Hyppää sisältöön

Nykyaikainen öljylämmitys takaa energiatehokkuuden

Nykyaikainen öljylämmitys takaa energiatehokkuuden

10.01.2023

Öljylämmittäjä voi leikata kiinteistön lämmityksestä aiheutuvia päästöjä vaihtamalla fossiilisen lämmitysöljyn uusiutuvaan öljyyn.

Uusiutuvat polttoaineet yhdessä rinnakkaisten lämmitysratkaisujen kanssa tekevät öljylämmityksestä kilpailukykyisen vaihtoehdon.

TEKSTI | PEKKA SÄILÄ   KUVA | LEY

Suomi on riippuvainen sähkön tuonnista talven kulutushuippujen aikana. Etenkin nykyisenä poikkeusaikana on erityinen ongelma, kun myös tuontimaiden tuotanto kuormittuu paikallisesti. Sähkölämmitteisessä talossa ollaan täysin sähköverkostosta riippuvaisia. Siksi öljylämmitys on Suomessa edelleenkin yksi edullisimmista lämmitystavoista. Sen avulla voidaan estää sähköverkon tehopiikkejä kovilla pakkasilla. 

Öljylämmittäjä voi leikata päästöjä vaihtamalla fossiilisen lämmitysöljyn uusiutuvaan öljyyn ja tekemällä pannuhuoneessa energiatehokkuutta parantavia toimia. Näin voidaan leikata käyttökustannuksia kymmeniä prosentteja ja vähentää samalla päästöjen määrää merkittävästi. Jo pelkästään polttimen vaihdolla ja säädöllä säästöt voivat olla satoja litroja vuodessa. 

– Öljylämmitysjärjestelmä voidaan päivittää uusiutuvalle lämmitysöljylle sopivaksi, jolloin hiilidioksidipäästöt putoavat käyttäjän kannalta nollaan. Uusiutuva lämmitysöljy palaa myös puhtaammin ja kirkkaammalla liekillä, joten sen energiatehokkuus on parempi kuin perinteisellä lämmitysöljyllä, toteaa Lämmitysenergia yhdistys ry:n toimitusjohtaja Arto Hannula.

Uusiutuva polttoöljy valmistetaan kotimaassa ja sitä on saatavilla kaikkialla Suomessa. Uusiutuva lämmitysöljy on 100-prosenttisesti tähteistä ja jätteistä valmistettua. 

Polttoöljyn säilyvyys on Hannulan mukaan vähintään samaa luokkaa kuin fossiilisella öljyllä. Koska uusiutuvan polttoöljyn palamisominaisuudet ovat erinomaiset, ei se myöskään nokea tai pikeä laitteita. Tämä takaa sen, että öljylämmityslaitteisto käynnistyy varmemmin pitkänkin seisonta-ajan jälkeen.

– Myös kiinteistökohtaisesti kannattaa miettiä uusiutuvien energioiden hyödyntämistä.

Hybridijärjestelmä on kannattava investointi

Öljylämmityksen rinnalla on mahdollista käyttää esimerkiksi ilma-vesilämpöpumppua ja aurinkoenergiaa. 

– Lämpöpumpun ja öljykattilan yhdistelmällä voidaan tuottaa tarvittava lämmitysenergia aina kustannustehokkaalla tavalla. Kun järjestelmään liitetään vielä sopiva automatiikka, kiinteistön omistajan ei tarvitse huolehtia lämmönlähteen vaihtamisesta, sillä öljy lähtee automatiikan avulla tukemaan ilmavesilämpöpumpun toimintaa, kun kelit painuvat reilusti pakkasen puolelle, Hannula kertoo.

Hän muistuttaa, että hybridijärjestelmän tekeminen olemassa olevan öljylämmityksen rinnalle on myös kuluttajalle kannattavaa, sillä nettoinvestointi jää pienemmäksi kuin esimerkiksi maalämpöön siirtyminen, jonka rakennuskustannukset saattavat nousta kymmeniin tuhansiin euroihin. 

Koko vuoden lämmitystarve voidaan hoitaa täydellä säiliöllä.

Öljylämmittäjän ei tarvitse myöskään huolehtia väliaikaisista öljyn hinnan heilahteluista, sillä täydellä säiliöllä pystytään hoitamaan koko vuoden lämmitystarve. Hybridilämmityksessä öljy riittää jopa useammaksi vuodeksi.

– Hybridilämmittäjällä takaisinmaksuaikaa ei juurikaan tule, koska tarvittavat investoinnitkaan eivät ole suuria. Kiinteistön omistajan ei tarvitse tehdä esimerkiksi sähköverkkoon kalliita investointeja sulakekokojen muuttamiseksi. Samalla myös lämmittämisen käyttökustannukset pienenevät ja lämpö riittää varmuudella kaikissa olosuhteissa.

Hannula toteaa, että kodin lämmittämisessä kannattaa miettiä energiataloudellisuutta aina kokonaisuutena. Muutostöiden lisäksi myös öljysäiliön säännöllisellä huollolla ja öljypoltinjärjestelmän kunnostuksella parannetaan energiatehokkuutta.  

– Öljylämmityksen energiatehokkuutta voidaan lisätä pienilläkin toimilla, kuten olemassa olevan laitteiston säännöllisellä huoltamisella, nuohouksella sekä polttimen säätämisellä. Lämmitysverkoston säädöillä, esimerkiksi oikealla virtauksen säädöllä ja toimivilla  patteriventtiileillä ja termorstaatilla, on suuri merkitys lämmityskuluissa.

Haku