Hyppää sisältöön

Opiskelija loistaa yrittäjänä

Opiskelija loistaa yrittäjänä

11.02.2022

Tammikuinen lumimyräkkä tarkoitti lumitöitä Spesian erityisopettaja Hannu Pahajoelle, opiskelija Tomille ja ryhmän NY-yritykselle.

Ammattiopisto Spesiassa erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat oppivat tekemällä, ja siihen NY-yritys sopii hyvin.


TEKSTI | MAISA LAMPINEN  KUVA | MIKKO KUPARINEN

Jyväskylässä Ammattiopisto Spesian kiinteistönhoidon opiskelijoiden lukuvuosi käynnistyy yrityksen perustamisella joko yksin tai ryhmässä. Nuori Yrittäjyys ry:n Vuosi yrittäjänä -ohjelma laajentaa oppimisympäristöjä suuntautumalla oppilaitoksesta työelämään sekä opettamalla nuorille yrittäjyyteen vaadittavia taitoja ja teoriaa yrittäjän elämää mahdollisimman aidosti simuloivalla tavalla.

– NY-ohjelmassa mukana oleva opiskelija on opintojensa aikana käytännössä kolme vuotta yrittäjänä. Tämä on arvokasta kokemusta työelämään astumisen vaiheessa, Ammattiopisto Spesian erityisopettaja ja NY-toiminnan vetäjä Hannu Pahajoki kertoo

Vaativaa erityistä tukea tarjoavassa erityisammattioppilaitoksessa opiskellaan samoja tutkintoja kuin yleisissä ammattioppilaitoksissa, mutta tuetummin tekemällä
ja pienemmissä ryhmissä. Näin kiinnostavaa alaa ja yrittäjyyttä voi opiskella omat tarpeet edellä.

NY-yritystoiminta rakentuu opiskelijoiden ideoille siten, että työskentely on alan ja koulutuksen mukaista. Perustetut yritykset tuottavat oikeille asiakkaille heidän tarvitsemiaan palveluita; markkinointi, neuvottelut, sopimusten laatiminen, työn tekeminen ja laskutus sisältyvät kaikki NY-toimintaan. Tienattu raha menee opiskelijoille itselleen, mikä motivoi oppimista ja työntekoa erityisellä tavalla. 

Perinteistä kouluopetusta monipuolisempi yritysmuotoinen opetus synnyttää onnistumisen ja osallisuuden kokemuksia. Opiskelijat tekevät asiakaskohteissa oman alan keskeisiä töitä ja oppivat alan työtehtäviä käytännön kautta – jokainen omien taitojensa mukaan. 

Tekemällä oppiminen sopii erinomaisesti erityisammattioppilaitoksen opiskelijoille, ja työhön saa aina tukea opettajalta ja ryhmän ohjaajalta. Opettajan tehtävänä on organisoida työt ja varmistaa riittävä osaaminen tilattuihin työtehtäviin ennen työsuorituksiin lähtemistä. 

– Loistava esimerkki siitä mihin NY-toiminta voi taipua löytyy Jyväskylästä, missä opiskelijamme ovat saaneet osan paikallisen kiinteistönhuoltoyrityksen töistä hoidettavakseen.

Yksilöllistä tukea opintoihin

NY-toiminta on yksi tapa, jolla 11 paikkakunnalla toimiva Ammattiopisto Spesia kouluttaa vaativaa erityistä tukea tarvitsevista opiskelijoista alansa ammattilaisia. 

Spesiassa opitaan tekemällä. Oppimisympäristöinä toimivat esimerkiksi Spesia Puodit, Duunila-alihankintapajat, korjaamot ja kumppani-
yritykset. Käytännönläheinen, mielekäs ja monipuolinen koulutus sekä mahdollisuus päästä tekemään oman alan töitä jo opiskeluvaiheessa motivoi sekä kasvattaa itsetuntoa ja ammattitaitoa.

Yritysmuotoisen opetuksen nimeen vannova Pahajoki kuulee monesti kysyttävän, onnistuuko NY-toiminta erityisopetuksessa oikeasti? 

– Uudet yritykset perustetaan aina syksyllä. Jo heinäkuussa alkaa edellisen vuoden asiakkailta tulla puheluita ja kyselyjä, milloin työt aloitetaan. Sanoisin siis, että onnistuu erittäin hyvin! Opiskelijat kokevat työtehtävät tärkeiksi ja niihin on aina enemmän vapaaehtoisia kuin tarvitaan. Opetus ei voi tämän parempaa palautetta saada.

Haku