Hyppää sisältöön

Öljylämmityksen päästöt alas

Öljylämmityksen päästöt alas

23.02.2022

Noin puolet suomalaisista pientaloista lämpenee öljyllä. Öljysäiliön säännöllisellä huollolla ja öljypoltinjärjestelmän kunnostuksella voidaan parantaa lämmityksen energiatehokkuutta.

Öljylämmityskoti on energiatehokas ja huollettuna vähäpäästöinen. Uusiutuvat polttoaineet ja rinnakkaiset lämmitysratkaisut tekevät öljylämmityksestä kilpailukykyisen vaihtoehdon myös tulevaisuudessa.


TEKSTI | PEKKA SÄILÄ  KUVA | LEY

Noin puolet suomalaisista pientaloasujista lämmittää kotiaan öljyn avulla. Harvaan asutussa ja ankaran ilmaston maassa järkeviä vaihtoehtoja öljylämmitykselle voi olla vaikea löytää. Jos lämmitysjärjestelmän haluaa kokonaan vaihtaa, on esimerkiksi maalämpöön siirtyminen 4–5 kertaa kalliimpaa kuin uuden öljykattilan uusiminen. 

Öljylämmitystaloissa on myös yleensä pienet tekniset tilat, joihin on vaikea vaihtaa korvaavaa tekniikkaa. Käytännössä koko lämmitysjärjestelmän vaihto saattaisi olla yksittäiselle pientalolle kymmenien tuhansien eurojen urakka.

Lämmitysenergia Yhdistys ry:n toiminnanjohtaja Arto Hannulan mielestä ei ole realistista ajatella, että kaikki öljylämmityksellä toimivat kiinteistöt, joista monet on vielä rakennettu 70–80-luvuilla, siirtyisivät käyttämään pelkästään muita energiamuotoja.

– Jo pelkästään pientaloissa on Suomessa 150 000 öljylämmityskattilaa. Jos öljylämmityksestä luovuttaisiin kokonaan, vaatisi tämä käytännössä uuden ydinvoimalan rakentamisen. Usein myös unohdetaan, että Suomessa pientalojen öljylämmityksen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ovat vain noin kaksi prosenttia koko maan vuosittaisista kokonaispäästöistä. 

Hannula näkee myös, että öljylämmityksen ja siihen liittyvien uusien menetelmien avulla olisi mahdollista hillitä sähkönkulutusta.

– Hallitusohjelmassa on linjattu, että sähkön huippukuormitukselle tulisi löytää vaihtoehtoja, jolloin öljy- ja kaasukattilat tarjoavat hyvän vaihtoehdon, sillä niissä voidaan käyttää myös uusiutuvaa energiaa.

Vähemmän päästöjä

Suomalainen lämmitysöljy on tasalaatuista ja eurooppalaisella mittapuulla myös hyvin puhdasta ja rikitöntä.

– EU:n määrittelemiin lämmityspäästöjen raja-arvoihin päästään nykyaikaisella lämmityslaitteistolla helposti. Öljylämmittäjille on tarjolla myös uusiutuvia nestemäisiä polttoaineita, joiden käyttöön nykyaikainen lämmityskalusto soveltuu sellaisenaan tai pienin päivityksin. Ennen uusiutuvaan polttoaineeseen siirtymistä suositellaan öljysäiliön ja sen syöttöputkistojen puhdistamista.

Öljysäiliön säännöllisellä huollolla ja öljypoltinjärjestelmän kunnostuksella parannetaan myös energiatehokkuutta. Öljykattilan ja polttimen vaihdolla säästöt lämmityskuluissa voivat olla satoja litroja vuodessa. Lisäksi  asennus- sekä huoltotöistä koituvat kulut ovat kotitalousvähennyskelpoisia.

– Uudella kattilalla on myös selvästi pienemmät päästöt. Kondenssitekniikkaa hyödyntämällä voidaan savukaasuissa oleva energia hyödyntää myös lämmitykseen ja siten saada lähes 100 prosentin hyöty öljyn sisältämästä energiasta.

Uuden kattilan hankintaa kannattaa harkita, kun vanha on saavuttanut yli 25 vuoden iän. Öljypolttimen tehokas käyttöikä on puolestaan noin 15 vuotta. Uusittu laitteisto lisää myös asumismukavuutta ja tuo toimintavarmuutta poikkeustilanteissa, kuten myrskyissä, jolloin talo voi jäädä ilman sähköjä jopa päiviksi.

Yhteensopivia ratkaisuja

Nykyisin joka viides öljylämmittäjä harkitsee rinnakkaisen lämmitysjärjestelmän hankintaa. Tähän vaikuttaa osaltaan se, että mahdollisuutena on myös valtion tarjoama energia-avustus. Avustusta voi saada, jos lämmitysjärjestelmän muutostyöt vaikuttavat vähintään 30 prosentilla lämmitettävän kohteen energiatehokkuuteen. Energia-avustuksen avulla halutaan kannustaa asuinrakennusten omistajia vähentämään asumisen ilmastopäästöjä. 

Hannulan mukaan rinnakkaisjärjestelmäratkaisujen haasteena on se, että EU:n päästöstandardit eivät tunnista ”hybridiä” yhtenä lämmitysjärjestelmänä.

– Kiinteistökohtaisesti voi olla kuitenkin järkevää miettiä uusiutuvien energioiden käyttöä öljylämmityksen rinnalla etenkin silloin, kun lämmön tarvetta on enemmän. Öljylämmityksen rinnalla on mahdollista käyttää vaikkapa ilma-vesilämpöpumppua ja aurinkoenergiaa. Itse tuotetulla aurinkosähköllä voidaan tuottaa sähkö esimerkiksi lämminvesivaraajaan sekä hoitaa rakennuksen lämmitys ilma-vesilämpöpumpulla lauhempien säiden aikaan. Öljykattila toimii tällöin lämmön tuottajana ainoastaan  silloin, kun lämmön tarve on suurimmillaan, Hannula päättää.

Tasalaatuista lämpöä öljystä

  • Öljylämmitys on energiatehokas ja toimintavarma vaihtoehto kiinteistön lämmitykseen. 
  • Nykyaikaiset laitteistot ovat vähäpäästöisiä, ja uusiutuvat polttoaineet kehittyvät jatkuvasti.
  • Öljylämmitys on yhteensopiva rinnakkaisten lämmitysratkaisujen, kuten lämpöpumpun kanssa.

Haku