Hyppää sisältöön

Oirearviot luotettavasti verkosta

Oirearviot luotettavasti verkosta

28.02.2022

Kehittäjäylilääkäri Marja-Liisa Lommi ja terveyskeskuslääkäri Kim Nygård työskentelevät kansalaisille suunnatun digitaalisen Omaolo-palvelun parissa.

Omaolo.fi on sähköinen palvelu, jonka käyttäjä pääsee  luotettavan terveystiedon lähteelle ja ohjautuu tarvittaessa oikean ammattilaisen vastaanotolle. Palvelu tavoittaa tällä hetkellä noin 2,5 miljoonaa ihmistä.


TEKSTI | PEKKA SÄILÄ   KUVA | JOONA RAEVUORI

Sosiaali- ja terveydenhuollon pullonkauloja helpottamaan kehitetty Omaolo on kansalaisten oma digitaalinen palvelu, jonka antama informaatio perustuu luotettavaan, tieteellisesti tutkittuun tietoon. Omaoloa kehitetään yhteisvoimin kaupunkien, kuntien, sairaanhoitopiirien ja SoteDigin toimesta. Arvioiden pohjana käytetään Kustannus Oy Duodecimin tietokantaa, jonka tiedot pohjautuvat virallisiin käypä hoito -suosituksiin. 

– Omaolon oirelistauksen perusteena ovat olleet kaikkien yleisimmät yhteydenoton syyt.  Palvelun käyttäjä arvioi yksittäistä oiretta tai terveysongelmaa, jonka pohjalta hän saa toimintaohjeet tai hoitosuosituksen. Myös mahdollinen jatkohoidon tarve voidaan suunnitella annettuihin perustietoihin pohjautuen. Palvelun vaikuttavuutta lisää sen tasalaatuisuus, sillä kaikille kävijöille esitetään palvelussa aina samat kysymykset, kertoo kehittäjä-
ylilääkäri Marja-Liisa Lommi.

Tällä hetkellä Omaolossa voi tehdä myös sosiaalipuolen palvelutarvearvioita. Lisäksi saatavilla on suunnitelmat-osio, joka nitoo hoito- ja palvelukokonaisuuden yhteen. Ensi vuoden puolella mukaan on tulossa myös yleiseen hyvinvointiin liittyviä palveluja, kuten hyvinvointitarkastukset sekä -valmennukset.

Käytössä läpi vuorokauden

Omaolo-palvelun 14 eri oirearviosta käytetyimpiä palveluita ovat olleet virtsatie- ja hengitystietulehdusten oirearviot.

– Joskus lääkärin vastaanotolle tai tutkimuksiin meno saattaa jännittää. Omaolossa tehty oirearviokysely voi madaltaa kynnystä yhteydenottoon, jos oirearvioiden perusteella saa tuloksen, että on syytä hakeutua lisätutkimuksiin. Oirekyselyn ansoista myös terveydenhuollon ammattilaisilla on kirjautuneen potilaan perusoireet heti selvillä, mikä säästää käytettävissä olevaa aikaa ja mahdollistaa paremmin itse tutkimustyöhön keskittymisen, Lommi toteaa.

Lommi muistuttaa, että Omaolon avoin kyselyosio on kenen tahansa käytettävissä ympäri vuorokauden. Sen kautta saa kätevästi vaikkapa flunssan itsehoito-ohjeet, mikäli lääkärin palvelulle ei ole tarvetta.

– Palvelua käyttävät kunnat ja sairaanhoitopiirit räätälöivät Omaoloon oman palvelupolun. Helsingissä palvelu ohjaa kirjautuneet käyttäjät oikeiden ammattilaisten pakeille. Asiakkaaseen ollaan yhteydessä saman päivän aikana, mikäli oirearvion yhteydenotto lähetetään terveysaseman aukioloaikana. Kiireellistä käsittelyä vaativiin yhteydenottoihin vastataan myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Palvelun piirissä 17 kuntaa

Helsingin alueella Omaolo kattaa noin neljänneksen kaikista sähköisistä yhteydenotoista.  Tällä hetkellä palvelun piiriin kuuluu 17 kuntaa ja sairaanhoitopiiriä.

– Toimivan alustan pohjalle on helppo kehittää. Mahdollisuuksia on lukemattomia, esimerkiksi iho-oireiden kohdalla asiakkaan ottama kuva voisi päätyä suoraan hoitajan tai lääkärin arvioitavaksi.Espoon kaupunki aikoo sujuvoittaa asiakkaiden palvelukokemusta esimerkiksi etävastaanoton avulla.

Espoo kartoittaa etävastaanoton mahdollisuuksia Omaolon avulla

Omaolo-palvelua otetaan parhaillaan käyttöön useilla eri paikkakunnilla. Espoossa Omaoloon aiotaan liittää myös muita sähköisiä palveluja, jotta asiakkaan palvelukokemuksesta tulee mahdollisimman sujuva. Omaolo on tarkoitus ottaa Espoossa täysimääräisesti käyttöön kevään aikana, jolloin se voi ohjata asiakkaan tarvittaessa esimerkiksi sähköiseen ajanvarauspalveluun, videovastaanotolle tai chat-palveluun.

– Monet terveyteen liittyvät asiat hoituvat nopeammin, kun asiantuntija toisensa jälkeen ei ole kyselemässä asiakkaalta samoja asioita. Parhaimmillaan Omaolon käyttäjä saa laadukasta palvelua jo etäyhteyden kautta. Terveydenhuollon ammattilaiset voivat puolestaan olla varmoja, että asiakkaalta on kysytty kaikki keskeiset peruskysymykset ja asiantuntija-arviot voidaan antaa niiden pohjalta, kertoo apulaisylilääkäri Johanna Lehtisyrjä Espoon kaupungilta.

Omaolosta ja siihen liittyvistä palveluista kerätään konkreettista palautetta sekä asiakkailta että ammattilaisilta, jotta palvelun käyttökokemusta saataisiin kehitettyä vielä paremmaksi.

– Palautteiden ja kehittämisehdotusten avulla palveluista kehitetään entistäkin parempia.

www.omaolo.fi

Haku