Hyppää sisältöön

Oikea tieto oikeilla henkilöillä

Oikea tieto oikeilla henkilöillä

4.01.2022

Tocomanin asiakkuus-ja myyntijohtaja Jari Kangassalo ja Admicom Finlandin toimiala- ja myyntijohtaja Joni Haapamäki haluavat tuoda helpotusta rakennushankkeiden läpivientiin.

Rakennusprojektin onnistuneeseen läpiviemiseen tarvittava tieto voi olla pirstaloitunutta, eikä tavoita oikeita henkilöitä. Tocomanin ja Admicomin avulla tieto saadaan reaaliaikaisesti eri osapuolien käyttöön.  


TEKSTI | TIMO HÄMÄLÄINEN   KUVA | JOONA RAEVUORI

Tocoman tunnetaan rakennusalan ohjelmistoistaan. Yhtiön ohjelmistoja käyttää Suomessa yli 4 000 rakennusalan ammattilaista. Asiakkaina on niin suuria kuin pieniä yrityksistä. 

– Missiomme Tocomanissa on tehdä rakentamisen hallinnasta helpompaa. Projektinhallinnan kokonaisuus koostuu laskennan ja tuotannon järjestelmistä. Näillä alueilla olemme aina halunneet olla parhaita ja siihen on pyritty kohdistamalla osaamisemme näiden osakokonaisuuksien kehittämiseen. Järjestelmästämme on tähän asti puuttunut taloudenohjaus- ja hallinta, mutta Admicomin yrityskaupan myötä tarjontamme kattaa myös tämän, kertoo Tocomanin asiakkuus- ja myyntijohtaja Jari Kangassalo

Maaliskuussa 2020 Admicom osti Tocomanin koko osakekannan. Admicomin päätuotteena on Adminet-toiminnaohjausjärjestelmä, jota käyttävät rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden alan yritykset. Reaaliaikaisesta seurannasta sekä automatisoidusta projektin- ja taloushallinnosta kiitelty Admicomin palvelukokonaisuus täydentyy nyt Tocomanin tehokkailla rakentamisen työkaluilla.

– Tocomanin ja Admicomin integroituminen helpottaa rakennusyrityksen ja -projektienhallintaa, sekä ohjelmistovalintoja. Ohjelmistokokonaisuutemme yhdessä auttavat asiakasyrityksiä parantamaan aidosti liiketoiminnan kannattavuutta, sanoo Admicom Finlandin toimiala- ja myyntijohtaja Joni Haapamäki.

– Rakennusalalla ei ole ollut aiemmin yhtä kattavaa rakentamisen ohjelmistokokonaisuutta. Yhdessä pääsemme tarjoamaan markkinoiden kokonaisvaltaisimman rakentamisen tietojärjestelmän, toteaa Kangassalo.

– Tarjoamamme ohjelmat tuoteperheen sisällä liittyvät saumattomasti toisiinsa. Kun järjestelmän kehitys on yksissä käsissä, vältytään muun muassa eri ohjelmien integraatioihin sekä tiedon pirstaloitumiseen liittyviltä riskeiltä, Kangassalo jatkaa. 

Tieto kulkee saumattomasti  

Admicomin ja Tocomanin ohjelmiston tarjonta avaa läpinäkyvän leikkauksen rakennushankkeeseen ja sen etenemiseen aina luonnosvaiheesta hankkeen toteutukseen ja jälkilaskentaan asti.

Rakennusliikkeen organisaatio koostuu tyypillisesti neljästä eri tahosta; johto, laskenta, tuotanto, talous. Pullonkauloja prosesseihin muodostuu siitä, kun nämä tahot “istuvat” eri puolilla organisaatiota ja tietojärjestelmien puuttumisen tai puutteiden vuoksi tieto ei kulje organisaation sisällä.

Tocoman ja Admicom tuo nämä tahot yhteen niin, että reaaliaikainen oikea tieto on oikeilla ihmisillä, oikeassa paikassa. Läpinäkyvän tiedon avulla rakennusliikkeen yritysjohto voi luottaa, että urakat on laskettu oikein, tuotanto tietää mihin tavoitteet ja laskenta perustuu, jolloin voidaan ohjata omaa työnsuunnittelua. Lähtötieto on saatavilla ja työnsuunnittelu tarkentuu prosessin aikana. 

– Myös ongelmat tunnistetaan jo ennen työn toteutusta, jolloin niihin voidaan puuttua heti. Fiktio päätöksenteossa johtaa helposti ikäviin faktoihin tilinpäätöksessä, Kangassalo toteaa.

Kun ohjelmat tukevat ja seuraavat hankkeen toteutusta päivittäin, on projektia helppo ohjata kohti menestyksekästä lopputulosta, Haapamäki täydentää.

– Tieto tarkentuu rakennusprosessin edetessä. Ohjelmien selain- ja tietokantapohjaisuus tuo järjestelmään avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Roolitetussa ympäristössä tiedon jakaminen ja muutosten hallinta on helppoa. Selainpohjaisuus tarjoaa vaihtoehtoisia käyttötapoja, kertoo Haapamäki 

Päällekkäisten töiden ja virheiden minimoimiseksi kaikilla hankkeeseen osallistuvilla sidosryhmillä täytyy olla yhteys järjestelmään. Esimerkiksi suunnittelijan, tilaajan, työmaalla olevien työntekijöiden sekä alihankkijoiden pitää pystyä tarkastella projektia missä vain ja milloin vain. 

– Kullekin käyttäjälle tarjotaan näkymä, joka palvelee juuri hänen tarpeitaan ja ohjelmistojen pitää tukea tämänkaltaista avoimuutta, Kangassalo vakuuttaa.

Asiakaskeskeisesti ja kaiken kokoisille yrityksille 

Haapamäen mukaan Admicomin ja Tocomanin ohjelmistot soveltuvat niin pienille kuin isoillekin yrityksille. Yritys voi hankkia joko yksittäisiä ohjelmia tai laajemman kokonaisratkaisun. 

– Asiakkaamme ovat toimintamme keskiössä. Ohjelmistomme kehitetään aina asiakasta ja loppukäyttäjää kuunnellen. Tällöin järjestelmät tarjoavat työkaluja, jotka helpottavat päivittäistä työntekoa ja puhuvat samaa kieltä käyttäjän kanssa, kertoo Kangassalo.

Admicom ja Tocoman kehittävät yhdessä ohjelmistojaan, jotta ne palvelisivat yrityksiä jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Admicom on suomen nopeimmin kasvava ohjelmistoyritys, jonka kasvuvauhtiin Tocoman pyrkii uudistuksilla asiakasta kuunnellen.  Ensi vuoden vaihteessa Tocoman tuo markkinoille uuden selainpohjaisen sovelluksen kustannus-ja määrälaskentaan.

Haku