Tarpeisiin vastataan myös englanninkielisillä koulutuksilla. 

– Toimintamme päämääränä on opiskelijan työllistyminen opintojensa jälkeen ja se, että yritys pääsee tutustuttamaan opiskelijat suoraan alansa erityisosaamisen pariin, kertoo Tredun yrityskoordinaattori Sami Heikkilä. 

Vuoropuhelulla on iso rooli 

Heikkilä painottaakin molemminpuolisen vuorovaikutuksen merkitystä. Kun yritys kertoo tarpeistaan, voidaan opiskelukokonaisuutta räätälöidä onnistuneemmin, mikä hyödyttää kaikkia osapuolia. 

Heikkilä nostaa esimerkkinä yritysyhteistyön Kiillon kanssa. Kiilto tarjoaa ajankohtaista tietoa toiminnastaan opettajille muun muassa oppilaitosvierailuilla sekä keskusteluiden ja työpaikkaohjauksen yhteydessä. Näin opettajat tunnistavat yrityksen tarpeet ja opiskelijat saavat selkeän kuvan työnantajasta. Avoimen vuoropuhelun ansiosta Tredusta lähtee useiden eri koulutusalojen opiskelijoita Kiillolle suorittamaan työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Opettajat ohjaavat opintojen edistymistä työnantajakäynneillä, jotka vahvistavat yhteistyön tiiviyttä ja toimivuutta. 

Tredun toinen olennainen rooli on vieraskielisen työvoiman kouluttaminen suomenkieliseen työympäristöön. 

Useilla aloilla, kuten teollisuudessa, kiinteistö- ja sote-alalla, osaajapulan kasvaessa ulkomaisen työvoiman tarve on nousussa. Tredu osaltaan mahdollistaa sen, että vieraskieliset saavat vahvan koulutuksen ja työssäoppimisen, jotta edellytykset toimia Suomessa ovat olemassa. Koulutusta annetaan oppilaitoksessa tai osana rekrytointia. 

Tärkeässä roolissa on myös kielikoulutus. Työelämässä osaajille kaivataan usein suomen kielen perusteita ja joskus tarvitaan myös alan omaa sanastoa. Ratkaisuna toimivat tällöin eri tasoiset kielikoulutukset. 

– Suomen pitovoimatekijöitä pitää kehittää – ulkomailta tulleiden opiskelijoiden tulee nähdä Suomi houkuttelevana vaihtoehtona, kertoo Tredun koulutusviennin kehittämispäällikkö Tellervo Tarko

Ammattikoulussa merkittävin oppiminen tapahtuu aina työpaikalla, jossa opiskelija saa todennettua oppimiskykynsä ja taitonsa käytännön kautta. Tämä on erityisen tärkeää vieraskielisille opiskelijoille, joille työssäoppimisen malli tarjoaa suoran tilaisuuden päästä kiinni suomalaiseen työelämään. 

Haku