Hyppää sisältöön

Onko kiertotalous Suomen uusi Nokia?

Onko kiertotalous Suomen uusi Nokia?

25.05.2021

Cireco Finland Oy:n projektipäällikkö Ina Luukkalan mukaan teollisuushistoriallisesti merkittävässä ympäristössä nykypäivä ja menneisyys kohtaavat tarjoten kävijöille elämyksiä.

Kiertotalous vaatii onnistuakseen ideoiden jakamista, avoimuutta ja yhteistyötä. Suosimalla kiertotaloutta toteutetaan kestävän kehityksen periaatteita.

Teksti Maiju Korhonen  Kuva Eino Ansio

Nokia-yhtiön syntysijoille Tampereen kupeeseen ollaan perustamassa ekososiaalista hyvinvointialustaa. Kulttuurihistoriallisesti merkittävälle Tehdassaarelle rakennetaan toimitiloja, pienimuotoista teollisuutta, harrastusmahdollisuuksia, palveluja ja tapahtumia, jotka huomioivat toiminnassaan ekologisen näkökulman. 

– Luomme työllämme ekososiaalista hyvinvointia, missä elinympäristö on mahdollisimman vähähiilinen ja energiapihi. Korostamme ratkaisuissamme yksilön hyvinvointia elinympäristössään, Cireco Finland Oy:n hallituksen puheenjohtaja, työpäällikkö Perttu Ketola sanoo.

Uudistuvaan Tehdassaareen pääsee tutustumaan tänä kesänä erilaisten tapahtumien, kesäkahviloiden ja harrastusmahdollisuuksien myötä koronarajoitukset huomioiden. 

– Arviolta 2-3 vuoden kuluttua alkaa vanhojen tehdashallien saneeraustyö, jonka jälkeen myös alueen uudet teollisuusyritykset pääsevät aloittamaan toimintansa. 

Kiertotalouden esimerkki

Ennen kuin suunnitelma toteutuu, se vaatii alueen kiinteistökannan uudistamista nykyaikaisia vaatimuksia vastaavaksi. Kaikista vähähiilisin ratkaisu on saneerata jo olemassa olevia rakennuksia. 

– Rakennukset ja rakentaminen kuluttavat puolet maapallon luonnonvaroista ja noin 40 prosenttia energiasta. Saneeraamalla vanhoja kohteita edistämme kiertotalouden kehitystä ja vähennämme rakentamisen aiheuttamia ilmastovaikutuksia, toteaa Ketola.

Rakentamisen ilmastovaikutusten lisäksi nyky-yhteiskunnan haasteita ovat kestämätön kulutus ja sosiaalinen eristäytyminen. Tehdassaari pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan näihin epäkohtiin. 

– Saareen on rakenteilla kiertotalouden ekosysteemi, jolla tulee olemaan niin sosiaalista, kulttuurista, matkailullista kuin taloudellistakin arvoa.

Ketola uskoo, että Tehdassaaren keskeinen sijainti ja luonnonkauniit maisemat yhdessä alueen värikkään historian ja tulevien käyttömahdollisuuksien kanssa tekevät siitä virikkeellisen oppimisympäristön, tunnelmallisen kohtaamispaikan sekä arvokkaan miljöön yritysten sijoittumiselle.

Inspiroiva Tehdassaari

  • Tehdassaari on kansainvälisestikin merkittävä teollisuushistoriallinen kohde.
  • Saareen perustetaan alueen tarpeen mukaan kehittyvää ekososiaalista hyvinvointialustaa.
  • Alue osana kehitystä: 1860-luvulla agraarisesta teolliseen, 2020-luvulla lineaarisesta kiertotalouteen.
 

Tie yhteiseen hyvään

Tehdassaari-hanke noudattaa YK-liiton Kestävä kehitys – Agenda 2030 -tavoiteohjelmaa, jonka päämääränä on tehdä maailmasta parempi paikka ihmisille, ympäristölle ja uudelle talousmallille. 

– Peilaamme kaiken tekemisemme tähän ohjelmaan. Uskomme, että se on myös taloudellisesti kannattavaa. On ennustettu, että omistamisen merkitys tulee vähenemään tulevaisuudessa, mikä nostaa jakamistalouden ja palvelujen kysyntää. 

Cireco tahtoo toiminnallaan paitsi edistää kiertotalouden ratkaisujen tuotteistamista ja kaupallistamista, myös herättää yritykset huomaamaan, että ilmastokriisi on totta, vaikka sen vaikutukset Suomessa eivät ole vielä yhtä dramaattisia kuin muualla. 

– Täällä on osaamista ja mahdollisuuksia vaikuttaa maailmanlaajuisiin ilmastokysymyksiin ja siksi on tärkeää, että menemme kohti yhteistä hyvää. Jo pelkällä asennemuutoksella saa tuloksia aikaan. 

Ketola korostaa avoimuuden ja jakamisen merkitystä matkalla kohti uudenlaista, globaalia kiertotalouden talousmallia, missä opittu tieto annetaan eteenpäin yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. Hyvä esimerkki toimintamallista on vanhoihin hallitiloihin suunniteltu Living Lab -keskus, jossa yritykset, oppilaitokset sekä tutkimus- ja kehityslaitokset innovoivat uusia ekologisia tuotteita ja toimintamalleja. 

– Kaikki Living Lab –keskuksen tuottamat tulokset luovutetaan eteenpäin muiden toimijoiden käyttöön. Tarkoitus on, että Tehdassaari inspiroi ihmisiä ja yrityksiä ilmastoystävällisiin ja kestäviin tekoihin paremman tulevaisuuden puolesta. Tehdassaaressa toteutettavat ratkaisut vastaavat myös kasvavien kaupunkien tarpeisiin, Ketola sanoo.

Haku